Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası Siyasal EkonomiPOL 2012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Hasan ALPAGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders zorunlu olup Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için ilk adım niteliğindedir. Uluslararası İlişkiler alanının üst seviye, seçmeli dersleri bu ders temel alınarak devam edecektir.
Dersin İçeriğiBu ders zorunlu olup Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için ilk adım niteliğindedir. Uluslararası İlişkiler alanının üst seviye, seçmeli dersleri bu ders temel alınarak devam edecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1international political economy1, 2, 3A, C
ÖÇ2Gatt ve WTO Yapısı1, 2, 3, 4A
ÖÇ3IMF ve Dünya Bankası1, 2, 3, 4A
ÖÇ4Serbest Ticaret Bölgesi ve Gümrük Birliği1, 2, 3, 4A
ÖÇ5Merkentalizm, Liberlizm ve Sosyalizm ekonomi politikaları1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaUluslararası Siyasi EkonomiUnite 1
3. HaftaDünya Ticaret Örgütü ve Dünya Ticaret SistemiUnite 2
4. HaftaUluslararası Ticaret İşbirliğinin Siyasi EkonomisiUnite 3
5. HaftaTicaret Siyasetine Toplum-Merkezli Bir YaklaşımUnite 4
6. HaftaQuiz I
7. HaftaTekrar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTrump Ekonomi Planının Skorlanması: Ticaret, Düzenleyici, Enerji Politikası Etkileri
10. HaftaTicaret Siyasetine Devlet-Merkezli Bir YaklaşımUnite 5
11. HaftaTicaret ve Kalkınma I: İthal ikameci SanayileşmeUnite 6
12. HaftaTicaret ve Kalkınma II: Ekonomik ReformUnite 7
13. HaftaMakale: Prebisch-Singer
14. HaftaQuiz II
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuInternational Political Economy Fifth Edition THOMAS OATLEY
Diğer KaynaklarINTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY PERSPECTIVES ON GLOBAL POWER AND WEALTH FOURTH EDITION, Jeffry A.Frieden Harvard University David A.Lake University of California, San Diego
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenmeX
PÇ2Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilmeX
PÇ3Yabancı dil becerisini geliştirmeX
PÇ4Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilmeX
PÇ5Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilmeX
PÇ6Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilmeX
PÇ7Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilmeX
PÇ8Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenmeX
PÇ9Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenmeX
PÇ10Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilmeX
PÇ11İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenmeX
PÇ12Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilmeX
PÇ13Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilmeX
PÇ14Uluslararası Güvenlik sorunlarını ve bu alana ilişkin teorik yaklaşımlarını incelemeX
PÇ15Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdelemeX
PÇ16Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirmeX
PÇ17İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenmeX
PÇ18Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdelemeX
PÇ19Temel bilgisayar becerilerini edinmeX
PÇ20Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0015.0030.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü128
Toplam İş Yükü / 25 (s)128 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"