Çalışma İmkanları


Siyaset Bilimi Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunları T.C. Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırma Merkezleri, Ulusal ve Uluslararası kamu ve özel   kuruluşlarda istihdam   edilirler. Mezun adayları, çok uluslu şirketlerde, Avrupa Komisyonu`nda, medyada olduğu kadar özel şirketlerde kariyer başlatmaya müsait formasyonu da elde ederler. Bunların yanında, kendilerine üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve benzeri kurumlarda akademik kariyer sahibi olma şansına da sahip olurlar.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"