Sadettin Ökten ile Kalbe Düşen Aşk İstanbul Söyleşisi


 
Üniversitemiz Hür Medeniyet Kulübü katkılarıyla Sadettin Ökten ile Kalbe Düşen Aşk İstanbul Söyleşisi 15 Aralık 2015 Salı günü kampüsümüzde düzenlendi. Medeniyet ve özellikle İslam medeniyeti alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve üniversitemizde doktora dersleri veren Prof. Dr. Sadettin Ökten, medeniyet tasavvuru hakkındaki birikimlerini öğrencilerimizle paylaştı.
 
Kendisini bir kimlik arayıcısı olarak tanımlayan Prof. Dr. Sadettin Ökten, her insanın mensubu olduğu medeniyete bağlı olarak yaşadığını ifade etti. Türkiye’de günümüzde bir kimlik kargaşası olduğuna dikkat çeken Prof. Ökten; “Post Modernitenin simge şehri New York’tur. Modernitenin ise sanayi devriminin şehirleri olan Paris ve Londra idi. İslam Medeniyetinin simge şehirleri de vardır, örneğin Bağdat’tı, zamanının İstanbul’u idi. Bugün çok ciddi bir kimlik krizinin içerisinden geçiyoruz ama farkında değiliz. Bir yandan İslam Medeniyetinin uygulamaları var, diğer tarafta anlaşılmamış ve yıkmayı tercih etmiş bir modernitenin yansımaları var. Diğer bir tarafta ise post-modernite ile müthiş bir tüketim kültürü ve yapılaşma hayatımıza girmiş durumda. Tam bir medeniyet krizi yaşıyoruz. Bugün iki zıt kutbun etkisi altındayız. Post-modernite ve İslam Medeniyeti’nin Osmanlı yorumu…” diye konuştu. 
 
Konuşmasında modernite ve post modernite kavramların gelişimini anlatan Prof. Dr. Sadettin Ökten, bu değişimlerin Batıda yüzyıllar süren bir süreçte yaşandığını bu sebeple toplumun her kesimine nüfus ettiğini ifade etti. Türkiye’de bu kavramların nasıl yanlış anlaşıldığına ve hayatlarımıza nasıl etki ettiğine dikkat çeken Prof. Ökten; “Modernite hayata akıl yön verir der, akılla dünyada bir cennet kurabileceğini iddia eder. Kendi ilke ve değişmez değerleri vardır. Akıla dayanmayan herşeyi reddeder. Bu ortaçağ tasavvufunun tam zıttıdır. Post-modernistler ise ilkesizlik ve değersizliği kabul eder. Burada sabit ve değişmez değer yoktur. Her şey tüketilebilir, her şey pop kültürün bir parçasıdır.  Andy Warhol’un ’20.asırda herkes 15 dakikalığına meşhur olacak’ sözü bu durumu çok güzel ifade eder. Bugün dünyada modernite ve post-modernite dönemi bir arada yaşanıyor. Türkiye’de ise insanlar, İslam’ı yaşıyorum zannediyor ama post- modernitenin etkisi altındalar ve yalpalıyorlar. Büyük bir medeniyet krizi yaşıyoruz ve bu ülke bunu atlatabilir mi bilmiyorum. Hayatın sadece tüketimden ibaret olmadığını anlayabilirsek, işte o zaman yeni bir medeniyet dönemi başlayacaktır, bunu hissediyorum” dedi. 
 

Foto Galeri

Sadettin Ökten ile Kalbe Düşen Aşk İstanbul Söyleşisi
Sadettin Ökten ile Kalbe Düşen Aşk İstanbul Söyleşisi
Sadettin Ökten ile Kalbe Düşen Aşk İstanbul Söyleşisi
Sadettin Ökten ile Kalbe Düşen Aşk İstanbul Söyleşisi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"