Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği İZÜ'de


Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılında 3.sü açılan Uluslararası Kredi Hareketliliği proje teklif çağrısına, Uluslararası Ofis olarak 2 Şubat 2017 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru, bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmiş olup, projemizin öğrenci ve personel değişimlerini gerçekleştirmek üzere bütçelendirilmesi uygun görülmüştür.

Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM) Nedir?

2015 yılı itibari ile başlayan, Erasmus+ programı ile birlikte söz konusu uygulama alanı genişletilmiş ve yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetinin “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılan birçok ülke ile gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Program Ülkeleri Arasındaki Öğrenci ve Personel Hareketliliğinden Farkı Nedir?

Program ülkeleri arasındaki öğrenci ve personel hareketliliği, bireyler tarafından Erasmus olarak bilinen 28 Avrupa Birliği ülkesi ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu diğer 5 ülke arasında yürütülen öğrenci ve personel değişimi programıdır.

Uluslararası kredi hareketliliğinde, Program Ülkelerinde  (28 AB + 5 ülke) yer alan ECHE sahibi üniversitelerin Ortak Ülkelerde (Diğer Ülkeler) bulunan üniversiteler ile değişim faaliyetleri yürütülür.

Uluslararası Kredi Hareketliliği projeleri bağımsız uzmanlar tarafından kalite değerlendirilmesinden geçirilerek projenin uygunluğu belirlenir.

2017 yılında Türkiye’de sadece 28 üniversitenin projesinin uygunluğu kabul edilmiştir.

Uluslararası proje hareketliliğinde gelen ve giden katılımcıların hibelendirilmesi proje yürütücüsü kurum tarafından gerçekleştirilir.

İZÜ Uluslararası Kredi Hareketliliği Projesi Kapsamı

Proje Koordinatörü Kurum: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Ülke: Malezya

Ortak Üniversite: The Global University of Islamic Finance (INCEIF)

İlgili Program:

İZÜ katılımcıları: İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans doktora öğrencileri, İlgili bölümde ders veren akademik personel.

INCEIF katılımcıları: İslami Finans yüksek lisans ve doktora öğrencileri, İlgili bölümde ders veren akademik personel.

Öğrenci Hibe Desteği: Aylık 650€

Öğrenci Yol Desteği: 1100€

Akademik Personel Hibe Desteği: Günlük 224€

Akademik Personel Yol Desteği: 1100€

 

Ülke: Tunus

Ortak Üniversite: University of Ez-Zitouna

İlgili Program:

İZÜ Katılımcıları: İslami İlimler Lisans Öğrencileri, İlgili bölümde ders veren akademik personel.

Ez-Zitouna Katılımcıları: İslami İlimler Lisans, Yüksek Lisans Öğrencileri, İlgili bölümde ders veren akademik personel.

Öğrenci Hibe Desteği: Aylık 650€

Öğrenci Yol Desteği: 275€

Akademik Personel Hibe Desteği: Günlük 224€

Akademik Personel Yol Desteği: 275€

 

Katılımcıların Seçimi:

Hareketliliğe katılacak öğrenciler için minimum şartlar aşağıdaki gibidir;

İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans doktora öğrencileri için,

Minimum 3.00 not ortalaması

B2 İngilizce Dil Seviyesi

İslami İlimler Lisans öğrencileri için,

Minimum 2.20 not ortalaması

B2 Arapça Dil Seviyesi

Başvuran öğrencilerin not ortamaları ve dil puanları 100’lük sistem üzerinden toplanarak aritmetik ortalaması alınır. Bütçenin uygunluğuna göre başarı sıralamasına göre sıralanmış öğrenciler hibelendirilir. Minimum şartları sağlayan adaylar istedikleri takdirde hibesiz olarak hareketliliğe katılabilir.

Uluslararası Kredi Hareketliliğine dair takvim ve duyurular Erasmus Ofisi tarafından ilerleyen süreçte yapılacaktır. Detaylı bilgi için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Fatih Duymaz

Uluslararası Değişim Programları Sorumlusu

Diller Okulu DL 034 B / Halkalı Kampüsü

erasmus@izu.edu.tr

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"