Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojik Testlerde UygulamaPSK 4282016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Yusuf BİLGE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Yusuf BİLGE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Alanda ve araştırmalarda sık kullanılan bazı psikolojik testlerin uygulama, puanlama ve yorumlamalarına yönelik eğitim verilmesi ve örnek uygulamalarla deneyim kazandırılması
Dersin İçeriğiAlanda ve araştırmalarda sık kullanılan bazı psikolojik testlerin uygulama, puanlama ve yorumlamalarına yönelik eğitim verilmesi ve örnek uygulamalarla deneyim kazandırılması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojik testlerin tarihçesi, işlevleri ve teknik özelliklerinin kavramak1, 2, 3, 4A, C, F
ÖÇ2Psikolojik testlerde geçerlik ve güvenirlik özelliklerini ve türlerini bilmek1, 2, 3, 4A, C, F
ÖÇ3psikolojik testlerin uygulama ilkeleri ile uygulama ve raporlamada etik kuralları kavramak1, 2, 3, 4A, C, F
ÖÇ4Test geliştirme aşamalarını bilmek ve test geliştirme uygulaması yapabilmek1, 2, 3, 4A, C, F
ÖÇ5Sıklıkla kullanılan klinik, kişilik ve zeka testlerini tanımak, temel özelliklerini bilmek ve uygulama yapabilmek1, 2, 3, 4A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikolojik test ve değerleme- Tarihsel Kültürel ve yasal/etik konular
2. Haftaİstatistik bilgiler- Testler ve sınama
3. HaftaGüvenirlik
4. HaftaGeçerlik- Kullanışlılık
5. HaftaKlinik ve Danışma Amaçlı Dğerleme ve ÖlçeklerinTanıtımı. Örnek ölçekler: Beck depresyon ölçeği Beck Anksiyete Ölçeği STAI
6. HaftaKlinik ve Danışma Amaçlı Dğerleme ve ÖlçeklerinTanıtımı. Örnek ölçek: Coolidge Eksen İki Kişilik Envanteri- MMPI
7. HaftaKişiliğin Değerlemesi ve Ölçeklerin Tanıtımı. Örnek Ölçekler: Eysenck Kişilik Envanteri Kişilik İnanç Ölçeği
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaZeka ve Ölçülmesi- zeka Testleri Örnek ölçek: Cattel Zeka Testi
10. HaftaAraştırmalarda Ölçeklerin Kullanımı Örnek ölçek: Davranışsal Aktivasyon ve Davranışsal İnhibisyon Ölçeği
11. HaftaTest Geliştirme Aşamaları
12. HaftaÖrnek Test Geliştirme Çalışması:Coolidge Eksen İki Envanteri Kişilik Bozukluları ölçeğinin Kısa Formunun geliştirilmesi çalışması uygulama
13. Haftaek Test Geliştirme Çalışması:Coolidge Eksen İki Envanteri Kişilik Bozukluları ölçeğinin Kısa Formunun geliştirilmesi çalışması uygulama
14. Haftaek Test Geliştirme Çalışması:Coolidge Eksen İki Envanteri Kişilik Bozukluları ölçeğinin Kısa Formunun geliştirilmesi çalışması geçerlik ve güvenirlik analizleri
15. HaftaGenel Tekrar ve değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖner, N. (2006). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler: Bir Başvuru Kaynağı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. İstanbul Akın, Ahmet (2014) Psikolojide Kullanılan Güncel Ölçme Araçları Ceyhun, B & Oral, N. (2003). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – Değerlendirme Kitabı. Çizgi Tıp Kitabevi Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği el kitabı Savaşır, I. & Şahin Hisli, N. (Ed.) (1997). Bilişsel – Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. TPD Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır. X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21 Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22 Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23 Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24 Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 120
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü55
Toplam İş Yükü / 25 (s)55 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"