Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14T%
Ahkam Ayetleri000000000000000%0.00
Arap Dili ve Belagatı000000000000000%0.00
Arap Dili ve Edebiyatı000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000000%0.00
Basın Arapçası000000000000000%0.00
Bilim ve Medeniyet Tarihi000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Çağdaş Dini Akımlar000000000000000%0.00
Değerler Eğitimi000000000000000%0.00
Din Eğitimi000000000000000%0.00
Din Felsefesi-I000000000000000%0.00
Din Felsefesi-II000000000000000%0.00
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim000000000000000%0.00
Din Psikolojisi000000000000000%0.00
Din Sosyolojisi000000000000000%0.00
Din ve Kişilik000000000000000%0.00
Din ve Modernleşme000000000000000%0.00
Dini Çoğulculuk000000000000000%0.00
Dini Musiki000000000000000%0.00
Dinler Tarihi-I000000000000000%0.00
Dinler Tarihi-II000000000000000%0.00
Eğitim Bilimine Giriş000000000000000%0.00
Eğitim Psikolojisi000000000000000%0.00
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme000000000000000%0.00
Felsefe Tarihi000000000000000%0.00
Felsefeye Giriş000000000000000%0.00
Fetva Kurumu000000000000000%0.00
Fıkhu's-Sire000000000000000%0.00
Günümüz Fıkıh Problemleri000000000000000%0.00
Günümüz Kelam Problemleri000000000000000%0.00
Günümüz Tefsir Problemleri000000000000000%0.00
Hadis I000000000000000%0.00
Hadis II000000000000000%0.00
Hadis İlmine Giriş000000000000000%0.00
Hadis Tahrici Metotları000000000000000%0.00
Hadis Tarihi000000000000000%0.00
Hadis ve Teşrii000000000000000%0.00
Hüsn ü Hat000000000000000%0.00
İleri Arapça I000000000000000%0.00
İleri Arapça II000000000000000%0.00
İrfan ve Edebiyat000000000000000%0.00
İslam Ahlak Felsefesi000000000000000%0.00
İslam Eğitim Tarihi000000000000000%0.00
İslam Estetiği ve Sanatları000000000000000%0.00
İslam Felsefesi I000000000000000%0.00
İslam Felsefesi II000000000000000%0.00
İslam Hukuk Tarihi000000000000000%0.00
İslam Hukuku I000000000000000%0.00
İslam Hukuku II000000000000000%0.00
İslam Hukukuna Giriş000000000000000%0.00
İslam İbadet Esasları000000000000000%0.00
İslam İnanç Esasları000000000000000%0.00
İslam İnanç Esasları000000000000000%0.00
İslam Kurumları Tarihi000000000000000%0.00
İslam Medeniyeti Tarihi000000000000000%0.00
İslam Mezhepleri Tarih000000000000000%0.00
İslam Sanatları Tarihi000000000000000%0.00
İslam Tarihi-I000000000000000%0.00
İslam Tarihi-II000000000000000%0.00
Kelam İlmine Giriş000000000000000%0.00
Kıraat İlmi000000000000000%0.00
Klasik Fıkıh Metinleri000000000000000%0.00
Klasik Kelam Metinleri000000000000000%0.00
Klasik Tasavvuf Metinleri000000000000000%0.00
Kur'an Meal Çalışması000000000000000%0.00
Kur'an Okuma ve Tecvit I000000000000000%0.00
Kur'an Okuma ve Tecvit II000000000000000%0.00
Kur'an Semantiği000000000000000%0.00
Lisans Bitirme Çalışması000000000000000%0.00
Mantık000000000000000%0.00
Meşhur Hadis Metinleri000000000000000%0.00
Mukayeseli İslam Hukuku000000000000000%0.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri000000000000000%0.00
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı000000000000000%0.00
Öğretmenlik Uygulaması000000000000000%0.00
Osmanlı Türkçesi000000000000000%0.00
Özel Öğretim Yöntemleri000000000000000%0.00
Rehberlik000000000000000%0.00
Sınıf Yönetimi000000000000000%0.00
Sistematik Kelam I000000000000000%0.00
Sistematik Kelam II000000000000000%0.00
Siyer000000000000000%0.00
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar000000000000000%0.00
Tarih Usul ve Tenkidi000000000000000%0.00
Tasavvuf I000000000000000%0.00
Tasavvuf II000000000000000%0.00
Tefsir I000000000000000%0.00
Tefsir II000000000000000%0.00
Tefsir İlmine Giriş000000000000000%0.00
Tefsir Tarihi000000000000000%0.00
Tekke Edebiyatı000000000000000%0.00
Türk Dili I 000000000000000%0.00
Türk Dili II 000000000000000%0.00
Türk Eğitim Tarihi000000000000000%0.00
Türk-İslam Edebiyatı000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 106106106106106106106106106106106106106106106--
İlişki Ağırlığı00000000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Ahkam Ayetleri--------------
Arap Dili ve Belagatı--------------
Arap Dili ve Edebiyatı--------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I --------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II --------------
Basın Arapçası--------------
Bilim ve Medeniyet Tarihi--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Bölüm Seçmeli Ders--------------
Çağdaş Dini Akımlar--------------
Değerler Eğitimi--------------
Din Eğitimi--------------
Din Felsefesi-I--------------
Din Felsefesi-II--------------
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim--------------
Din Psikolojisi--------------
Din Sosyolojisi--------------
Din ve Kişilik--------------
Din ve Modernleşme--------------
Dini Çoğulculuk--------------
Dini Musiki--------------
Dinler Tarihi-I--------------
Dinler Tarihi-II--------------
Eğitim Bilimine Giriş--------------
Eğitim Psikolojisi--------------
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme--------------
Felsefe Tarihi--------------
Felsefeye Giriş--------------
Fetva Kurumu--------------
Fıkhu's-Sire--------------
Günümüz Fıkıh Problemleri--------------
Günümüz Kelam Problemleri--------------
Günümüz Tefsir Problemleri--------------
Hadis I--------------
Hadis II--------------
Hadis İlmine Giriş--------------
Hadis Tahrici Metotları--------------
Hadis Tarihi--------------
Hadis ve Teşrii--------------
Hüsn ü Hat--------------
İleri Arapça I--------------
İleri Arapça II--------------
İrfan ve Edebiyat--------------
İslam Ahlak Felsefesi--------------
İslam Eğitim Tarihi--------------
İslam Estetiği ve Sanatları--------------
İslam Felsefesi I--------------
İslam Felsefesi II--------------
İslam Hukuk Tarihi--------------
İslam Hukuku I--------------
İslam Hukuku II--------------
İslam Hukukuna Giriş--------------
İslam İbadet Esasları--------------
İslam İnanç Esasları--------------
İslam İnanç Esasları--------------
İslam Kurumları Tarihi--------------
İslam Medeniyeti Tarihi--------------
İslam Mezhepleri Tarih--------------
İslam Sanatları Tarihi--------------
İslam Tarihi-I--------------
İslam Tarihi-II--------------
Kelam İlmine Giriş--------------
Kıraat İlmi--------------
Klasik Fıkıh Metinleri--------------
Klasik Kelam Metinleri--------------
Klasik Tasavvuf Metinleri--------------
Kur'an Meal Çalışması--------------
Kur'an Okuma ve Tecvit I--------------
Kur'an Okuma ve Tecvit II--------------
Kur'an Semantiği--------------
Lisans Bitirme Çalışması--------------
Mantık--------------
Meşhur Hadis Metinleri--------------
Mukayeseli İslam Hukuku--------------
Öğretim İlke ve Yöntemleri--------------
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı--------------
Öğretmenlik Uygulaması--------------
Osmanlı Türkçesi--------------
Özel Öğretim Yöntemleri--------------
Rehberlik--------------
Sınıf Yönetimi--------------
Sistematik Kelam I--------------
Sistematik Kelam II--------------
Siyer--------------
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar--------------
Tarih Usul ve Tenkidi--------------
Tasavvuf I--------------
Tasavvuf II--------------
Tefsir I--------------
Tefsir II--------------
Tefsir İlmine Giriş--------------
Tefsir Tarihi--------------
Tekke Edebiyatı--------------
Türk Dili I --------------
Türk Dili II --------------
Türk Eğitim Tarihi--------------
Türk-İslam Edebiyatı--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders--------------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )106106106106106106106106106106106106106106
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Ahkam AyetleriXXXXXXXXXXXXXX
Arap Dili ve BelagatıXXXXXXXXXXXXXX
Arap Dili ve EdebiyatıXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXX
Basın ArapçasıXXXXXXXXXXXXXX
Bilim ve Medeniyet TarihiXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Çağdaş Dini AkımlarXXXXXXXXXXXXXX
Değerler EğitimiXXXXXXXXXXXXXX
Din EğitimiXXXXXXXXXXXXXX
Din Felsefesi-IXXXXXXXXXXXXXX
Din Felsefesi-IIXXXXXXXXXXXXXX
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimXXXXXXXXXXXXXX
Din PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXX
Din SosyolojisiXXXXXXXXXXXXXX
Din ve KişilikXXXXXXXXXXXXXX
Din ve ModernleşmeXXXXXXXXXXXXXX
Dini ÇoğulculukXXXXXXXXXXXXXX
Dini MusikiXXXXXXXXXXXXXX
Dinler Tarihi-IXXXXXXXXXXXXXX
Dinler Tarihi-IIXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim Bilimine GirişXXXXXXXXXXXXXX
Eğitim PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXX
Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeXXXXXXXXXXXXXX
Felsefe TarihiXXXXXXXXXXXXXX
Felsefeye GirişXXXXXXXXXXXXXX
Fetva KurumuXXXXXXXXXXXXXX
Fıkhu's-SireXXXXXXXXXXXXXX
Günümüz Fıkıh ProblemleriXXXXXXXXXXXXXX
Günümüz Kelam ProblemleriXXXXXXXXXXXXXX
Günümüz Tefsir ProblemleriXXXXXXXXXXXXXX
Hadis IXXXXXXXXXXXXXX
Hadis IIXXXXXXXXXXXXXX
Hadis İlmine GirişXXXXXXXXXXXXXX
Hadis Tahrici MetotlarıXXXXXXXXXXXXXX
Hadis TarihiXXXXXXXXXXXXXX
Hadis ve TeşriiXXXXXXXXXXXXXX
Hüsn ü HatXXXXXXXXXXXXXX
İleri Arapça IXXXXXXXXXXXXXX
İleri Arapça IIXXXXXXXXXXXXXX
İrfan ve EdebiyatXXXXXXXXXXXXXX
İslam Ahlak FelsefesiXXXXXXXXXXXXXX
İslam Eğitim TarihiXXXXXXXXXXXXXX
İslam Estetiği ve SanatlarıXXXXXXXXXXXXXX
İslam Felsefesi IXXXXXXXXXXXXXX
İslam Felsefesi IIXXXXXXXXXXXXXX
İslam Hukuk TarihiXXXXXXXXXXXXXX
İslam Hukuku IXXXXXXXXXXXXXX
İslam Hukuku IIXXXXXXXXXXXXXX
İslam Hukukuna GirişXXXXXXXXXXXXXX
İslam İbadet EsaslarıXXXXXXXXXXXXXX
İslam İnanç EsaslarıXXXXXXXXXXXXXX
İslam İnanç EsaslarıXXXXXXXXXXXXXX
İslam Kurumları TarihiXXXXXXXXXXXXXX
İslam Medeniyeti TarihiXXXXXXXXXXXXXX
İslam Mezhepleri TarihXXXXXXXXXXXXXX
İslam Sanatları TarihiXXXXXXXXXXXXXX
İslam Tarihi-IXXXXXXXXXXXXXX
İslam Tarihi-IIXXXXXXXXXXXXXX
Kelam İlmine GirişXXXXXXXXXXXXXX
Kıraat İlmiXXXXXXXXXXXXXX
Klasik Fıkıh MetinleriXXXXXXXXXXXXXX
Klasik Kelam MetinleriXXXXXXXXXXXXXX
Klasik Tasavvuf MetinleriXXXXXXXXXXXXXX
Kur'an Meal ÇalışmasıXXXXXXXXXXXXXX
Kur'an Okuma ve Tecvit IXXXXXXXXXXXXXX
Kur'an Okuma ve Tecvit IIXXXXXXXXXXXXXX
Kur'an SemantiğiXXXXXXXXXXXXXX
Lisans Bitirme ÇalışmasıXXXXXXXXXXXXXX
MantıkXXXXXXXXXXXXXX
Meşhur Hadis MetinleriXXXXXXXXXXXXXX
Mukayeseli İslam HukukuXXXXXXXXXXXXXX
Öğretim İlke ve YöntemleriXXXXXXXXXXXXXX
Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıXXXXXXXXXXXXXX
Öğretmenlik UygulamasıXXXXXXXXXXXXXX
Osmanlı TürkçesiXXXXXXXXXXXXXX
Özel Öğretim YöntemleriXXXXXXXXXXXXXX
RehberlikXXXXXXXXXXXXXX
Sınıf YönetimiXXXXXXXXXXXXXX
Sistematik Kelam IXXXXXXXXXXXXXX
Sistematik Kelam IIXXXXXXXXXXXXXX
SiyerXXXXXXXXXXXXXX
Sünnete Çağdaş YaklaşımlarXXXXXXXXXXXXXX
Tarih Usul ve TenkidiXXXXXXXXXXXXXX
Tasavvuf IXXXXXXXXXXXXXX
Tasavvuf IIXXXXXXXXXXXXXX
Tefsir IXXXXXXXXXXXXXX
Tefsir IIXXXXXXXXXXXXXX
Tefsir İlmine GirişXXXXXXXXXXXXXX
Tefsir TarihiXXXXXXXXXXXXXX
Tekke EdebiyatıXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXXXXX
Türk Eğitim TarihiXXXXXXXXXXXXXX
Türk-İslam EdebiyatıXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 106106106106106106106106106106106106106106106
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"