Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojiye Giriş I PSK 1012016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Yusuf BİLGE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Yusuf BİLGE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikoloji bilimi, alt alanları ve temel konular ile ilgili genel bilgi kazanılması
Dersin İçeriğiPsikolojinin tarihsel gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, fizyoloji, davranış, duyum, algı, öğrenme, bilinç, bellek, kişilik, duygular, gelişim, stres, anormal davranışlar, terapiler, sosyal psikoloji konuları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojinin bir alan olarak genel özelliklerini, inceleme alanını, çalışma alanlarını, dallarını, yöntemlerini tanımlamak ve bilimsel bakış açısını kavramak1, 2, 3A
ÖÇ2İnsan davranışının fizyolojik temellerini, duyusal ve algısal süreçleri tkavramak1, 2, 3A
ÖÇ3İnsan davranışının fizyolojik temellerini, duyusal ve algısal süreçleri tarif etmek ve kavramak1, 2, 3A
ÖÇ4Öğrenme ve bellek konularının temel kavramlarını, türlerini, kuramsal yaklaşımları kavramak1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma ve dersin tanıtılması- GİRİŞ
2. HaftaPsikoloji bilimi ve tarihsel gelişimi, Psikolojinin Alt alanları
3. HaftaPsikolojiye Bakış Açıları
4. HaftaPsikolojide Araştırma Yöntemleri ve istatistik
5. HaftaDavranışın Biyolojik Temelleri-I
6. HaftaDavranışın Biyolojik Temelleri-II
7. HaftaDuyum ve Algı-I
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDuyum ve Algı-II
10. HaftaZihin ve Bilinç
11. HaftaÖğrenme
12. HaftaBellek
13. HaftaBilişsel Süreçler-I
14. HaftaBilişsel Süreçler-II
15. HaftaGenel Tekrar ve değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGerrig, R. J. ve Zimbardo, P. G. (2013). Psikoloji ve Yaşam, Psikolojiye Giriş. (19. Basımdan Gözden Geçirilmiş Çeviri, Gamze Sart). Nobel Yayınları, Ankara.
Diğer KaynaklarDers sunumları ve ders notları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır. X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21 Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22 Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23 Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24 Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü44
Toplam İş Yükü / 25 (s)44 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"