Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikopatoloji I PSK 3032016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğretimÜyesiSistemDışı Öğretim Üyesi
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, klinik açıdan önemli psikopatolojilerin klinik görünümleri, sebepleri, seyir ve tedavi özellikleri ile sonuçları tanıtılmaktadır. Şizofreni, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, strese ve travmaya bağlı bozukluklar, madde kullanım bozuklukları, cinsel kimlik ve cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, nörobilişsel bozukluklar ve çocukluk çağı psikopatolojileri tanıtılmaktadır.
Dersin İçeriğiBu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, klinik açıdan önemli psikopatolojileri açıklamada kullanılan temel yaklaşımlar ve terimler hakkında bilgi sahibi olur. Psikopatolojilerin klinik değerlendirilmesi, tanısı ve sınıflaması konusunda temel bilgileri ve kavramları kullanabilir. Psikopatolojilerin nedenleri hakkında farklı teorik yaklaşımların temel bilgi ve kavramlarını kullanabilir. Klinik psikopatolojileri temel düzeyde tanıyabilir ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olur.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, klinik açıdan önemli psikopatolojileri açıklamada kullanılan temel yaklaşımlar ve terimler hakkında bilgi sahibi olur.1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikopatolojiye Genel Bakış
2. HaftaPsikopatolojide Güncel Paradigmalar
3. HaftaPsikopatolojide Güncel Paradigmalar
4. HaftaPsikopatolojide Klinik Değerlendirme
5. HaftaPsikopatolojide Klinik Değerlendirme
6. HaftaPsikopatolojide Araştırma Yöntemleri
7. HaftaDuygudurum Bozuklukları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDuygudurum Bozuklukları
10. HaftaDepresyon ve İntihar
11. HaftaAnksiyete Bozuklukları
12. HaftaAnksiyete Bozuklukları
13. HaftaObsessif Kompulsif Bozukluklar
14. HaftaSomatizasyon Bozuklukları
15. HaftaŞizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuJames N Butcher , Suzan Mineka, ve Jill M. Hooley (2013). Anormal Psikoloji . Çeviren Okhan Gündüz. Kaknüs Yayınları, İstanbul
Diğer KaynaklarJames Morrison (2016). DSM-5'i Kolaylaştıran Klinisyenler için Tanı Rehberi. Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ann M. Kring, Sheri L. Johnson, Gerald C. Davison, John M. Neale (2015). Anormal Psikoloji. Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Öztürk (1998). Psikanaliz ve Psikoterapi. 4. Baskı. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olurX
PÇ2Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır. X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21 Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22 Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23 Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24 Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Kısa Sınav 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"