Alınacak Derece ve Düzeyi


Alınacak Derece:

Bu bölüm, yüksek öğretimde Tarih Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"