Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Psikoloji IPSK 2132016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Zekeriya KÖKREK
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Ayşe Beyza BIÇAKCI, Arş. Gör. Nur Funda BAYKAL
Dersin Amacı Bu derste, sosyal etkiler karşısında insan davranışları tanıtılır. Sosyal durumlarda insan düşüncesi ve davranışları incelenir. Sosyal etkinin, insan ve insanların benliğine, kimliğine, tutumuna, davranışlarına tesirleri, kişi ve grup, kişiler arası ve gruplar arası düzeyde incelenir. Tarih, kültür ve dil gibi sosyal etkilerin sosyal gelişim aracılığıyla benlik, biliş, davranış üzerine tesirleri tanıtılır.
Dersin İçeriğiBu derste, sosyal etkiler karşısında insan davranışları incelenir. Sosyal durumlarda insan düşüncesi ve davranışları incelenir. Tarih, kültür ve dil gibi sosyal etkilerin sosyal gelişim aracılığıyla benlik, biliş, davranış üzerine tesirleri tanıtılır. Sosyal etkinin, insan ve insanların benliğine, kimliğine, tutumuna, davranışlarına tesirleri, kişi ve grup, kişiler arası ve gruplar arası düzeyde incelenir. Bu derste, sosyal etki, sosyal biliş, sosyal davranış, tutum ve tutum değişimi, çatışma ve uzlaşma, grup yapısı ve grup süreçleri, sosyal gelişim, benlik ve kültür konuları işlenir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İnsan davranışının sosyal durumlarda ve sosyal etkiler altında nasıl değiştiğini anlayabilir ve açıklayabilir.1, 2, 4A
ÖÇ2Sosyal etkinin (uyma, kabul etme, itaat) birey ve grup dinamikleri üzerindeki etkilerini tanımlar.1, 2, 4A
ÖÇ3Sosyal psikoloji alanındaki farklı kuramsal perspektifleri açıklar.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtımı
2. HaftaSosyal Psikolojide Bilimsel Yöntemler
3. HaftaSosyal Etki
4. HaftaSosyal Etki Deneyleri
5. HaftaSosyal Biliş
6. HaftaÖnyargı ve Ayrımcılık
7. HaftaZihinsel Kestirme Yöntemler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTutum
10. HaftaTutum Ölçümleri
11. HaftaTutum Değişimi
12. HaftaBenlik
13. HaftaBilişsel Çelişki
14. Haftaİletişim ve ikna
15. HaftaSosyal etki ve yanılgılar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKağıtçıbaşı, Çiğdem ve Cemalcılar, Zeynep. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. 16.Baskı. İstanbul : Evrim Yayınevi, 2014.
Diğer KaynaklarMyers, David G. Sosyal Psikoloji. [çev.] Serap Akfırat. 10.Basım. Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. Zimbardo, Philip. Şeytan Etkisi. [çev.] Canan Çoşkan. İstanbul : Say Yayınları, 2015. Kahneman, Daniel. Hızlı ve Yavaş Düşünmek. [çev.] Filiz Deniztekin ve Osman Ç. Deniztekin. İstanbul : Varlık Yayınları, 2015. 9789754345315. Smith, Joanne R. ve Haslam, S. Alexander. Sosyal Psikoloji Klasik Çalışmaları Yeniden Değerlendirmek. [çev.] Çağatay Çoker, Göklem Tekdemir Yurttaş ve Sevim Cesur. Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2016. Şerif, Muzaffer ve Şerif, Carolyn W. Sosyal Psikolojiye Giriş. [çev.] Mustafa Atakay ve Aysun Yavuz. İstanbul : Sosyal Yayınlar, 1996.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır.X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"