Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İnsan Kaynakları YönetimiPSK 4172016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders katılımcılarına insan kaynakları yönetimini tüm işlev ve süreçleri ile birlikte algılayabileceği kapsamlı bir giriş sunar. Dersin temel amacı katılımcıların zihninde, kurum stratejisinin önemli bir parçası ve dinamiği olabilen ve etkin organizasyonlar yaratabilen insan kaynakları süreçlerini ve kavramlarını bir bütün olarak ele alan büyük resmi oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiDers, İşi iyi analiz etmek, doğru işe doğru çalışanı almak, seçme, yerleştirme, yetkin çalışanlar için bir çekici bir organizasyon oluşturmak, tutundurma, sürekli öğrenen ve gelişen bir iş gücü oluşturma, performans ve ücret yönetimi gibi süreçleri kurumda rekabet üstünlüğü yaratacak şekilde yapılandırabilecek bilgi ve yetkinlikleri sağlamayı hedefler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin temel kavramlarını tanır ve anlar.1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ2Personel yönetiminden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine gelişimi ve insan kaynaklarının tarihini kavrar. 1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ3İnsan Kaynakları Yönetiminin temel teori ve kavramlarına ilgi duyar ve aşina olur. 1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ4İnsan kaynakları uygulamalarını kurumların rekabet avantajını arttırmak üzere planlama, şekillendirme ve geliştirme becerisi kazanır.1, 2, 3, 5, 12A, C
ÖÇ5İş analizi,seçme, yerleştirme, yetkin çalışanlar için bir çekici bir organizasyon oluşturmak, tutundurma, sürekli öğrenen ve gelişen bir iş gücü oluşturma, performans ve ücret yönetimi gibi süreçler hakkında bilgi ve beceri geliştirir.1, 2, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersi bir bütün olarak görmek ve büyük resme hakim olmak için ders izlencesinin paylaşılması, ders hakkında beklentilerin ve dersin katkılarının paylaşılması, psikolojik kontrat oluşturulması, dersin işleniş yöntemi ve felsefesi hakkında bilgilendirmDers izlencesini ve kaynaklarının gözden geçirilmesi
2. HaftaStratejik İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Temel KavramlarıTunçer, Polat. (2011), 5-42 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
3. Haftaİnsan Kaynaklarının Değişen Yapısı ve Çevresi ve Yeni EğilimlerTunçer, Polat. (2011), 42-51 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
4. Haftaİş AnaliziTunçer, Polat. (2011), 55-82 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
5. Haftaİnsan Kaynakları PlanlamasıTunçer, Polat. (2011), 89-124 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
6. HaftaSeçme ve İşe Alma ITunçer, Polat. (2011), 125-141 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
7. HaftaSeçme ve İşe Alma IITunçer, Polat. (2011), 141-166 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitim ve GeliştirmeTunçer, Polat. (2011), 171-233 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
10. HaftaKariyer YönetimiTunçer, Polat. (2011), 239-254 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
11. HaftaPerformans Değerlendirmesi ve YönetimiTunçer, Polat. (2011), 257-279 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
12. HaftaÜcretlendirmeTunçer, Polat. (2011), 283-301 ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
13. HaftaMotivasyon ve TutundurmaKampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının ve makalenin gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
14. HaftaMotivasyon ve TutundurmaKampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun ve internet kaynaklarının ve makalenin gözden geçirilmesi, ders notlarının edinilmesi
15. HaftaTekrar ve DeğerlendirmeDerste tutulan tüm notların düzenlenmesi ve sözlü sınav ve sınıf içi tartışma için hazırlanılması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTunçer, Polat. 2011. İnsan kaynakları yönetimi. Bingöl, Dursun, Dursun Bingöl, and Dursun Bingöl. 2006. İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
Diğer KaynaklarBarutçugil, İsmet. 2004. Stratejik insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları. Sabuncuoğlu, Zeyyat. 2005. İnsan kaynakları yönetimi: (uygulamalı). Bursa: Alfa Aktüel. Uyargil, Cavide. 2010. İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır.X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Kısa Sınav 15
3Ödev 115
4Ders Devam10
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"