Yusuf BİLGE, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kişilik ve Kişilik Bozuklukları, Psikolojik Testler, Klinik Psikoloji, Psikoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-bilge

Duysal AŞKUN ÇELİK, Doç. Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~duysal-celik

Hayati KORKMAZHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Araştırma Alanları: Psikiyatri (Psychiatry), Adli Psikoloji (Forensic Psychology), Siyaset Psikolojisi (Political Psychology), Ekonomi Psikolojisi (Economic Psychology), Uyku Bozuklukları (Sleep Disorders), Cinsel İşlev Bozuklukları (Sexual Dysfunctions)

Web: akademik.izu.edu.tr/~hayati-korkmazhan

Volkan KOÇ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilişsel Yanlılık Değişimleme, Depresyon ve Kişilerarası İletişim, İnsancıl (Hümanistik) Psikoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~volkan-koc

YASİN ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~o-yasin

Zekeriya KÖKREK, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları: Psikiyatri

Web: akademik.izu.edu.tr/~zekeriya-kokrek

Fatima Elif ERGÜNEY OKUMUŞ, Öğr. Gör.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sağlık Psikolojisi, Yeme Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Klinik Sağlık Psijkolojisi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~elif-okumus

Tarıq Waliullah LYDICK, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: AİLE TERAPİSİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~tariq-lydick

Ayşe Beyza BIÇAKCI, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~beyza-bicakci

Nur Funda BAYKAL, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nur-baser

Hamdi KORKMAN, Yrd.Doç.Dr. ***

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hamdi-korkman

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"