Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikoterapi Teknikleri IPSK 4072016 - 2017T : 0+U : 444.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders kapsamında psikoterapi alanındaki temel kuramsal yaklaşımların öğrenilmesi hedeflenmektedir. Her psikoterapötik kuram, insan doğasına ve anormal davranışa ilişkin bakış açısı çerçevesinde ele alınacak, terapi süreçleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler temelinde gözden geçirilecektir.
Dersin İçeriğiKonular dersin sorumlusu tarafından dersin kitabına paralel olarak anlatılacaktır, bununla birlikte ders içerisinde öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları ve eleştirel bir bakış açısı ile konular hakkında düşünmeleri teşvik edilecektir. Ayrıca ders kapsamında öğrencilerden vaka sunumu yapmaları beklenmektedir. Dersin içeriği öğrencilerin ihtiyacına ve güncel bilimsel gelişmelere göre oluşturulmaktadır. Sınavlar hem okuma metinlerini hem de ders içerisindeki tartışmaları kapsamaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojideki temel psikoterapi yaklaşımlarını bilmek1, 2, 3A
ÖÇ2Psikoterapi kuramlarının temel felsefesini bilmek1, 2, 3A
ÖÇ3Farklı yaklaşımlar çerçevesinde normal ve anormal davranışı formüle edebilmek1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanımlar
2. HaftaTarihçe
3. HaftaPsikoanalitik Yaklaşım - Freud
4. HaftaNeoanalitik yaklaşımlar
5. HaftaBireysel Psikoloji
6. HaftaBirey Merkezli Terapi
7. HaftaBirey Merkezli Terapi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaVaroluşçu Terapi
10. HaftaDavranışçı Terapi
11. HaftaBilişsel Terapi ADDT
12. HaftaBilişsel Terapi - Beck
13. HaftaBilişsel Terapi - Beck
14. HaftaGestalt Terapi
15. HaftaKanıta Dayalı Terapi Araştırmaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMurdock, N. L. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları (2. Baskı). İstanbul: Nobel Yayınları.
Diğer KaynaklarOltmanns, T. F., Neale, J. M., & Davison, G. C. (2003). Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak'a Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olurX
PÇ2Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır. X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21 Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22 Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23 Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24 Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.003.0042.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0012.0012.0000
Toplam İş Yükü90
Toplam İş Yükü / 25 (s)90 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"