Avrupa Gönüllü Hizmetleri (AGH)


Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH),  gençlerin 2 ila 12 ay yurtdışında tam zamanlı gönüllü hizmet faaliyetlerinde bulunmalarına fırsat veren bir organizasyondur. Bu program 18-30 yaş arasındaki tüm gençlere açıktır.

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), gönüllü katılımcılar, ev sahibi kuruluş ve gönderici kuruluş arasında bir anlaşmaya dayanır. Gönüllüler farklı ülkelerde farklı projelere katılma ve deneyim kazanma imkanı bulurlar. Katılmak istediği AGH programını ilgi alanlarına göre seçebilen gönüllüler, ev sahibi organizasyon tarafından kabul ya da reddedilirler.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, AGH programına; gönderici kuruluş (sending) ve koordinatör  (coordinating) statüsünde dahildir.

Ayrıntı bilgi için tıklayınız. 

AGH’ye başvuracak gönüllülerde özel bir nitelik aranmamaktadır.  AGH programına katılım ücretsizdir, bütün masraflar (konaklama, yemek, sigorta ve harçlık) Avrupa Hibe Programı tarafından karşılanmaktadır. Sadece bazı özel durumlarda seyahat masraflarının küçük bir kısmı (maksimum % 10) gönüller tarafından ödenebilir.

AGH programına katılmanın faydaları:

- farklı bir kültürü tanımak
- özgürlük ve özgüven kazanmak
- yeni beceriler elde etmek
- var olan yeteneklerin gelişmesi (örneğin dil yetkinliği)
- Toplum yararına yapılan projelerde çalışmak (Sivil toplum projelerinde çalışmak)

Daha detaylı bilgileri için tıklayınız.

AGH’ye akredite olan organizasyonları araştırmak için tıklayınız.

İletişim:

evs

International Office
Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi
Tel: +90 212 692 96 24

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"