Malik BADRI, Prof. Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: Bilim, Eğitim ve Psikoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~malik-mohammed

Mustafa BİLİCİ, Prof. Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-bilici

Duysal AŞKUN ÇELİK, Doç. Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~duysal-celik

Fatima Elif ERGÜNEY OKUMUŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sağlık Psikolojisi, Yeme Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Klinik Sağlık Psikolojisi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~elif-okumus

Hayati KORKMAZHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Araştırma Alanları: Psikiyatri (Psychiatry), Adli Psikoloji (Forensic Psychology), Siyaset Psikolojisi (Political Psychology), Ekonomi Psikolojisi (Economic Psychology), Uyku Bozuklukları (Sleep Disorders), Cinsel İşlev Bozuklukları (Sexual Dysfunctions)

Web: akademik.izu.edu.tr/~hayati-korkmazhan

MANAL MOHAMMAD ASIF, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~manal-asif

Volkan KOÇ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilişsel Yanlılık Değişimleme, Depresyon ve Kişilerarası İletişim, İnsancıl (Hümanistik) Psikoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~volkan-koc

Yasin ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~o-yasin

Yusuf BİLGE, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kişilik ve Kişilik Bozuklukları, Psikolojik Testler, Klinik Psikoloji, Psikoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-bilge

Zekeriya KÖKREK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Psikiyatri

Web: akademik.izu.edu.tr/~zekeriya-kokrek

Tarıq Waliullah LYDICK, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: AİLE TERAPİSİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~tariq-lydick

Zahide ÇAKIR ÇİLESİZ, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~zahide-cilesiz

Ayşe Beyza BIÇAKCI, Arş. Gör.

Lisans: Okan Üniversitesi

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~beyza-bicakci

Nur Funda BAYKAL, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Klinik Psikoloji, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Kaygı Bozuklukları

Web: akademik.izu.edu.tr/~nur-baser

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"