Mehmet Emin KÖKTAŞ, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyoloji , Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~emin-koktas

Abd Al Fattah EL AWAİSİ, Prof. Dr.

Doktora Exeter Üniversitesi

Araştırma Alanları: International Relations Theory, Islamicjerusalems Models in International Relations, Political Islam, International Relations, Geopolitics

Web: akademik.izu.edu.tr/~a-elawaisi

Bülent ARI, Prof. Dr.

Doktora Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Tarih

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-ari

Ahmet Selim TEKELİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Boston University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-tekelioglu

Mevludin IBISH, Yrd.Doç.Dr.

Doktora University Of Novi Pazar

Araştırma Alanları: Balkan Siyaseti, Siyasi Partiler, Karşılaştırmalı Siyaset..

Web: akademik.izu.edu.tr/~mevludin-ibish

Mohammed MOUSSA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Exeter Üniversitesi

Araştırma Alanları: Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohamed-moussa

Şebnem CANSUN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Grenoble Universitesi

Araştırma Alanları: Toplumsal cinsiyet , Sosyal politika

Web: akademik.izu.edu.tr/~sebnem-cansun

Ahmed Hayri DUMAN, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmed-duman

Ahmet Kemal BAYRAM, Doç. Dr. *

Doktora Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-bayram

Levent KIRVAL, Doç. Dr. *

Doktora Universiteit Gent

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Avrupa Siyaseti, Diplomasi Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~levent-kirval

Makbule Didem BUHARİ GÜLMEZ, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora Queen Mary University Of London

Araştırma Alanları: Avrupa çalışmaları, Küreselleşme

Web: akademik.izu.edu.tr/~makbule-gulmez

Ömer ÇAHA, Öğr. Gör. *

Doktora Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-caha

Erhan İÇENER, Yrd.Doç.Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~erhan-icener

Hatice YENTÜRK, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-yenturk

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"