Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
KişilikPSK 3052016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı kişilik kuramlarını tanıtmak . Bu kuramların oluşumunda etkili olan bilimsel, sosyal, biyolojik, kültürel ve tarihsel faktörlerin etkisinin değerlendirilmesi
Dersin İçeriğiKişiliğin tanımı ve değerlendirilmesi, başlıca kişilik kuramları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel kişilik kuramlarını tanımlarlar 1, 2, 3A
ÖÇ2Kişilik kuramlarının temel kavram ve ilkelerini açıklarlar 1, 2, 3A
ÖÇ3Kişilik kuramlarını karşılaştırarak, her kuramın önemli ve işlevsel yönleri hakkında kendi görüşlerini sunabilirler 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma ve dersin tanıtılması - GİRİŞ
2. HaftaKişilik Tanımı ve değerlendirilmesi, Kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörler
3. HaftaPsikodinamik Kuramlar: Psikanalitik Yaklaşım : S. Freud
4. HaftaPsikodinamik Kuramlar: Bireysel Psikoloji : A. Adler – Analitik Psikoloji : C.G. Jung
5. HaftaPsikodinamik Kuramlar: E. Fromm
6. HaftaPsikodinamik Kuramlar: K. Horney – H.S. Sullivan
7. HaftaPsikodinamik Kuramlar: E. H. Ericson
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDavranışçı Kuram: B. F. Skinner Eklektik Davranışçılık : N.E. Miller , J. Dollard
10. HaftaSosyal Bilişsel Kuram: A. Bandura Kişisel Yapılar Kuramı: G.A. Kelly
11. HaftaAraştırma Odaklı Kuramlar Ayırıcı Özellik Kuramı: G.W. Allport Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramı: R. B. Cattel
12. HaftaAraştırma Odaklı Kuramlar Biyolojik Temelli Faktör Analitik Kuramlar: H.J. Eysenck, J.A. Gray, Cloninger Beş Faktör Kuramı: R.R. McCrea P.T. Costa
13. HaftaHümanist/Varoluşçu Kuramlar: C. R. Rogers
14. HaftaHümanist/Varoluşçu Kuramlar: A.H. Maslow – R.R. May
15. HaftaGenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. İnanç, B.Y. ve Yerlikaya, E.E.(2008), KİŞİLİK KURAMLARI, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul. 2.  Burger, J.M.(2006) KİŞİLİK, (Çev: İ.D.E.Sarıoğlu), Kaktüs Yayınları, İstanbul.
Diğer KaynaklarDers notları Sunumlar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Psikoloji bilimiyle ilgili temel kavramsal bilgileri tanır; ilgili kuramsal bilgiler ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ2Psikolojinin kuruluş dönemine ait kuramcıları, kuramlarını ve öne çıkan bakış açılarını değerlendirir.X
PÇ3Psikolojinin geçirdiği tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.X
PÇ4Psikoloji bilimi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşım ve bakış açılarına ( davranışsal, biyolojik,bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ait temel bilgilere sahiptir.X
PÇ5Genel psikoloji tarihi hakkında bilgi sahibidir; psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır ve alt alanları hakkında yeterli bilimsel alt yapıya ait bilgiyi geliştirir.X
PÇ6Psikolojinin ilgi alanına giren durum ve sorunlara uygun analitik yöntemleri açıklar.X
PÇ7Psikoloji biliminden elde ettiği bilgileri sosyal ve toplumsal alana uygulanmasını tanımlar.X
PÇ8Bilimsel araştırma deseni oluşturma, veri toplama, yorumlama,ilgili istatistik tekniklerini kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.X
PÇ9Psikolojiyi diğer beşeri bilimlerle (tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset, edebiyat, iktisat v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde değerlendirir ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.X
PÇ10Psikolojik değerlendirme araçlarının temel ilkelerini bilir; değerlendirme araçlarıyla ilgili temel düzey bilgilere sahip olur ve temel düzey görüşme becerisi kazanır.X
PÇ11Bilimsel ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olur.X
PÇ12Kendi ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır; becerilerini ilgili alanlarda geliştirir.X
PÇ13Psikolojik değerlendirme için gerekli olan modern ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır.X
PÇ14Psikoloji alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların analizi için bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır.X
PÇ15Bireysel ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk alır.X
PÇ16Karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisine sahiptir.X
PÇ17Mesleki ve bireysel olarak kendini yenilemeye ve yeni fikirlere açıktır.X
PÇ18Psikoloji ile ilgili bilimsel ve mesleki merakını canlı tutarak güncel bilimsel gelişmeleri izler.X
PÇ19Psikoloji biliminin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrar.X
PÇ20Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında yararlı olabilecek iletişim becerilerine ve sosyal yeterliliğe sahiptir.X
PÇ21Kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ22Mesleki sorumluluk ve etik ilke ve değerleri doğrultusunda mesleğini icra etme yetisi kazanır.X
PÇ23Sosyal sorumluluk projelerine alanı ile ilgili katkıda bulunur.X
PÇ24Meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisine sahiptir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"