Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
İslam İnanç Esasları21425533004421
Siyer03400000004003
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11110222241200
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11110222241200
Kur'an Okuma ve Tecvit I00000000000000
Tefsir İlmine Giriş33333333333333
Kur'an Okuma ve Tecvit II00000000000000
İslam İbadet Esasları00130000000000
Mantık30105410545150
Kraat İlmi05000000000000
Tefsir Tarihi55444400222211
Hadis Tarihi00001111555500
İslam Tarihi-I00300200115041
İslam Hukukuna Giriş01130000001000
Arap Dili ve Belagatı15541410000000
İslam Mezhepleri Tarih22222222222222
Tefsir I00000000000000
Hadis I00000000000000
İslam Tarihi-II00101210215231
İslam Hukuk Tarihi01120200001000
Arap Dili ve Edebiyatı54443200000000
Sistematik Kelam I00005000423000
İslam Hukuku I01130000001000
Tefsir II00002320400010
Tasavvuf15003000000555
Hadis II33333333333333
Din Psikolojisi00000000400044
Sistematik Kelam II20005500200000
İslam Felsefesi I00002320400010
Kurumsal Tasavvuf Tarihi33333333333333
Türk-İslam Edebiyatı45455234442135
Din Sosyolojisi55544433334344
Din Felsefesi-I00000000440040
Dinler Tarihi-I00500000030200
Osmanlı Türkçesi00000005400055
İslam Felsefesi II33333333333333
İslam Medeniyeti Tarihi00100052303040
Din Eğitimi00000000004000
Din Felsefesi-II00000000440040
Dinler Tarihi-II00500000030200
Değerler Eğitimi00000005400055
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim00400405405050
Lisans Bitirme Çalışması44444444444444
Hadis İlmine Giriş33333333333333
Dini Musiki33333333333333
Fıkhu's-Sire33333333333333
Farsça I00300505040400
Hüsn ü Hat00000030004530
Zühd ve Rekaik Hadisleri33333333333333
Farsça II00300505040400
Hadis Tahrici Metotları33333333333333
Klasik Tasavvuf Metinleri33333333333333
Din ve Kişilik00000000400040
Felsefeye Giriş33333333333333
Tekke Edebiyatı33333333333333
Fetva Kurumu33333333333333
Dini Çoğulculuk33333333333333
Çağdaş Dini Akımlar33333333333333
İslam Kurumları Tarihi22222222222222
Meşhur Hadis Metinleri33333333333333
Kur'an Meal Çalışması33333333333333
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi44333221113253
Günümüz Tefsir Problemleri00000000043400
Mukayeseli İslam Hukuku33333333333333
Bilim ve Medeniyet Tarihi33333333333333
Dil ve Anlam Kuramları33333333333333
İslam Estetiği ve Sanatları00002000000505
Tarih Usul ve Tenkidi33333333333333
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar33333333333333
Çağdaş İslam Düşüncesi00003340304000
Tarih Felsefesi00000030402000
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111
Türk Dili I 11110223322000
İleri Arapça I44444444444444
Kelam İlmine Giriş00000000000000
Türk Dili II 11110223322000
İleri Arapça II44444444444444
Felsefe Tarihi00000000000000
İslam İnanç Esasları00000000000000
Ahkam Ayetleri25202015404020
Kur'an Semantiği00000000000000
Basın Arapçası00000000000000
İslam Hukuku II00000030402000
Klasik Tasavvuf Metinleri05000050101000
Din ve Modernleşme00000000000000
Klasik Fıkıh Metinleri02110000000000
İslam Sanatları Tarihi00000000405412
Kısasu'l-Enbiya00000000000000
Hadiste Metin Tenkidi00000000000000
İslam Eğitim Tarihi00000000000000
Günümüz Kelam Problemleri00000000000000
İslam Ahlak Felsefesi00000000000000
Alevilik-Bektaşilik33333333333333
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar55302320200020
Batıda İslam Araştırmaları33333333333333
İrfan ve Edebiyat33333333333333
Günümüz Fıkıh Problemleri00000000000000
Türkiye' de Din Toplum ve Modernleşme00000000000000
Paleografi00000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
İslam İnanç EsaslarıOAÇOÇÇOOAAÇÇOA
SiyerAOÇAAAAAAAÇAAO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOÇAOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOÇAOAA
Kur'an Okuma ve Tecvit IAAAAAAAAAAAAAA
Tefsir İlmine GirişOOOOOOOOOOOOOO
Kur'an Okuma ve Tecvit IIAAAAAAAAAAAAAA
İslam İbadet EsaslarıAAAOAAAAAAAAAA
MantıkOAAAÇÇAAÇÇÇAÇA
Kraat İlmiAÇAAAAAAAAAAAA
Tefsir TarihiÇÇÇÇÇÇAAOOOOAA
Hadis TarihiAAAAAAAAÇÇÇÇAA
İslam Tarihi-IAAOAAOAAAAÇAÇA
İslam Hukukuna GirişAAAOAAAAAAAAAA
Arap Dili ve BelagatıAÇÇÇAÇAAAAAAAA
İslam Mezhepleri TarihOOOOOOOOOOOOOO
Tefsir IAAAAAAAAAAAAAA
Hadis IAAAAAAAAAAAAAA
İslam Tarihi-IIAAAAAOAAOAÇOOA
İslam Hukuk TarihiAAAOAOAAAAAAAA
Arap Dili ve EdebiyatıÇÇÇÇOOAAAAAAAA
Sistematik Kelam IAAAAÇAAAÇOOAAA
İslam Hukuku IAAAOAAAAAAAAAA
Tefsir IIAAAAOOOAÇAAAAA
TasavvufAÇAAOAAAAAAÇÇÇ
Hadis IIOOOOOOOOOOOOOO
Din PsikolojisiAAAAAAAAÇAAAÇÇ
Sistematik Kelam IIOAAAÇÇAAOAAAAA
İslam Felsefesi IAAAAOOOAÇAAAAA
Kurumsal Tasavvuf TarihiOOOOOOOOOOOOOO
Türk-İslam EdebiyatıÇÇÇÇÇOOÇÇÇOAOÇ
Din SosyolojisiÇÇÇÇÇÇOOOOÇOÇÇ
Din Felsefesi-IAAAAAAAAÇÇAAÇA
Dinler Tarihi-IAAÇAAAAAAOAOAA
Osmanlı TürkçesiAAAAAAAÇÇAAAÇÇ
İslam Felsefesi IIOOOOOOOOOOOOOO
İslam Medeniyeti TarihiAAAAAAÇOOAOAÇA
Din EğitimiAAAAAAAAAAÇAAA
Din Felsefesi-IIAAAAAAAAÇÇAAÇA
Dinler Tarihi-IIAAÇAAAAAAOAOAA
Değerler EğitimiAAAAAAAÇÇAAAÇÇ
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimAAÇAAÇAÇÇAÇAÇA
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Hadis İlmine GirişOOOOOOOOOOOOOO
Dini MusikiOOOOOOOOOOOOOO
Fıkhu's-SireOOOOOOOOOOOOOO
Farsça IAAOAAÇAÇAÇAÇAA
Hüsn ü HatAAAAAAOAAAÇÇOA
Zühd ve Rekaik HadisleriOOOOOOOOOOOOOO
Farsça IIAAOAAÇAÇAÇAÇAA
Hadis Tahrici MetotlarıOOOOOOOOOOOOOO
Klasik Tasavvuf MetinleriOOOOOOOOOOOOOO
Din ve KişilikAAAAAAAAÇAAAÇA
Felsefeye GirişOOOOOOOOOOOOOO
Tekke EdebiyatıOOOOOOOOOOOOOO
Fetva KurumuOOOOOOOOOOOOOO
Dini ÇoğulculukOOOOOOOOOOOOOO
Çağdaş Dini AkımlarOOOOOOOOOOOOOO
İslam Kurumları TarihiOOOOOOOOOOOOOO
Meşhur Hadis MetinleriOOOOOOOOOOOOOO
Kur'an Meal ÇalışmasıOOOOOOOOOOOOOO
Osmanlı Tasavvuf DüşüncesiÇÇOOOOOAAAOOÇO
Günümüz Tefsir ProblemleriAAAAAAAAAÇOÇAA
Mukayeseli İslam HukukuOOOOOOOOOOOOOO
Bilim ve Medeniyet TarihiOOOOOOOOOOOOOO
Dil ve Anlam KuramlarıOOOOOOOOOOOOOO
İslam Estetiği ve SanatlarıAAAAOAAAAAAÇAÇ
Tarih Usul ve TenkidiOOOOOOOOOOOOOO
Sünnete Çağdaş YaklaşımlarOOOOOOOOOOOOOO
Çağdaş İslam DüşüncesiAAAAOOÇAOAÇAAA
Tarih FelsefesiAAAAAAOAÇAOAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOOOAAA
İleri Arapça IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kelam İlmine GirişAAAAAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOOAAA
İleri Arapça IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Felsefe TarihiAAAAAAAAAAAAAA
İslam İnanç EsaslarıAAAAAAAAAAAAAA
Ahkam AyetleriOÇOAOAAÇÇAÇAOA
Kur'an SemantiğiAAAAAAAAAAAAAA
Basın ArapçasıAAAAAAAAAAAAAA
İslam Hukuku IIAAAAAAOAÇAOAAA
Klasik Tasavvuf MetinleriAÇAAAAÇAAAAAAA
Din ve ModernleşmeAAAAAAAAAAAAAA
Klasik Fıkıh MetinleriAOAAAAAAAAAAAA
İslam Sanatları TarihiAAAAAAAAÇAÇÇAO
Kısasu'l-EnbiyaAAAAAAAAAAAAAA
Hadiste Metin TenkidiAAAAAAAAAAAAAA
İslam Eğitim TarihiAAAAAAAAAAAAAA
Günümüz Kelam ProblemleriAAAAAAAAAAAAAA
İslam Ahlak FelsefesiAAAAAAAAAAAAAA
Alevilik-BektaşilikOOOOOOOOOOOOOO
Kur'an'a Çağdaş YaklaşımlarÇÇOAOOOAOAAAOA
Batıda İslam AraştırmalarıOOOOOOOOOOOOOO
İrfan ve EdebiyatOOOOOOOOOOOOOO
Günümüz Fıkıh ProblemleriAAAAAAAAAAAAAA
Türkiye' de Din Toplum ve ModernleşmeAAAAAAAAAAAAAA
PaleografiAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
İslam İnanç EsaslarıXX
SiyerXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXX
Kur'an Okuma ve Tecvit IXXXXXXXXXXXXXX
Tefsir İlmine Giriş
Kur'an Okuma ve Tecvit IIXXXXXXXXXXXXXX
İslam İbadet EsaslarıXXXXXXXXXXXX
MantıkXXXX
Kraat İlmiXXXXXXXXXXXXX
Tefsir TarihiXX
Hadis TarihiXXXXXX
İslam Tarihi-IXXXXXXX
İslam Hukukuna GirişXXXXXXXXXX
Arap Dili ve BelagatıXXXXXXX
İslam Mezhepleri Tarih
Tefsir IXXXXXXXXXXXXXX
Hadis IXXXXXXXXXXXXXX
İslam Tarihi-IIXXXX
İslam Hukuk TarihiXXXXXXXXX
Arap Dili ve EdebiyatıXXXXXXXX
Sistematik Kelam IXXXXXXXXXX
İslam Hukuku IXXXXXXXXXX
Tefsir IIXXXXXXXXX
TasavvufXXXXXXXX
Hadis II
Din PsikolojisiXXXXXXXXXXX
Sistematik Kelam IIXXXXXXXXXX
İslam Felsefesi IXXXXXXXXX
Kurumsal Tasavvuf Tarihi
Türk-İslam Edebiyatı
Din Sosyolojisi
Din Felsefesi-IXXXXXXXXXXX
Dinler Tarihi-IXXXXXXXXXXX
Osmanlı TürkçesiXXXXXXXXXX
İslam Felsefesi II
İslam Medeniyeti TarihiXXXXXXXX
Din EğitimiXXXXXXXXXXXXX
Din Felsefesi-IIXXXXXXXXXXX
Dinler Tarihi-IIXXXXXXXXXXX
Değerler EğitimiXXXXXXXXXX
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimXXXXXXXX
Lisans Bitirme Çalışması
Hadis İlmine Giriş
Dini Musiki
Fıkhu's-Sire
Farsça IXXXXXXXXX
Hüsn ü HatXXXXXXXXXX
Zühd ve Rekaik Hadisleri
Farsça IIXXXXXXXXX
Hadis Tahrici Metotları
Klasik Tasavvuf Metinleri
Din ve KişilikXXXXXXXXXXXX
Felsefeye Giriş
Tekke Edebiyatı
Fetva Kurumu
Dini Çoğulculuk
Çağdaş Dini Akımlar
İslam Kurumları Tarihi
Meşhur Hadis Metinleri
Kur'an Meal Çalışması
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi
Günümüz Tefsir ProblemleriXXXXXXXXXXX
Mukayeseli İslam Hukuku
Bilim ve Medeniyet Tarihi
Dil ve Anlam Kuramları
İslam Estetiği ve SanatlarıXXXXXXXXXXX
Tarih Usul ve Tenkidi
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar
Çağdaş İslam DüşüncesiXXXXXXXXX
Tarih FelsefesiXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Türk Dili I XXXX
İleri Arapça I
Kelam İlmine GirişXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXX
İleri Arapça II
Felsefe TarihiXXXXXXXXXXXXXX
İslam İnanç EsaslarıXXXXXXXXXXXXXX
Ahkam AyetleriXXXXX
Kur'an SemantiğiXXXXXXXXXXXXXX
Basın ArapçasıXXXXXXXXXXXXXX
İslam Hukuku IIXXXXXXXXXXX
Klasik Tasavvuf MetinleriXXXXXXXXXX
Din ve ModernleşmeXXXXXXXXXXXXXX
Klasik Fıkıh MetinleriXXXXXXXXXXX
İslam Sanatları TarihiXXXXXXXXX
Kısasu'l-EnbiyaXXXXXXXXXXXXXX
Hadiste Metin TenkidiXXXXXXXXXXXXXX
İslam Eğitim TarihiXXXXXXXXXXXXXX
Günümüz Kelam ProblemleriXXXXXXXXXXXXXX
İslam Ahlak FelsefesiXXXXXXXXXXXXXX
Alevilik-Bektaşilik
Kur'an'a Çağdaş YaklaşımlarXXXXXX
Batıda İslam Araştırmaları
İrfan ve Edebiyat
Günümüz Fıkıh ProblemleriXXXXXXXXXXXXXX
Türkiye' de Din Toplum ve ModernleşmeXXXXXXXXXXXXXX
PaleografiXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"