Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gelişim Psikolojisi II PSK 2022016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Yusuf BİLGE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Yusuf BİLGE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, PSK 213 Gelişim Psikolojisi I dersinin devamıdır. Bu derste, insanın ömür boyu yaşadıkları biyolojik, psikolojik ve sosyolojik perspektiften incelenmekte, insanın çocukluk, ergenlik ve yaşlılık dönemlerindeki davranış, düşünüş, duygulanış biçimlerinde görülen değişimler öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiYaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğumöncesi gelişimden ergenliğe kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. Güncel araştırma bulguları da öğrencilerle karşılıklı etkileşime dayalı tartışma ortamı yaratılarak paylaşılmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gelişim psikolojisinde temel kavramlar, araştırma yöntemleri ve temel gelişim kuramları1, 2, 3, 5A
ÖÇ2Bebeklik, erken çocukluk ve orta çocukluk dönemlerindeki fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal özellikleri açıklama1, 2, 3, 5A
ÖÇ3Doğum öncesi gelişimi ve gelişimdeki önemi1, 2, 3, 5A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma ve dersin tanıtılması
2. HaftaYaşam Boyu Bakış Açısı -Gelişimin Doğası
3. HaftaGelişim Kuramları
4. HaftaYaşam Boyu Gelişimde Araştırma
5. HaftaBiyolojik Başlangıçlar
6. HaftaDoğum öncesi Gelişim ve Doğum
7. HaftaBebeklikte Fiziksel Gelişim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBebeklikte Bilişsel Gelişim
10. HaftaBebeklikte Sosyo-duygusal Gelişim
11. HaftaErken Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
12. HaftaErken Çocuklukta Sosyo-Duygusal Gelişim
13. HaftaOrta ve Geç Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
14. HaftaOrta ve Geç Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
15. HaftaGenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSantrock, J. W. (2015). Life-Span Development (13rd Edition). New York, NY: McGraw Hill
Diğer KaynaklarAkbaba, Sırrı ve Anlıak Şakire. (2007). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Lisans. -Arı, Ramazan. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık. -Aydın, Ayhan. (2014). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem A. -Aydın, Betül. (2005). Gelişim Ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık. -Bacanlı, Hasan. (2015). Eğitim Psikolojisi (Geliştirilmiş 22. Baskı) Ankara: Pegem A. -Bakioğlu, Ayşen. (2014). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel -Başaran, İbrahim Ethem. (2005). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel. -Çalışkan, Mustafa, Yavuzer, Yasemin Ve Demir Zekeriya. (2008). Eğitim Psikolojisi Gelişim Ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık. -Deniz, M. Engin. (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Maya Akademi. -Dönmezer, İbrahim. (2010). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayınları. -Erden, Münire ve Akman, Yasemin. (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş. -Kaya, Alim (Edit) (2014). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. -Özbay, Yaşar ve Erkan, Serdar. (2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. -Selçuk, Ziya. (2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık. -Senemoğlu, Nuray. (2009). Gelişim, Öğrenme Ve Öğretim. Ankara: Pegem. -Topses, Gürsen. (2006). Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Nobel. -Ulusoy, Ayten. (2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. -Yapıcı, Mehmet ve Yapıcı, Şenay (2005). Gelişim Ve Öğrenme. Ankara: Anı. -Yazgen İnanç, Banu; Bilgin, Mehmet Ve Kılıç Atıcı Meral (2015). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Pegem A. -Yeşilyaprak, Binnur. (2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi. -Yıldırım, İbrahim (Editör) (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır. X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21 Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22 Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23 Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24 Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü44
Toplam İş Yükü / 25 (s)44 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"