Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kültürlerarası PsikolojiPSK 3272016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Volkan KOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı kültürlerarası psikolojiye giriş niteliğinde bilginin öğrenilmesidir. Bu doğrultuda bireyin, etnik kökenin ve kültürün etkileşimli bir şekilde bireysel ve toplumsal iyilik hali ve büyümeye katkısı üzerinde durulması hedeflenmektedir. Ders kapsamında hem kültür içi hem de kültürlerarası çeşitlilikler üzerinde durulacaktır. Kültürlerarası psikolojideki temel konular hem kuramsal çerçevede ele alınacaktır hem de araştırma sonuçları doğrultusunda gözden geçirilecektir.
Dersin İçeriğiKonular dersin sorumlusu tarafından dersin kitabına paralel olarak anlatılacaktır, bununla birlikte ders içerisinde öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları ve eleştirel bir bakış açısı ile konular hakkında düşünmeleri teşvik edilecektir. Dersin içeriği öğrencilerin ihtiyacına ve güncel bilimsel gelişmelere göre oluşturulmaktadır. Sınavlar hem okuma metinlerini hem de ders içerisindeki tartışmaları kapsamaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kültürlerarası Psikolojinin temel çalışma alanına ilişkin bilgi sahibi olmak1, 2, 3A
ÖÇ2Evrensellik ve Görelilik yaklaşımlarına dair bilgi sahibi olmak1, 2, 3A
ÖÇ3Farklı kültürlerde temel psikolojik süreçlerin nasıl işlediğini bilmek1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKültürlerarası Psikoloji Nedir
2. HaftaKültürlerarası Psikoloji Nedir
3. HaftaGelişim
4. HaftaGelişim
5. HaftaSosyal Davranış
6. HaftaSosyal Davranış
7. HaftaKişilik
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDuygu
10. HaftaDil
11. HaftaAlgı
12. HaftaKültürleşme
13. Haftaİletişim
14. HaftaSağlık
15. HaftaSağlık
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBerry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A., & Sam, D. L. (2015). Kültürlerarası Psikoloji (Çev. Leman Pınar Tosun). İstanbul: Nobel Yayınları
Diğer KaynaklarKağıçıbaşı, Ç. (2007). Kültürel Psikoloji Kültür Bağlamında İnsan ve Aile (1. Baskı). İstanbul: Evrim Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır.X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"