Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Siyasal Düşünceler TarihiPOL 2032016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mohammed MOUSSA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mohammed MOUSSA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Siyaset nedir? Neden toplumlar devlete ihtiyaç duyar? Bir yöneticinin yada devletin otoritesinin kaynağı nedir? Adalet nedir? Bu ders bu sorulara aydınlanma öncesi siyasi düşünce düşünürleri üzerinden cevap verecektir.
Dersin İçeriğiÖğrencilere siyasi düşünce antik Yunan siyasi felsefesinin doğuşu itibariyle filozofların fikirleri üzerinden öğretilecek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaOrientation Week
2. HaftaIntroduction to the History of Political Thought
3. HaftaSocrates
4. HaftaPlato I
5. HaftaPlato II
6. HaftaAristotle
7. HaftaMidterm Exam Revision Lecture
8. HaftaMidtermMidterm
9. HaftaIslamic Philosophy
10. HaftaIbn Rushd
11. HaftaIbn Khaldun
12. HaftaNiccolo Machiavelli
13. HaftaShah Waliyullah al-Dihlawi
14. HaftaOverview of Course
15. HaftaFinal Exam Revision Lecture
16. HaftaFinal ExamFinal Exam
Kaynaklar
Ders Notuhttps://plato.stanford.edu/ http://www.iep.utm.edu/
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenmeX
PÇ2Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilmeX
PÇ3Yabancı dil becerisini geliştirmeX
PÇ4Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilmeX
PÇ5Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilmeX
PÇ6Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilmeX
PÇ7Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilmeX
PÇ8Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenmeX
PÇ9Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenmeX
PÇ10Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilmeX
PÇ11İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenmeX
PÇ12Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilmeX
PÇ13Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilmeX
PÇ14Uluslararası Güvenlik sorunlarını ve bu alana ilişkin teorik yaklaşımlarını incelemeX
PÇ15Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdelemeX
PÇ16Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirmeX
PÇ17İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenmeX
PÇ18Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdelemeX
PÇ19Temel bilgisayar becerilerini edinmeX
PÇ20Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Kısa Sınav 310
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.003.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.0015.000.0000
3Ara Sınav0.002.000.0000
4Kısa Sınav0.001.300.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.002.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"