Yayınlar


2016 [toplam 9 yayın]

البنك الدولي وأثره على الأزمة المالية

Suhel Ahmad Fadel HAWAMDEH, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


أثر الزكاة على الاستهلاك

Suhel Ahmad Fadel HAWAMDEH, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yusuf Şükrü Harputi'nin "Rumuzu't-Tevhid" Adlı Eserinde Kelime-i Tevhid'in Tasavvufi Yorumu

Veysel AKKAYA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Eski Türk Edebiyatı Derslerinin İşleniş Tarzıyla İlgili Düşünceler UDES

Özlem GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Resimdeki Söz Sözdeki Resim IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Özlem GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Gençlerin Namaz ve Cami ile Buluşamama Problemi ve Çözüm Yolları

Veysel AKKAYA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Orta Asya Göklerinde insanlığa Yol Gösteren Bir Yıldız Hoca Ahmet Yesevi

Özlem GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Diğer Yayınlar


Aliya İzzetbegoviç'e Göre Dünya Görüşü ve Satant

Turan KOÇ, Profesör

Türü: Diğer Yayınlar


VAHYİN IŞIĞINDA İSLAM MEDENİYETİ

Ziya KAZICI, Profesör

Türü: Diğer Yayınlar


2015 [toplam 16 yayın]

2014 [toplam 14 yayın]

2013 [toplam 12 yayın]

2012 [toplam 6 yayın]

2011 [toplam 2 yayın]

2010 [toplam 8 yayın]

2016 [toplam 14 yayın]

2015 [toplam 9 yayın]

2014 [toplam 5 yayın]

2013 [toplam 5 yayın]

2012 [toplam 2 yayın]

2011 [toplam 2 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"