Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Anayasa Hukuku POL 2062016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Yusuf AŞKIN
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Yusuf AŞKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin maksadı, talebelerin umumi manada, kamu hukuku sahasında bir ilim dalı olarak anayasa hukuku ile tarihteki ve günümüzdeki anayasa metinleri hakkında malumat sahibi kılmaktır. Hususen, Cumhuriyet sisteminin temel esasları, temel hak ve hürriyetler ile bunların tahdidi ve olağanüstü idari mekanizmalar, yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri çerçevesinde kuvvetler ayrılığı sistemi, hükümet sistemleri, meclis ve mevzuat, yüksek mahkemeler ve anayasal denetim gibi mevzular ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiBu dersin maksadı, talebelerin umumi manada, kamu hukuku sahasında bir ilim dalı olarak anayasa hukuku ile tarihteki ve günümüzdeki anayasa metinleri hakkında malumat sahibi kılmaktır. Hususen, Cumhuriyet sisteminin temel esasları, temel hak ve hürriyetler ile bunların tahdidi ve olağanüstü idari mekanizmalar, yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri çerçevesinde kuvvetler ayrılığı sistemi, hükümet sistemleri, meclis ve mevzuat, yüksek mahkemeler ve anayasal denetim gibi mevzular ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders NotuÖZBUDUN, Ergun; "The Constitutional System of Turkey - 1876 to the present", Palgrave Macmillan, New York, 2011
Diğer KaynaklarAnayasa Hukuk üzerine Türkçe kitaplar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenmeX
PÇ2Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilmeX
PÇ3Yabancı dil becerisini geliştirmeX
PÇ4Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilmeX
PÇ5Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilmeX
PÇ6Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilmeX
PÇ7Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilmeX
PÇ8Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenmeX
PÇ9Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenmeX
PÇ10Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilmeX
PÇ11İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenmeX
PÇ12Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilmeX
PÇ13Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilmeX
PÇ14Uluslararası Güvenlik sorunlarını ve bu alana ilişkin teorik yaklaşımlarını incelemeX
PÇ15Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdelemeX
PÇ16Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirmeX
PÇ17İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenmeX
PÇ18Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdelemeX
PÇ19Temel bilgisayar becerilerini edinmeX
PÇ20Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"