Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
(Öğrenme Yetkinliği)
İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
(Alana Özgü Yetkinlik)
İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • Temel İslam Bilimleri alanında daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek entelektüel altyapıya sahip olma
 • İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
 • Temel İslam Bilimleri disiplininin temel konularını ve kavramlarını tanımlayabilme ve bunları günümüz küresel sorunları ile bağdaştırabilme
 • İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
 • İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
 • İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
 • Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • Beceriler, Kavramsal, Bilişsel
 • İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
 • Temel İslam Bilimleri alanında bilimsel bakış açısının kazanılması
 • İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
 • İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
 • İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
 • Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
 • Bilgiye erişebilme bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer kaynakları kullanabilme becerisi
 • İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
 • İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
 • İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
 • İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
 • Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
(Öğrenme Yetkinliği)
 • Olay ve olguları, düşünce ve inançları felsefi, dini, sosyal ve kültürel vb. boyutlarıyla anlama ve geleceğe yönelik analitik yaklaşımlar geliştirme
 • İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
 • İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
 • İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
 • İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
 • Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • Alan hakkında sosyal boyutta derinleşmek
 • İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
 • İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
 • İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
 • İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
 • Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • Akademik ve mesleki yaşamda kullanabilecek yeterli bilgiye, felsefi donanıma, din bilimleriyle ilgili birikime sahip olma.
 • İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
 • İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
 • İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
 • İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
 • İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
 • Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"