Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İstatistik IIST 2032016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN, Yrd.Doç.Dr. Rümeysa BİLGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, olasılık ve istatistiğin temellerini öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu derste öğrenciler, verileri toplamayı,analiz etmeyi ve elde edilen bulguları yorumlayı sağlayacak istatistiki yöntemleri ve öğrenir. Ders, sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel kavramlar ve yöntemler üzerinde odaklanmıştır. Ders kapsamında, verileri grafik şeklinde gösterme ve yorumlama yöntemleri, elde edilen veriler ile aritmetik ortalama, varyans standart sapma vb temel istatistiki ölçütleri hesaplama, olasılık teorisi ve olasılık dağılımları, örnekleme dağılımı kullanarak veri açıklama konuları yer almaktadır. Derste ayrıca öğrencilere SPSS yazılımını öğretilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Belirli problemler için doğru örneklem yöntemlerini kullanarak veri toplayabilecektir.1, 2, 4A
ÖÇ2Verileri grafik formlara dökebilmeyi ve yorumlayabilecektir.1, 2, 4A
ÖÇ3Uygulamalarda kullanılan betimleyici ve tümevarımsal yöntemlerin amacını açıklayabilecektir1, 2, 4A, F
ÖÇ4Bir dağılımın lokasyon, varyans ve form gibi özelliklerini özetleyebilecektir.1, 2, 4A
ÖÇ5Güncel problemlerinde karşılaşılan olasılıkları hesaplayabilecektir.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgilendirme ve Giriş DersiBölüm 1
2. HaftaTanımlayıcı İstatistikler IBölüm 2
3. HaftaTanımlayıcı İstatistikler IIBölüm 2
4. HaftaSPSS Uygulaması
5. HaftaGrafik Çizme ve YorumlamaBölüm 2
6. HaftaSPSS / Olasılığa Giriş
7. HaftaOlasılık MetotlarıBölüm 3
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAyrık Olasılık DağılımlarıBölüm 4
10. HaftaAyrık Olasılık DağılımlarıBölüm 4
11. HaftaSürekli Olasılık DağılımlarıBölüm 5
12. HaftaSürekli Olasılık DağılımlarıBölüm 5
13. HaftaSürekli Olasılık DağılımlarıBölüm 5
14. HaftaÖrnek İstatistik DağılımıBölüm 6
15. HaftaÖrnek İstatistik DağılımıBölüm 6
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Büyüköztürk, Şener; Çokluk, Ömay ve Köklü, Nilgün, Sosyal Bilimler İçin İstatistik, 17. Baskı, İstanbul: Pagem Yayınları • Ders Notları
Diğer KaynaklarÖğrenciler, alanla ilgili olan kitaplar, e- kitaplar ve diğer tüm kaynaklardan yararlanabilir. Öğrencilerin özellikle aşağıda yer alan kitaplardan yararlanması önerilmektedir. • Akdeniz, F. (1998) Olasılık ve İstatistik , Baki Kitabevi, Adana • Newbold Paul, İşletme ve İktisatçılar için İstatistik, 4. Basım ( Çev. Ümit Şenesen), İstanbul: Literatür Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Kısa Sınav 35
5Kısa Sınav 45
6Ders Devam5
7Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav4.005.0020.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"