Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojide Alan UygulamalarıPSK 4052016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Zekeriya KÖKREK
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Zekeriya KÖKREK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikolojinin klinik, sosyal ve endüstri alanında yapılan uygulama örnekleri incelenmektedir. Psikoloji uygulamalarıyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve yayınlar gözden geçirilmektedir.
Dersin İçeriğiPsikolojik yardım ve desteğin ihtiyaç sahiplerine sunulmasında gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması bu dersin temel hedefidir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojinin klinik, sosyal ve endüstri gibi uygulama alanlarında gerekli olan temel bilimsel bilgi ve becerileri kazanır.1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikolojide bilimsel uygulamalar
2. HaftaPsikolojide bilimsel uygulama örnekleri
3. HaftaKlinik sorunların sınıflanması ve tanısı
4. HaftaKlinik değerlendirme
5. HaftaKlinik görüşme
6. HaftaKlinik tanı işlemleri ve araçları
7. HaftaKlinik ölçekler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKlinik belirti ve bulgular
10. HaftaKlinik müdahale
11. HaftaKlinik araştırmalar (gözlemsel)
12. HaftaKlinik araştırmalar (deneysel)
13. HaftaKlinik uygulamalarda yanılgılar ve yanlılıklar
14. HaftaPsikoloji uygulamalarında etik konular
15. HaftaPsikoloji araştırmalarında etik konular
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMorrison, J. (2016). DSM-5'i Kolaylaştıran Klinisyenler için Tanı Rehberi. M. Şahin (Çeviri Editörü.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ3Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ4Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ5Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ6Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır. X
PÇ7Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ8Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ9Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ10Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ11Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ12Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ13 Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ14 Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"