Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
İslam İnanç Esasları2442553344442349%70.00
Siyer4443433334455352%74.29
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221121119%27.14
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221121119%27.14
Kur'an Okuma ve Tecvit I5334334333433448%68.57
Tefsir İlmine Giriş5533445544333455%78.57
Kur'an Okuma ve Tecvit II3533434333433448%68.57
İslam İbadet Esasları4433333324344447%67.14
Mantık3313443354515347%67.14
Kraat İlmi3333444343424448%68.57
Tefsir Tarihi5544443422444453%75.71
Hadis Tarihi3444333455554557%81.43
İslam Tarihi-I3334323334524446%65.71
İslam Hukukuna Giriş4113344444344447%67.14
Arap Dili ve Belagatı1554141321224136%51.43
İslam Mezhepleri Tarih2242242424242238%54.29
Tefsir I5533445544333455%78.57
Hadis I4433343543344350%71.43
İslam Tarihi-II3334323334523445%64.29
İslam Hukuk Tarihi4344344454334453%75.71
Arap Dili ve Edebiyatı5444323232132139%55.71
Sistematik Kelam I3324333342332341%58.57
İslam Hukuku I4334344444344452%74.29
Tefsir II5533445544333455%78.57
Tasavvuf4533454453355558%82.86
Hadis II3233333332343341%58.57
Din Psikolojisi3232233443334443%61.43
Sistematik Kelam II3324333342332341%58.57
İslam Felsefesi I3333232443331441%58.57
Kurumsal Tasavvuf Tarihi2333335443334346%65.71
Türk-İslam Edebiyatı2545523444233551%72.86
Din Sosyolojisi3554443333434452%74.29
Din Felsefesi-I3322434344234243%61.43
Dinler Tarihi-I3453322343224343%61.43
Osmanlı Türkçesi2134332343434443%61.43
İslam Felsefesi II3333232343331440%57.14
İslam Medeniyeti Tarihi4314335233334344%62.86
Din Eğitimi2322231232432233%47.14
Din Felsefesi-II3222434444234243%61.43
Dinler Tarihi-II3453322243223442%60.00
Değerler Eğitimi3232324343244342%60.00
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim2344342544545352%74.29
Dini Musiki3434334334333346%65.71
Lisans Bitirme Çalışması4432444342434449%70.00
Hadis İlmine Giriş3333334333332342%60.00
Fıkhu's-Sire3333333233333341%58.57
Farsça I2333353534344449%70.00
Hüsn ü Hat2333213221413333%47.14
Zühd ve Rekaik Hadisleri3323333343332341%58.57
Farsça II2333352534442346%65.71
Hadis Tahrici Metotları3333443433343346%65.71
Klasik Tasavvuf Metinleri3333355444334350%71.43
Din ve Kişilik3434332343334345%64.29
Felsefeye Giriş3333333333333342%60.00
Tekke Edebiyatı3333333333333342%60.00
Fetva Kurumu3433423333433344%62.86
Dini Çoğulculuk3334343323343344%62.86
Çağdaş Dini Akımlar2312332313432335%50.00
İslam Kurumları Tarihi2422242322222334%48.57
Meşhur Hadis Metinleri3343343343233344%62.86
Kur'an Meal Çalışması5333333343353347%67.14
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi4433322233325342%60.00
Günümüz Tefsir Problemleri4535243444344453%75.71
Mukayeseli İslam Hukuku3433433334333345%64.29
Bilim ve Medeniyet Tarihi3333333333333342%60.00
Dil ve Anlam Kuramları1231333322323334%48.57
İslam Estetiği ve Sanatları2334233243454547%67.14
Tarih Usul ve Tenkidi3333333333333342%60.00
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar3333333333333342%60.00
Çağdaş İslam Düşüncesi2342334232432340%57.14
Tarih Felsefesi2234343343233241%58.57
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1224243222324336%51.43
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1221243222324333%47.14
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1224243222322435%50.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1224243222432235%50.00
Türk Dili I 2234422332244340%57.14
İleri Arapça I5444344443444455%78.57
Kelam İlmine Giriş3434443343444451%72.86
Türk Dili II 2234422332244340%57.14
İleri Arapça II5444344443444455%78.57
Felsefe Tarihi2442333432422240%57.14
İslam İnanç Esasları4344333333344347%67.14
Ahkam Ayetleri2523221542432239%55.71
Kur'an Semantiği5333333333333344%62.86
Basın Arapçası3433232324232137%52.86
İslam Hukuku II4334343444344451%72.86
Klasik Tasavvuf Metinleri4343445544334353%75.71
Din ve Modernleşme3222243344323340%57.14
Klasik Fıkıh Metinleri3343334443434348%68.57
İslam Sanatları Tarihi2443343444544250%71.43
Kısasu'l-Enbiya3343334443434449%70.00
Hadiste Metin Tenkidi3433322432134441%58.57
İslam Eğitim Tarihi3433433333233343%61.43
Günümüz Kelam Problemleri3333333333333342%60.00
İslam Ahlak Felsefesi2234333334333342%60.00
Alevilik-Bektaşilik3333333333333342%60.00
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar5532232423342444%62.86
Batıda İslam Araştırmaları3233333333333341%58.57
İrfan ve Edebiyat3333323343334343%61.43
Günümüz Fıkıh Problemleri3333333333333342%60.00
Türkiye' de Din Toplum ve Modernleşme2343233344334344%62.86
Paleografi2233343233224440%57.14

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
İslam İnanç EsaslarıOÇÇOÇÇOOÇÇÇÇOO
SiyerÇÇÇOÇOOOOÇÇÇÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAAOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAAOAA
Kur'an Okuma ve Tecvit IÇOOÇOOÇOOOÇOOÇ
Tefsir İlmine GirişÇÇOOÇÇÇÇÇÇOOOÇ
Kur'an Okuma ve Tecvit IIOÇOOÇOÇOOOÇOOÇ
İslam İbadet EsaslarıÇÇOOOOOOOÇOÇÇÇ
MantıkOOAOÇÇOOÇÇÇAÇO
Kraat İlmiOOOOÇÇÇOÇOÇOÇÇ
Tefsir TarihiÇÇÇÇÇÇOÇOOÇÇÇÇ
Hadis TarihiOÇÇÇOOOÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Tarihi-IOOOÇOOOOOÇÇOÇÇ
İslam Hukukuna GirişÇAAOOÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Arap Dili ve BelagatıAÇÇÇAÇAOOAOOÇA
İslam Mezhepleri TarihOOÇOOÇOÇOÇOÇOO
Tefsir IÇÇOOÇÇÇÇÇÇOOOÇ
Hadis IÇÇOOOÇOÇÇOOÇÇO
İslam Tarihi-IIOOOÇOOOOOÇÇOOÇ
İslam Hukuk TarihiÇOÇÇOÇÇÇÇÇOOÇÇ
Arap Dili ve EdebiyatıÇÇÇÇOOOOOOAOOA
Sistematik Kelam IOOOÇOOOOÇOOOOO
İslam Hukuku IÇOOÇOÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Tefsir IIÇÇOOÇÇÇÇÇÇOOOÇ
TasavvufÇÇOOÇÇÇÇÇOOÇÇÇ
Hadis IIOOOOOOOOOOOÇOO
Din PsikolojisiOOOOOOOÇÇOOOÇÇ
Sistematik Kelam IIOOOÇOOOOÇOOOOO
İslam Felsefesi IOOOOOOOÇÇOOOAÇ
Kurumsal Tasavvuf TarihiOOOOOOÇÇÇOOOÇO
Türk-İslam EdebiyatıOÇÇÇÇOOÇÇÇOOOÇ
Din SosyolojisiOÇÇÇÇÇOOOOÇOÇÇ
Din Felsefesi-IOOOOÇOÇOÇÇOOÇO
Dinler Tarihi-IOÇÇOOOOOÇOOOÇO
Osmanlı TürkçesiOAOÇOOOOÇOÇOÇÇ
İslam Felsefesi IIOOOOOOOOÇOOOAÇ
İslam Medeniyeti TarihiÇOAÇOOÇOOOOOÇO
Din EğitimiOOOOOOAOOOÇOOO
Din Felsefesi-IIOOOOÇOÇÇÇÇOOÇO
Dinler Tarihi-IIOÇÇOOOOOÇOOOOÇ
Değerler EğitimiOOOOOOÇOÇOOÇÇO
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimOOÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇO
Dini MusikiOÇOÇOOÇOOÇOOOO
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇOOÇÇÇOÇOÇOÇÇ
Hadis İlmine GirişOOOOOOÇOOOOOOO
Fıkhu's-SireOOOOOOOOOOOOOO
Farsça IOOOOOÇOÇOÇOÇÇÇ
Hüsn ü HatOOOOOAOOOAÇAOO
Zühd ve Rekaik HadisleriOOOOOOOOÇOOOOO
Farsça IIOOOOOÇOÇOÇÇÇOO
Hadis Tahrici MetotlarıOOOOÇÇOÇOOOÇOO
Klasik Tasavvuf MetinleriOOOOOÇÇÇÇÇOOÇO
Din ve KişilikOÇOÇOOOOÇOOOÇO
Felsefeye GirişOOOOOOOOOOOOOO
Tekke EdebiyatıOOOOOOOOOOOOOO
Fetva KurumuOÇOOÇOOOOOÇOOO
Dini ÇoğulculukOOOÇOÇOOOOOÇOO
Çağdaş Dini AkımlarOOAOOOOOAOÇOOO
İslam Kurumları TarihiOÇOOOÇOOOOOOOO
Meşhur Hadis MetinleriOOÇOOÇOOÇOOOOO
Kur'an Meal ÇalışmasıÇOOOOOOOÇOOÇOO
Osmanlı Tasavvuf DüşüncesiÇÇOOOOOOOOOOÇO
Günümüz Tefsir ProblemleriÇÇOÇOÇOÇÇÇOÇÇÇ
Mukayeseli İslam HukukuOÇOOÇOOOOÇOOOO
Bilim ve Medeniyet TarihiOOOOOOOOOOOOOO
Dil ve Anlam KuramlarıAOOAOOOOOOOOOO
İslam Estetiği ve SanatlarıOOOÇOOOOÇOÇÇÇÇ
Tarih Usul ve TenkidiOOOOOOOOOOOOOO
Sünnete Çağdaş YaklaşımlarOOOOOOOOOOOOOO
Çağdaş İslam DüşüncesiOOÇOOOÇOOOÇOOO
Tarih FelsefesiOOOÇOÇOOÇOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOÇOÇOOOOOOÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOAOÇOOOOOOÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOÇOÇOOOOOOOÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOÇOÇOOOOÇOOO
Türk Dili I OOOÇÇOOOOOOÇÇO
İleri Arapça IÇÇÇÇOÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Kelam İlmine GirişOÇOÇÇÇOOÇOÇÇÇÇ
Türk Dili II OOOÇÇOOOOOOÇÇO
İleri Arapça IIÇÇÇÇOÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Felsefe TarihiOÇÇOOOOÇOOÇOOO
İslam İnanç EsaslarıÇOÇÇOOOOOOOÇÇO
Ahkam AyetleriOÇOOOOAÇÇOÇOOO
Kur'an SemantiğiÇOOOOOOOOOOOOO
Basın ArapçasıOÇOOOOOOOÇOOOA
İslam Hukuku IIÇOOÇOÇOÇÇÇOÇÇÇ
Klasik Tasavvuf MetinleriÇOÇOÇÇÇÇÇÇOOÇO
Din ve ModernleşmeOOOOOÇOOÇÇOOOO
Klasik Fıkıh MetinleriOOÇOOOÇÇÇOÇOÇO
İslam Sanatları TarihiOÇÇOOÇOÇÇÇÇÇÇO
Kısasu'l-EnbiyaOOÇOOOÇÇÇOÇOÇÇ
Hadiste Metin TenkidiOÇOOOOOÇOOAOÇÇ
İslam Eğitim TarihiOÇOOÇOOOOOOOOO
Günümüz Kelam ProblemleriOOOOOOOOOOOOOO
İslam Ahlak FelsefesiOOOÇOOOOOÇOOOO
Alevilik-BektaşilikOOOOOOOOOOOOOO
Kur'an'a Çağdaş YaklaşımlarÇÇOOOOOÇOOOÇOÇ
Batıda İslam AraştırmalarıOOOOOOOOOOOOOO
İrfan ve EdebiyatOOOOOOOOÇOOOÇO
Günümüz Fıkıh ProblemleriOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye' de Din Toplum ve ModernleşmeOOÇOOOOOÇÇOOÇO
PaleografiOOOOOÇOOOOOOÇÇ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
İslam İnanç Esasları
Siyer
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kur'an Okuma ve Tecvit I
Tefsir İlmine Giriş
Kur'an Okuma ve Tecvit II
İslam İbadet Esasları
Mantık
Kraat İlmi
Tefsir Tarihi
Hadis Tarihi
İslam Tarihi-I
İslam Hukukuna Giriş
Arap Dili ve Belagatı
İslam Mezhepleri Tarih
Tefsir I
Hadis I
İslam Tarihi-II
İslam Hukuk Tarihi
Arap Dili ve Edebiyatı
Sistematik Kelam I
İslam Hukuku I
Tefsir II
Tasavvuf
Hadis II
Din Psikolojisi
Sistematik Kelam II
İslam Felsefesi I
Kurumsal Tasavvuf Tarihi
Türk-İslam Edebiyatı
Din Sosyolojisi
Din Felsefesi-I
Dinler Tarihi-I
Osmanlı Türkçesi
İslam Felsefesi II
İslam Medeniyeti Tarihi
Din Eğitimi
Din Felsefesi-II
Dinler Tarihi-II
Değerler Eğitimi
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
Dini Musiki
Lisans Bitirme Çalışması
Hadis İlmine Giriş
Fıkhu's-Sire
Farsça I
Hüsn ü Hat
Zühd ve Rekaik Hadisleri
Farsça II
Hadis Tahrici Metotları
Klasik Tasavvuf Metinleri
Din ve Kişilik
Felsefeye Giriş
Tekke Edebiyatı
Fetva Kurumu
Dini Çoğulculuk
Çağdaş Dini Akımlar
İslam Kurumları Tarihi
Meşhur Hadis Metinleri
Kur'an Meal Çalışması
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi
Günümüz Tefsir Problemleri
Mukayeseli İslam Hukuku
Bilim ve Medeniyet Tarihi
Dil ve Anlam Kuramları
İslam Estetiği ve Sanatları
Tarih Usul ve Tenkidi
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar
Çağdaş İslam Düşüncesi
Tarih Felsefesi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Türk Dili I
İleri Arapça I
Kelam İlmine Giriş
Türk Dili II
İleri Arapça II
Felsefe Tarihi
İslam İnanç Esasları
Ahkam Ayetleri
Kur'an Semantiği
Basın Arapçası
İslam Hukuku II
Klasik Tasavvuf Metinleri
Din ve Modernleşme
Klasik Fıkıh Metinleri
İslam Sanatları Tarihi
Kısasu'l-Enbiya
Hadiste Metin Tenkidi
İslam Eğitim Tarihi
Günümüz Kelam Problemleri
İslam Ahlak Felsefesi
Alevilik-Bektaşilik
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar
Batıda İslam Araştırmaları
İrfan ve Edebiyat
Günümüz Fıkıh Problemleri
Türkiye' de Din Toplum ve Modernleşme
Paleografi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"