Yabancı Diller Koordinatörlüğü


Amaç

 

Üniversitede tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim - öğretim yapan bölüm/programların yabancı dil hazırlık sınıflarını oluşturmak ve yabancı dil eğitim - öğretim faaliyetlerini yürütmek.

  

Hedef

 

Hazırlık programlarının eğitim - öğretim planlarını oluşturmak, hazırlık programlarının eğitim - öğretim faaliyetlerinin denetimini yapmak ve farklı dillerdeki hazırlık programlarının birbirine paralel ve bütünlük içinde yürütülmesi için Birim Koordinatörleri arasında iş birliğini sağlamak.

  

Birimler

 

   İngilizce Hazırlık Birimi

   Arapça Hazırlık Birimi

   Türkçe Hazırlık Birimi

 

Yönetim

 

Koordinatör: Prof. Dr. Arif ERSOY

  1. 1. Yazma Becerileri Merkezi (Writing Center)

Yrd. Doç. Dr. Samuel Chew BARRY

Muhammed Üveys HAN

 

  1. 2. Arapça Hazırlık Birimi: Birim Koordinatörü Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA

  2. 3. İngilizce Hazırlık Birimi: Birim Koordinatörü Hasan Ayhan AKBAŞ

  3. 4. Türkçe Hazırlık Birimi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAÇKESEN

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"