Alınacak Derece ve Düzeyi


Bu bölüm, yüksek öğretimde Sosyoloji Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sosyoloji Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olur ve sosyolog unvanı verilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"