Abd Al Fattah EL AWAİSİ, Prof. Dr.

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: International Relations Theory, Islamicjerusalems Models in International Relations, Political Islam, International Relations, Geopolitics

Web: akademik.izu.edu.tr/~a-elawaisi

Mehmet Emin KÖKTAŞ, Prof. Dr.

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyoloji , Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~emin-koktas

Ömer ÇAHA, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-caha

Erhan İÇENER, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkan Yardımcısı

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Avrupa Birliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~erhan-icener

Mevludin IBISH, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: University Of Novi Pazar

Araştırma Alanları: Balkan Siyaseti, Siyasi Partiler, Karşılaştırmalı Siyaset..

Web: akademik.izu.edu.tr/~mevludin-ibish

Mohammed MOUSSA, Yrd.Doç.Dr.

Yüksek Lisans: Queen Mary University Of London

Araştırma Alanları: Siyaset Bilimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohamed-moussa

Ömer TAŞGETİREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: Siyaset Teorisi, Liberalizm ve Eleştirileri, Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi, Sekülerizm

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-tasgetiren

Samuel Chew BARRY, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~samuel-barry

Şebnem CANSUN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Araştırma Alanları: Toplumsal cinsiyet , Sosyal politika

Web: akademik.izu.edu.tr/~sebnem-cansun

Amanı Hamed Saleem ASENWAR, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: European Union, European Common Foreign and Security Policy (CFSP), EU-Israel Relations, Human Rights, Middle East Studies.

Web: akademik.izu.edu.tr/~amani-asenwar

Fadi K.S. ZATARI, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans:

Araştırma Alanları: İslam Siyaset Düşüncesi, Medeniyet Teorisi, Siyaset Teorisi, Eleştirel Teori, Filistin İsrail Çatışması.

Web: akademik.izu.edu.tr/~fadi-zatari

Ahmet Kemal BAYRAM, Prof. Dr. *

Doktora: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-bayram

Levent KIRVAL, Doç. Dr. *

Doktora:

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Avrupa Siyaseti, Diplomasi Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~levent-kirval

Makbule Didem BUHARİ GÜLMEZ, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora:

Araştırma Alanları: Avrupa çalışmaları, Küreselleşme

Web: akademik.izu.edu.tr/~makbule-gulmez

Hatice YENTÜRK, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-yenturk

Ahmed Hayri DUMAN, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmed-duman

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"