Kütüphane ve Dokümantasyon D. Bşk.


HAKKIMIZDA

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı üniversitenin eğitim ve öğretimine destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu maksatla üniversitemiz öğrenci ve personeline çağdaş kütüphanecilik hizmetlerini sunmak için gerekli donanımlara sahip olmayı hedeflemektedir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, kaliteli eğitim vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak için gelişen teknolojileri yakından takip ederek bilgi teknolojilerinden azami ölçüde faydalanmayı amaçlamıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bu çerçevede oluşturacağı kitap, süreli yayın, elektronik kaynaklar ve veri tabanları ile araştırma için en verimli ortamı hazırlamak hedefiyle çalışır ve projeler geliştirir.

PERSONEL

Kasım ÇELİK, Daire Başkanı

Telefon   : 0 (212) 692 96 25 

Faks       : 0 (212) 693 82 29 

E-posta   : kasim.celik@izu.edu.tr

Ahmet Mülayim VAR, Uzman Kütüphaneci

Telefon   : 0 (212) 692 97 53 

Faks       : 0 (212) 693 82 29 

E-posta   : ahmet.var@izu.edu.tr

Nagehan SELÇUK, Kütüphaneci

Telefon   : 0 (212) 692 97 43 

Faks       : 0 (212) 693 82 29 

E-posta   : nagehan.selcuk@izu.edu.tr

Kadir KESGİN, Kütüphane Personeli

Telefon   : 0 (212) 692 97 42

Faks       : 0 (212) 693 82 29 

E-posta   : kadir.kesgin@izu.edu.tr

Emre Coşkun, Kütüphane Personeli

Telefon   : 0 (212) 692 97 42

Faks       : 0 (212) 693 82 29 

E-posta   : emre.coskun@izu.edu.tr

PROJELERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmetler ve geliştirilmekte olan projelerimizden bazıları şunlardır:

Eğitim ve öğretime en iyi şekilde destek vermek,

Kütüphane koleksiyonunu geliştirmek,

Hizmetlerimizde gelişen teknolojiyi gerektiği gibi kullanmak,

Kullanıcı eğitimi,

Sadece kurum mensuplarına değil, herkese hizmet vermek,

Elektronik kaynakları zenginleştirmek,

Kütüphane WEB sitesinin hazırlanması ve daimi güncellenmesi,

Yeni kütüphane binasının yapılması,

Kütüphanenin 24 saat açık olacak seviyeye getirilmesi.

HİZMETLERİMİZ

Ödünç verme hizmeti: Üniversitemiz öğrenci ve personeli ihtiyaç duyduğu kitap veya süreli yayınları ödünç alabilmektedir. Hizmetin verilmesinde "Kütüphane Yönergesi" ile belirtilen kurallar dikkate alınmaktadır,

Kütüphane web sayfası hizmeti: Üniversite Web sitesinde kütüphane için de bir bölüm bulunmaktadır. Araştırmacılar kütüphane hakkında gerekli bilgiye ulaşıp, katalog taraması yapabilmektedir. Kütüphane sayfamız devamlı güncellenmektedir. Böylece yeni kaydedilen materyallere ait bilgilere de anında ulaşmak mümkündür,

Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmeti (ILL): Araştırmacıların ihtiyaç duyduğu, başka bir üniversite kütüphanesi koleksiyonunda bulunan kitap, dergi vs. kaynaklar "Kütüphaneler Arası İşbirliği" ile hizmete sunulmaktadır,

Kullanıcı Eğitimi: Verimli bir araştırma yapılması amacıyla öğrenci ve personelimize gerekli bilgiler verilmektedir,

Bilgisayar ve internet hizmetleri: Kütüphanemizde buluna internet bağlantısına sahip 16 adet bilgisayar araştırmacıların hizmetindedir. Kütüphane kullanıcıları bu bilgisayarlar ile elektronik veri tabanlarından araştırma yapmaktan kişisel e-postalarına bakmaya kadar her türlü işlemlerini yapabilmektedir. Ayrıca kendi bilgisayarları çalışmak isteyenler için de kablosuz internet hizmeti verilmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"