Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Ahkam Ayetleri2523221542432239%55.71
Alevilik-Bektaşilik3333333333333342%60.00
Arap Dili ve Belagatı1554141321224136%51.43
Arap Dili ve Edebiyatı5444323232132139%55.71
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221121119%27.14
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221121119%27.14
Basın Arapçası3433232324232137%52.86
Batıda İslam Araştırmaları3233333333333341%58.57
Bilim ve Medeniyet Tarihi3333333333333342%60.00
Çağdaş Dini Akımlar2312332313432335%50.00
Çağdaş İslam Düşüncesi2342334232432340%57.14
Değerler Eğitimi3232324343244342%60.00
Dil ve Anlam Kuramları1231333322323334%48.57
Din Eğitimi2322231232432233%47.14
Din Felsefesi-I3322434344234243%61.43
Din Felsefesi-II3222434444234243%61.43
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim2344342544545352%74.29
Din Psikolojisi3232233443334443%61.43
Din Sosyolojisi3554443333434452%74.29
Din ve Kişilik3434332343334345%64.29
Din ve Modernleşme3222243344323340%57.14
Dini Çoğulculuk3334343323343344%62.86
Dini Musiki3434334334333346%65.71
Dinler Tarihi-I3453322343224343%61.43
Dinler Tarihi-II3453322243223442%60.00
Farsça I2333353534344449%70.00
Farsça II2333352534442346%65.71
Felsefe Tarihi4423334322422240%57.14
Felsefeye Giriş3333333333333342%60.00
Fetva Kurumu3433423333433344%62.86
Fıkhu's-Sire3333333233333341%58.57
Günümüz Fıkıh Problemleri3333333333333342%60.00
Günümüz Kelam Problemleri3333333333333342%60.00
Günümüz Tefsir Problemleri4453523444344453%75.71
Hadis I4433343543344350%71.43
Hadis II3233333332343341%58.57
Hadis İlmine Giriş3333334333332342%60.00
Hadis Tahrici Metotları3333443433343346%65.71
Hadis Tarihi3444333455554557%81.43
Hadiste Metin Tenkidi3433322432134441%58.57
Hüsn ü Hat2333213221413333%47.14
İleri Arapça I5444344443444455%78.57
İleri Arapça II5444344443444455%78.57
İrfan ve Edebiyat3333323343334343%61.43
İslam Ahlak Felsefesi2234333334333342%60.00
İslam Eğitim Tarihi3433433333233343%61.43
İslam Estetiği ve Sanatları2334233243454547%67.14
İslam Felsefesi I3333232443331441%58.57
İslam Felsefesi II3333232343331440%57.14
İslam Hukuk Tarihi4344344454334453%75.71
İslam Hukuku I4334344444344452%74.29
İslam Hukuku II4334343444344451%72.86
İslam Hukukuna Giriş4113344444344447%67.14
İslam İbadet Esasları4433333324344447%67.14
İslam İnanç Esasları2442553344442349%70.00
İslam İnanç Esasları4344333333344347%67.14
İslam Kurumları Tarihi2422242322222334%48.57
İslam Medeniyeti Tarihi4314335233334344%62.86
İslam Mezhepleri Tarih2242242424242238%54.29
İslam Sanatları Tarihi2443343444544250%71.43
İslam Tarihi-I3334323334524446%65.71
İslam Tarihi-II3334323334523445%64.29
Kelam İlmine Giriş4344433433444451%72.86
Kıraat İlmi3333444343424448%68.57
Kısasu'l-Enbiya3343334443434449%70.00
Klasik Fıkıh Metinleri3343334443434348%68.57
Klasik Tasavvuf Metinleri3333355444334350%71.43
Klasik Tasavvuf Metinleri3434455444334353%75.71
Kur'an Meal Çalışması5333333343353347%67.14
Kur'an Okuma ve Tecvit I5334334333433448%68.57
Kur'an Okuma ve Tecvit II3533434333433448%68.57
Kur'an Semantiği3533333333333344%62.86
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar5532232423342444%62.86
Kurumsal Tasavvuf Tarihi2333335443334346%65.71
Lisans Bitirme Çalışması4432444342434449%70.00
Mantık3313443354515347%67.14
Meşhur Hadis Metinleri3433433343233344%62.86
Mukayeseli İslam Hukuku3433433334333345%64.29
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi4433322233325342%60.00
Osmanlı Türkçesi3213433234344443%61.43
Paleografi2233343233224440%57.14
Sistematik Kelam I3324333342332341%58.57
Sistematik Kelam II3324333342332341%58.57
Siyer4443433334455352%74.29
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar3333333333333342%60.00
Tarih Felsefesi2234343343233241%58.57
Tarih Usul ve Tenkidi3333333333333342%60.00
Tasavvuf4533454453355558%82.86
Tefsir I5533445544333455%78.57
Tefsir II5533445544333455%78.57
Tefsir İlmine Giriş5533445544333455%78.57
Tefsir Tarihi5544443422444453%75.71
Tekke Edebiyatı3333333333333342%60.00
Türk Dili I 2234422332244340%57.14
Türk Dili II 2234422332244340%57.14
Türk-İslam Edebiyatı2545523444233551%72.86
Türkiye' de Din Toplum ve Modernleşme2343233344334344%62.86
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1224243222324336%51.43
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1221243222324333%47.14
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1224243222322435%50.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1224243222432235%50.00
Zühd ve Rekaik Hadisleri3323333343332341%58.57
İlişkili Ders Sayısı / 102102102102102102102102102102102102102102102--
İlişki Ağırlığı307327306321308330313332337310318320332326--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Ahkam AyetleriAZÇYAZOAZAZÇAÇYYAZYOAZAZ
Alevilik-BektaşilikOOOOOOOOOOOOOO
Arap Dili ve BelagatıÇAÇYÇYYÇAYÇAOAZÇAAZAZYÇA
Arap Dili ve EdebiyatıÇYYYYOAZOAZOAZÇAOAZÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAÇAAZÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAÇAAZÇAÇA
Basın ArapçasıOYOOAZOAZOAZYAZOAZÇA
Batıda İslam AraştırmalarıOAZOOOOOOOOOOOO
Bilim ve Medeniyet TarihiOOOOOOOOOOOOOO
Çağdaş Dini AkımlarAZOÇAAZOOAZOÇAOYOAZO
Çağdaş İslam DüşüncesiAZOYAZOOYAZOAZYOAZO
Değerler EğitimiOAZOAZOAZYOYOAZYYO
Dil ve Anlam KuramlarıÇAAZOÇAOOOOAZAZOAZOO
Din EğitimiAZOAZAZAZOÇAAZOAZYOAZAZ
Din Felsefesi-IOOAZAZYOYOYYAZOYAZ
Din Felsefesi-IIOAZAZAZYOYYYYAZOYAZ
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimAZOYYOYAZÇYYYÇYYÇYO
Din PsikolojisiOAZOAZAZOOYYOOOYY
Din SosyolojisiOÇYÇYYYYOOOOYOYY
Din ve KişilikOYOYOOAZOYOOOYO
Din ve ModernleşmeOAZAZAZAZYOOYYOAZOO
Dini ÇoğulculukOOOYOYOOAZOOYOO
Dini MusikiOYOYOOYOOYOOOO
Dinler Tarihi-IOYÇYOOAZAZOYOAZAZYO
Dinler Tarihi-IIOYÇYOOAZAZAZYOAZAZOY
Farsça IAZOOOOÇYOÇYOYOYYY
Farsça IIAZOOOOÇYAZÇYOYYYAZO
Felsefe TarihiYYAZOOOYOAZAZYAZAZAZ
Felsefeye GirişOOOOOOOOOOOOOO
Fetva KurumuOYOOYAZOOOOYOOO
Fıkhu's-SireOOOOOOOAZOOOOOO
Günümüz Fıkıh ProblemleriOOOOOOOOOOOOOO
Günümüz Kelam ProblemleriOOOOOOOOOOOOOO
Günümüz Tefsir ProblemleriYYÇYOÇYAZOYYYOYYY
Hadis IYYOOOYOÇYYOOYYO
Hadis IIOAZOOOOOOOAZOYOO
Hadis İlmine GirişOOOOOOYOOOOOAZO
Hadis Tahrici MetotlarıOOOOYYOYOOOYOO
Hadis TarihiOYYYOOOYÇYÇYÇYÇYYÇY
Hadiste Metin TenkidiOYOOOAZAZYOAZÇAOYY
Hüsn ü HatAZOOOAZÇAOAZAZÇAYÇAOO
İleri Arapça IÇYYYYOYYYYOYYYY
İleri Arapça IIÇYYYYOYYYYOYYYY
İrfan ve EdebiyatOOOOOAZOOYOOOYO
İslam Ahlak FelsefesiAZAZOYOOOOOYOOOO
İslam Eğitim TarihiOYOOYOOOOOAZOOO
İslam Estetiği ve SanatlarıAZOOYAZOOAZYOYÇYYÇY
İslam Felsefesi IOOOOAZOAZYYOOOÇAY
İslam Felsefesi IIOOOOAZOAZOYOOOÇAY
İslam Hukuk TarihiYOYYOYYYÇYYOOYY
İslam Hukuku IYOOYOYYYYYOYYY
İslam Hukuku IIYOOYOYOYYYOYYY
İslam Hukukuna GirişYÇAÇAOOYYYYYOYYY
İslam İbadet EsaslarıYYOOOOOOAZYOYYY
İslam İnanç EsaslarıAZYYAZÇYÇYOOYYYYAZO
İslam İnanç EsaslarıYOYYOOOOOOOYYO
İslam Kurumları TarihiAZYAZAZAZYAZOAZAZAZAZAZO
İslam Medeniyeti TarihiYOÇAYOOÇYAZOOOOYO
İslam Mezhepleri TarihAZAZYAZAZYAZYAZYAZYAZAZ
İslam Sanatları TarihiAZYYOOYOYYYÇYYYAZ
İslam Tarihi-IOOOYOAZOOOYÇYAZYY
İslam Tarihi-IIOOOYOAZOOOYÇYAZOY
Kelam İlmine GirişYOYYYOOYOOYYYY
Kıraat İlmiOOOOYYYOYOYAZYY
Kısasu'l-EnbiyaOOYOOOYYYOYOYY
Klasik Fıkıh MetinleriOOYOOOYYYOYOYO
Klasik Tasavvuf MetinleriOOOOOÇYÇYYYYOOYO
Klasik Tasavvuf MetinleriOYOYYÇYÇYYYYOOYO
Kur'an Meal ÇalışmasıÇYOOOOOOOYOOÇYOO
Kur'an Okuma ve Tecvit IÇYOOYOOYOOOYOOY
Kur'an Okuma ve Tecvit IIOÇYOOYOYOOOYOOY
Kur'an SemantiğiOÇYOOOOOOOOOOOO
Kur'an'a Çağdaş YaklaşımlarÇYÇYOAZAZOAZYAZOOYAZY
Kurumsal Tasavvuf TarihiAZOOOOOÇYYYOOOYO
Lisans Bitirme ÇalışmasıYYOAZYYYOYAZYOYY
MantıkOOÇAOYYOOÇYYÇYÇAÇYO
Meşhur Hadis MetinleriOYOOYOOOYOAZOOO
Mukayeseli İslam HukukuOYOOYOOOOYOOOO
Osmanlı Tasavvuf DüşüncesiYYOOOAZAZAZOOOAZÇYO
Osmanlı TürkçesiOAZÇAOYOOAZOYOYYY
PaleografiAZAZOOOYOAZOOAZAZYY
Sistematik Kelam IOOAZYOOOOYAZOOAZO
Sistematik Kelam IIOOAZYOOOOYAZOOAZO
SiyerYYYOYOOOOYYÇYÇYO
Sünnete Çağdaş YaklaşımlarOOOOOOOOOOOOOO
Tarih FelsefesiAZAZOYOYOOYOAZOOAZ
Tarih Usul ve TenkidiOOOOOOOOOOOOOO
TasavvufYÇYOOYÇYYYÇYOOÇYÇYÇY
Tefsir IÇYÇYOOYYÇYÇYYYOOOY
Tefsir IIÇYÇYOOYYÇYÇYYYOOOY
Tefsir İlmine GirişÇYÇYOOYYÇYÇYYYOOOY
Tefsir TarihiÇYÇYYYYYOYAZAZYYYY
Tekke EdebiyatıOOOOOOOOOOOOOO
Türk Dili I AZAZOYYAZAZOOAZAZYYO
Türk Dili II AZAZOYYAZAZOOAZAZYYO
Türk-İslam EdebiyatıAZÇYYÇYÇYAZOYYYAZOOÇY
Türkiye' de Din Toplum ve ModernleşmeAZOYOAZOOOYYOOYO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAAZAZYAZYOAZAZAZOAZYO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAAZAZÇAAZYOAZAZAZOAZYO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAAZAZYAZYOAZAZAZOAZAZY
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAAZAZYAZYOAZAZAZYOAZAZ
Zühd ve Rekaik HadisleriOOAZOOOOOYOOOAZO
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )84643130144245
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )221714131816191617191617189
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )4546605157495552384952533353
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1524183222301826422924254231
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1211422678416554
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Ahkam Ayetleri
Alevilik-Bektaşilik
Arap Dili ve Belagatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Basın Arapçası
Batıda İslam Araştırmaları
Bilim ve Medeniyet Tarihi
Çağdaş Dini Akımlar
Çağdaş İslam Düşüncesi
Değerler Eğitimi
Dil ve Anlam Kuramları
Din Eğitimi
Din Felsefesi-I
Din Felsefesi-II
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Din ve Kişilik
Din ve Modernleşme
Dini Çoğulculuk
Dini Musiki
Dinler Tarihi-I
Dinler Tarihi-II
Farsça I
Farsça II
Felsefe Tarihi
Felsefeye Giriş
Fetva Kurumu
Fıkhu's-Sire
Günümüz Fıkıh Problemleri
Günümüz Kelam Problemleri
Günümüz Tefsir Problemleri
Hadis I
Hadis II
Hadis İlmine Giriş
Hadis Tahrici Metotları
Hadis Tarihi
Hadiste Metin Tenkidi
Hüsn ü Hat
İleri Arapça I
İleri Arapça II
İrfan ve Edebiyat
İslam Ahlak Felsefesi
İslam Eğitim Tarihi
İslam Estetiği ve Sanatları
İslam Felsefesi I
İslam Felsefesi II
İslam Hukuk Tarihi
İslam Hukuku I
İslam Hukuku II
İslam Hukukuna Giriş
İslam İbadet Esasları
İslam İnanç Esasları
İslam İnanç Esasları
İslam Kurumları Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Mezhepleri Tarih
İslam Sanatları Tarihi
İslam Tarihi-I
İslam Tarihi-II
Kelam İlmine Giriş
Kıraat İlmi
Kısasu'l-Enbiya
Klasik Fıkıh Metinleri
Klasik Tasavvuf Metinleri
Klasik Tasavvuf Metinleri
Kur'an Meal Çalışması
Kur'an Okuma ve Tecvit I
Kur'an Okuma ve Tecvit II
Kur'an Semantiği
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar
Kurumsal Tasavvuf Tarihi
Lisans Bitirme Çalışması
Mantık
Meşhur Hadis Metinleri
Mukayeseli İslam Hukuku
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi
Osmanlı Türkçesi
Paleografi
Sistematik Kelam I
Sistematik Kelam II
Siyer
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar
Tarih Felsefesi
Tarih Usul ve Tenkidi
Tasavvuf
Tefsir I
Tefsir II
Tefsir İlmine Giriş
Tefsir Tarihi
Tekke Edebiyatı
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk-İslam Edebiyatı
Türkiye' de Din Toplum ve Modernleşme
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Zühd ve Rekaik Hadisleri
İlişkili Ders Sayısı / 102102102102102102102102102102102102102102102
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"