Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
JeopolitikPOL 2082016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Abd Al Fattah EL AWAİSİ
Dersi VerenlerProf. Dr. Abd Al Fattah EL AWAİSİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı This course highlights the relation between geography and states politics; and the role of geopolitics in understanding the current international politics. Through this course, students will learn the main classical Western contributions: Mackinder’s Heartland Model, Ratzel’s Lebensraum Theory, and others. In addition, it will focus on the new geopolitical theory, the Barakah Circles Theory of Islamicjerusalem (Beytulmakdis) as an example of the Muslim contribution to geopolitics.
Dersin İçeriğiThis course highlights the relation between geography and states politics; and the role of geopolitics in understanding the current international politics. Through this course, students will learn the main classical Western contributions: Mackinder’s Heartland Model, Ratzel’s Lebensraum Theory, and others. In addition, it will focus on the new geopolitical theory, the Barakah Circles Theory of Islamicjerusalem (Beytulmakdis) as an example of the Muslim contribution to geopolitics.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders Notu1. El-Awaisi, Sara (2010), Towards A Geopolitical Understanding of Islamicjerusalem During the Ayyubid Period: A Critical Study of Three Cases (University of Aberdeen: Unpublished Master Dissertation) 2. Flint, Colin (2012), Introducation to Geopolitics (London: Routledge), Second Edition. 3. El-Awaisi, Abd al-Fattah (2015), Yeni Bir Jeopolitik Teori: Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi (Istanbul: IHH)
Diğer Kaynaklar1. Tuathail, Gearoid. and others (2006), The Geopolitics: Reader (London: Routledge), Second Edition. 2. El-Awaisi, Abd al-Fattah (2007), Introducing Islamicjerusalem (Scotland: Al-Maktoum Academic Press) Third Edition
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenmeX
PÇ2Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilmeX
PÇ3Yabancı dil becerisini geliştirmeX
PÇ4Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilmeX
PÇ5Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilmeX
PÇ6Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilmeX
PÇ7Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilmeX
PÇ8Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenmeX
PÇ9Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenmeX
PÇ10Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilmeX
PÇ11İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenmeX
PÇ12Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilmeX
PÇ13Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilmeX
PÇ14Uluslararası Güvenlik sorunlarını ve bu alana ilişkin teorik yaklaşımlarını incelemeX
PÇ15Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdelemeX
PÇ16Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirmeX
PÇ17İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenmeX
PÇ18Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdelemeX
PÇ19Temel bilgisayar becerilerini edinmeX
PÇ20Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"