Çalışma İmkanları


Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olanlar Tarihçi unvanı alarak tarihin bir alanında araştırmacı veya Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademisyen olabilir, ayrıca özel eğitim kurumlarında görev alabilirler. Bölüm öğrencileri, açılacak ücretsiz sertifika programları sayesinde arşivler, müzeler, turizm sektörü, tarihî bilgi birikimi gerektiren basın-yayın ve görsel medya gibi farklı alanlarda da iş imkânı bulabilirler.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"