Dış İlişkiler Müdürlüğü


HAKKIMIZDA

Dış İlişkiler Müdürlüğü; Üniversitemizin uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve kurumları ile yapılan çalışmaları ve anlaşmaları en etkin ve verimli şekilde koordine etmek; tüm uluslararası kurumların, özellikle Avrupa Birliği'nin ilgili kuruluşlarının desteklediği eğitim, araştırma ve kültür fonlarını üniversitemiz bünyesinde etkin şekilde kullanmak, projelere dönüştürmek; ilgili konularda Üniversitemiz yönetimine, akademik personelimize ve öğrencilerimize danışmanlık hizmeti vermek; tüm bu çalışmaları öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin ve tüm mensuplarımızın faydalanabileceği şekilde yapılandırmak, planlamak ve yürütmek amacı ile kurulmuştur.

PERSONEL

Mustafa Salih ÖZET, Dış İlişkiler Müdür Vekili

Telefon: 0 (212) 692 98 05 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: mustafa.ozet

 

M. Fatih PEHLİVAN, Uluslarası Programlar Koordinatörü

Telefon: 0 (212) 692 88 50 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: memet.pehlivan

 

Fatih DUYMAZ, Değişim Programları Sorumlusu

Telefon: 0 (212) 692 88 33 

Faks: 0 (212) 693 82 29 

E-posta: fatih.duymaz

 

Nahed Baaj, Uluslarası Ofis Personeli / موظفة المكتب الدولي  عربي - إنكليزي 

Telefon: +90 692 88 23

Faks: 0 (212) 693 82 29

E-posta: international

 

HİZMETLERİMİZ

Üniversitemizin öncelikleri, ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek üzere; öğrenci ve öğretim elemanı değişimi; ortak program, proje, araştırma, toplantı ve diğer alanlarda işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmek,

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının koordine ettiği başta Erasmus olmak üzere tüm program ve projeler konusunda bilgi akışı sağlamak, Üniversitemiz mensuplarının uluslararası seviyede proje üretmesine veya bu projelerde yer almasına yardımcı olmak, gerektiğinde bu projeleri bizzat yürütmek,

Üniversitemizin dünyada ve özelde Avrupa Birliği’nde tanınan ve uluslararası denklik şartlarını gerçekleştiren bir üniversite olmasını sağlamak amacıyla uluslararası denklik şartları ve Bologna süreci çerçevesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE) ve diğer denklik kriterleri için gerekli çalışmaları sürdürmek,

Uluslararası organizasyonların ve Avrupa Birliği Eğitim Programlarının da desteği ile mevcut imkanlarımızı uluslararası kaynaklardan en güzel şekilde yararlanarak, yurtdışı eğitim, araştırma ve kültür programlarına katılacak öğretim elemanı ve öğrencilerimize yardımcı olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak,

Yabancı üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim, araştırma ve konaklama başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri ve hazırlıkları yapmak; ilgili ortak çalışmalarda gerekli oryantasyon programları düzenlemek,

Uluslararası proje, program, seminer ve benzeri etkinlikleri üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanları başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza ve ortak çalışma yaptığımız paydaşlarımıza duyurmak, tanıtmak, katılımı teşvik edici sistemler geliştirmek.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"