Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Dış Politika ve DiplomasiPOL 3012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Makbule Didem BUHARİ GÜLMEZ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Makbule Didem BUHARİ GÜLMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı devletlerin davranışlarını anlamak ve karmaşık karar verme süreçlerini incelemek, dış politika ve diplomasiyi etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak ve güncel dış politika sorunlarını geleneksel ve eleştirel kuramsal açılardan tartışmaktır.
Dersin İçeriğiDersin ilk bölümünde dış politikada başat aktörler, yapılar ve süreçler incelenecektir. Ayrıca karar verme süreçleri ve uluslararası siyasetle ilgili temel kuramlar ele alınacaktır. İkinci bölümde diplomasinin nasıl doğduğu ve geliştiği tartışılacaktır. Kamu diplomasisi ve diplomatların dış politikadaki etkileri konuları değerlendirilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci, devletlerin davranışlarını ve karmaşık karar verme süreçlerini analiz eder. Dış politika ve diplomasiyi etkileyen faktörleri ve güncel dış politika sorunlarını geleneksel ve eleştirel kuramları kullanarak tartışır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDış politikayı iç politikadan farklı kılan özellikler, neden ve nasıl dış politika analizi yapılır
2. HaftaDış politikayı etkileyen iç ve dış faktörler, yapı-yapan analizi, analiz düzeyleri
3. HaftaUlusal güç ve uluslararası sistem
4. HaftaRasyonel karar alma modelleri
5. HaftaBilişsel, Psikolojik, Davranışsal modeller
6. HaftaGerçekçilik kuramı ve dış politika
7. HaftaLiberalizm kuramı ve dış politika
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSosyal kuramlar 1: İnşacılık
10. HaftaSosyal kuramlar 2: Marksist kuramlar
11. HaftaSosyal kuramlar 3: İngiliz Ekolü
12. HaftaEtik dış politika
13. HaftaDiplomasi
14. HaftaDiplomatların dış politikadaki rolü
15. HaftaKamu diplomasisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSteve Smith, Amelia Hadfield, Timothy Dunne (eds.) Foreign policy: theories, actors, cases. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press
Diğer KaynaklarMorton H. Halperin, Priscilla A. Clapp and Arnold Kanter. Bureaucratic Politics and Foreign Policy, 2nd edition. G. R. Berridge. Diplomacy: Theory and Practice, Second Edition
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenmeX
PÇ2Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilmeX
PÇ3Yabancı dil becerisini geliştirmeX
PÇ4Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilmeX
PÇ5Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilmeX
PÇ6Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilmeX
PÇ7Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilmeX
PÇ8Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenmeX
PÇ9Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenmeX
PÇ10Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilmeX
PÇ11İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenmeX
PÇ12Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilmeX
PÇ13Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilmeX
PÇ14Uluslararası Güvenlik sorunlarını ve bu alana ilişkin teorik yaklaşımlarını incelemeX
PÇ15Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdelemeX
PÇ16Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirmeX
PÇ17İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenmeX
PÇ18Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdelemeX
PÇ19Temel bilgisayar becerilerini edinmeX
PÇ20Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.0045.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.0030.000.0000
3Ara Sınav0.0020.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.0030.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"