Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Görüşme TeknikleriPSK 4012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatima Elif ERGÜNEY OKUMUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikolojik görüşme tekniklerini öğrenmek, farklı ortamlarda (eğitim, klinik, sağlık, endüstri, adli vb.) yapılan görüşmelerin içerik ve sürecine dair bilgi sahibi olmak. Psikolojik değerlendirme raporu yazabilmek. Psikolojik görüşme yapabilmek. Görüşme teknikleri ve görüşme becerileri ile ilgili temel düzeyde bilgi verilmesi. Görüşme yapma ve rapor yazma ile ilgili uygulamalı beceri kazanımı.
Dersin İçeriğiPsikolojik görüşme tekniklerini öğrenmek, farklı ortamlarda (eğitim, klinik, sağlık, endüstri, adli vb.) yapılan görüşmelerin içerik ve sürecine dair bilgi sahibi olmak. Psikolojik değerlendirme raporu yazabilmek. Psikolojik görüşme yapabilmek. Görüşme teknikleri ve görüşme becerileri ile ilgili temel düzeyde bilgi verilmesi. Görüşme yapma ve rapor yazma ile ilgili uygulamalı beceri kazanımı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Psikolojik görüşme ve değerlendirme yapabilme 1, 2, 4, 6, 7, 12A, C
ÖÇ2eğitim ortamında görüşme ve değerlendirme yapabilme 1, 2, 4, 6, 7, 12A, C
ÖÇ3görüşme raporunun yazılması1, 2, 4, 6, 7, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtımı
2. HaftaGörüşme amaçları ve ortamları
3. HaftaTeknik-pratik konular (fiziksel ortam, görüşmeci özel. vb.)
4. HaftaPsikolojik değerlendirme
5. HaftaPsikolojik Görüşme
6. HaftaGörüşme raporunun yazımı
7. HaftaGörüşmede Etik (birinci ödevin teslimi)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKlinik görüşme
10. HaftaEğitim ortamında görüşme
11. Haftaİş ortamında görüşme
12. HaftaHukuki ortamda görüşme
13. HaftaSağlık ortamında görüşme
14. HaftaÇocukla görüşme (ikinci ödevin teslimi)
15. HaftaGenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuFlanagan, J. S. ve Flanagan, R. S. (2016). Klinik Görüşme: Psikolojik Değerlendirme ve Esasları. (G. Akbaş, L. Korkmaz Çev.) İthaki Yayınları
Diğer KaynaklarHackney, H. ve Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (T. Ergene, S. Aydemir Sevim Çev.) Ankara: Mentis Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır.X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 150
2Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"