Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Avrupa Bütünleşme SiyasetleriPOL 3052016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Makbule Didem BUHARİ GÜLMEZ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Makbule Didem BUHARİ GÜLMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Avrupa Birliği'ni oluşturan güçler, politikalar ve kurumlar hakkındaki temel kuramlar ve tartışmalar ışığında öğrencinin Avrupa bütünleşmesine yönelik bilgisini derinleştirmektir. Ayrıca Avrupa'yı son on yılda etkileyen ekonomik kriz, 11 Eylül sonrası teröre karşı savaş, Arap ayaklnmaları ve mülteci krizi gibi önemli gelişmeler tartışılır.
Dersin İçeriğiDersin ilk bölümü üç ana temayı içermektedir: (1) Avrupa bütünleşmesinin temel aktörleri ve kurumları; (2) başlıca entegrasyon kuramları ve (3) AB kimliği ve küreselleşme tartışmaları. Dersin ikinci bölümünde Avrupa bütünleşmesinin ekonomik, siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel boyutları ele alınır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Avrupa bütünleşmesinin tarihsel çerçevede hangi siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarda meydana geldiğini analiz eder. Bütünleşme sürecinin iç ve dış dinamiklerini çeşitli kuramsal açılardan bakarak tartışır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAvrupa ve Avrupa Birliği arasındaki coğrafi, tarihi, kültürel farklar, Avrupamerkezcilik ve eleştirileri
2. HaftaAvrupa Bütünleşmesinin Tarihsel arkaplanı, kurucu fikir babaları ve kurucu antlaşmalar
3. HaftaAB kurumları ve başat aktörler
4. HaftaEntegrasyon kuramları
5. HaftaAB ve küreselleşme
6. HaftaAB kültür ve kimlik meseleleri
7. HaftaEkonomik bütünleşme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAB Dış politikası ve güvenlik politikası
10. HaftaAB Genişleme politikası ve Komşuluk politikası
11. HaftaAB Adalet ve İçişleri ve Sınır politikaları
12. HaftaSosyal, bölgesel ve çevre politikaları
13. HaftaKomşuluk politikası
14. HaftaAB ve Avrupa'nın geleceği üzerine tartışmalar
15. HaftaÖğrenci sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHelen Wallace, Mark Pollack and Alasdair Young (eds.) Policy-making in the European Union, 6th edition, Oxford & New York: Oxford University Press.
Diğer KaynaklarMagone, José (ed.) (2015) Routledge Handbook of European Politics. London & New York: Routledge. Hill, Christopher and Michael Smith (2011) International Relations and the European Union. Oxford: Oxford University Press.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenmeX
PÇ2Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilmeX
PÇ3Yabancı dil becerisini geliştirmeX
PÇ4Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilmeX
PÇ5Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilmeX
PÇ6Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilmeX
PÇ7Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilmeX
PÇ8Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenmeX
PÇ9Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenmeX
PÇ10Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilmeX
PÇ11İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenmeX
PÇ12Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilmeX
PÇ13Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilmeX
PÇ14Uluslararası Güvenlik sorunlarını ve bu alana ilişkin teorik yaklaşımlarını incelemeX
PÇ15Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdelemeX
PÇ16Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirmeX
PÇ17İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenmeX
PÇ18Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdelemeX
PÇ19Temel bilgisayar becerilerini edinmeX
PÇ20Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.0045.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.0030.000.0000
3Ara Sınav0.0020.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.0030.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"