Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Ahkam Ayetleri000000000000%0.00
Arap Dili ve Belagatı000000000000%0.00
Arap Dili ve Edebiyatı000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000%0.00
Basın Arapçası000000000000%0.00
Bilim ve Medeniyet Tarihi000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000000%0.00
Çağdaş Dini Akımlar000000000000%0.00
Değerler Eğitimi000000000000%0.00
Din Eğitimi2444524455544%80.00
Din Felsefesi-I000000000000%0.00
Din Felsefesi-II000000000000%0.00
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim000000000000%0.00
Din Psikolojisi000000000000%0.00
Din Sosyolojisi000000000000%0.00
Din ve Kişilik000000000000%0.00
Din ve Modernleşme000000000000%0.00
Dini Çoğulculuk000000000000%0.00
Dini Musiki000000000000%0.00
Dinler Tarihi-I000000000000%0.00
Dinler Tarihi-II000000000000%0.00
Eğitim Bilimine Giriş000000000000%0.00
Eğitim Psikolojisi000000000000%0.00
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme000000000000%0.00
Felsefe Tarihi000000000000%0.00
Felsefeye Giriş000000000000%0.00
Fetva Kurumu000000000000%0.00
Fıkhu's-Sire000000000000%0.00
Günümüz Fıkıh Problemleri000000000000%0.00
Günümüz Kelam Problemleri000000000000%0.00
Günümüz Tefsir Problemleri000000000000%0.00
Hadis I000000000000%0.00
Hadis II000000000000%0.00
Hadis İlmine Giriş000000000000%0.00
Hadis Tahrici Metotları000000000000%0.00
Hadis Tarihi000000000000%0.00
Hadis ve Teşrii000000000000%0.00
Hüsn ü Hat000000000000%0.00
İleri Arapça I000000000000%0.00
İleri Arapça II000000000000%0.00
İrfan ve Edebiyat000000000000%0.00
İslam Ahlak Felsefesi000000000000%0.00
İslam Eğitim Tarihi000000000000%0.00
İslam Estetiği ve Sanatları000000000000%0.00
İslam Felsefesi I000000000000%0.00
İslam Felsefesi II000000000000%0.00
İslam Hukuk Tarihi000000000000%0.00
İslam Hukuku I000000000000%0.00
İslam Hukuku II000000000000%0.00
İslam Hukukuna Giriş000000000000%0.00
İslam İbadet Esasları000000000000%0.00
İslam İnanç Esasları000000000000%0.00
İslam İnanç Esasları000000000000%0.00
İslam Kurumları Tarihi000000000000%0.00
İslam Medeniyeti Tarihi4455354554549%89.09
İslam Mezhepleri Tarih000000000000%0.00
İslam Sanatları Tarihi000000000000%0.00
İslam Tarihi-I000000000000%0.00
İslam Tarihi-II000000000000%0.00
Kelam İlmine Giriş000000000000%0.00
Kıraat İlmi000000000000%0.00
Klasik Fıkıh Metinleri000000000000%0.00
Klasik Kelam Metinleri000000000000%0.00
Klasik Tasavvuf Metinleri000000000000%0.00
Kur'an Meal Çalışması000000000000%0.00
Kur'an Okuma ve Tecvit I000000000000%0.00
Kur'an Okuma ve Tecvit II000000000000%0.00
Kur'an Semantiği000000000000%0.00
Lisans Bitirme Çalışması000000000000%0.00
Mantık000000000000%0.00
Meşhur Hadis Metinleri000000000000%0.00
Mukayeseli İslam Hukuku000000000000%0.00
Öğretim İlke ve Yöntemleri000000000000%0.00
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı000000000000%0.00
Öğretmenlik Uygulaması000000000000%0.00
Osmanlı Türkçesi3030040000010%18.18
Özel Öğretim Yöntemleri1234512345535%63.64
Rehberlik000000000000%0.00
Sınıf Yönetimi000000000000%0.00
Sistematik Kelam I000000000000%0.00
Sistematik Kelam II000000000000%0.00
Siyer000000000000%0.00
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar000000000000%0.00
Tarih Usul ve Tenkidi000000000000%0.00
Tasavvuf I000000000000%0.00
Tasavvuf II000000000000%0.00
Tefsir I000000000000%0.00
Tefsir II000000000000%0.00
Tefsir İlmine Giriş000000000000%0.00
Tefsir Tarihi000000000000%0.00
Tekke Edebiyatı000000000000%0.00
Türk Dili I 000000000000%0.00
Türk Dili II 000000000000%0.00
Türk Eğitim Tarihi000000000000%0.00
Türk-İslam Edebiyatı4242233555540%72.73
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders000000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 106106106106106106106106106106106106--
İlişki Ağırlığı1412191515151317191920--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Ahkam Ayetleri-----------
Arap Dili ve Belagatı-----------
Arap Dili ve Edebiyatı-----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I -----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II -----------
Basın Arapçası-----------
Bilim ve Medeniyet Tarihi-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Bölüm Seçmeli Ders-----------
Çağdaş Dini Akımlar-----------
Değerler Eğitimi-----------
Din EğitimiAZYYYÇYAZYYÇYÇYÇY
Din Felsefesi-I-----------
Din Felsefesi-II-----------
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim-----------
Din Psikolojisi-----------
Din Sosyolojisi-----------
Din ve Kişilik-----------
Din ve Modernleşme-----------
Dini Çoğulculuk-----------
Dini Musiki-----------
Dinler Tarihi-I-----------
Dinler Tarihi-II-----------
Eğitim Bilimine Giriş-----------
Eğitim Psikolojisi-----------
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme-----------
Felsefe Tarihi-----------
Felsefeye Giriş-----------
Fetva Kurumu-----------
Fıkhu's-Sire-----------
Günümüz Fıkıh Problemleri-----------
Günümüz Kelam Problemleri-----------
Günümüz Tefsir Problemleri-----------
Hadis I-----------
Hadis II-----------
Hadis İlmine Giriş-----------
Hadis Tahrici Metotları-----------
Hadis Tarihi-----------
Hadis ve Teşrii-----------
Hüsn ü Hat-----------
İleri Arapça I-----------
İleri Arapça II-----------
İrfan ve Edebiyat-----------
İslam Ahlak Felsefesi-----------
İslam Eğitim Tarihi-----------
İslam Estetiği ve Sanatları-----------
İslam Felsefesi I-----------
İslam Felsefesi II-----------
İslam Hukuk Tarihi-----------
İslam Hukuku I-----------
İslam Hukuku II-----------
İslam Hukukuna Giriş-----------
İslam İbadet Esasları-----------
İslam İnanç Esasları-----------
İslam İnanç Esasları-----------
İslam Kurumları Tarihi-----------
İslam Medeniyeti TarihiYYÇYÇYOÇYYÇYÇYYÇY
İslam Mezhepleri Tarih-----------
İslam Sanatları Tarihi-----------
İslam Tarihi-I-----------
İslam Tarihi-II-----------
Kelam İlmine Giriş-----------
Kıraat İlmi-----------
Klasik Fıkıh Metinleri-----------
Klasik Kelam Metinleri-----------
Klasik Tasavvuf Metinleri-----------
Kur'an Meal Çalışması-----------
Kur'an Okuma ve Tecvit I-----------
Kur'an Okuma ve Tecvit II-----------
Kur'an Semantiği-----------
Lisans Bitirme Çalışması-----------
Mantık-----------
Meşhur Hadis Metinleri-----------
Mukayeseli İslam Hukuku-----------
Öğretim İlke ve Yöntemleri-----------
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı-----------
Öğretmenlik Uygulaması-----------
Osmanlı TürkçesiO-O--Y-----
Özel Öğretim YöntemleriÇAAZOYÇYÇAAZOYÇYÇY
Rehberlik-----------
Sınıf Yönetimi-----------
Sistematik Kelam I-----------
Sistematik Kelam II-----------
Siyer-----------
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar-----------
Tarih Usul ve Tenkidi-----------
Tasavvuf I-----------
Tasavvuf II-----------
Tefsir I-----------
Tefsir II-----------
Tefsir İlmine Giriş-----------
Tefsir Tarihi-----------
Tekke Edebiyatı-----------
Türk Dili I -----------
Türk Dili II -----------
Türk Eğitim Tarihi-----------
Türk-İslam EdebiyatıYAZYAZAZOOÇYÇYÇYÇY
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders-----------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )101102101102102101102102102102102
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )10000100000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )12011110000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )10201111000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )22220121110
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00112102334
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Ahkam AyetleriXXXXXXXXXXX
Arap Dili ve BelagatıXXXXXXXXXXX
Arap Dili ve EdebiyatıXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXX
Basın ArapçasıXXXXXXXXXXX
Bilim ve Medeniyet TarihiXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Çağdaş Dini AkımlarXXXXXXXXXXX
Değerler EğitimiXXXXXXXXXXX
Din Eğitimi
Din Felsefesi-IXXXXXXXXXXX
Din Felsefesi-IIXXXXXXXXXXX
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimXXXXXXXXXXX
Din PsikolojisiXXXXXXXXXXX
Din SosyolojisiXXXXXXXXXXX
Din ve KişilikXXXXXXXXXXX
Din ve ModernleşmeXXXXXXXXXXX
Dini ÇoğulculukXXXXXXXXXXX
Dini MusikiXXXXXXXXXXX
Dinler Tarihi-IXXXXXXXXXXX
Dinler Tarihi-IIXXXXXXXXXXX
Eğitim Bilimine GirişXXXXXXXXXXX
Eğitim PsikolojisiXXXXXXXXXXX
Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeXXXXXXXXXXX
Felsefe TarihiXXXXXXXXXXX
Felsefeye GirişXXXXXXXXXXX
Fetva KurumuXXXXXXXXXXX
Fıkhu's-SireXXXXXXXXXXX
Günümüz Fıkıh ProblemleriXXXXXXXXXXX
Günümüz Kelam ProblemleriXXXXXXXXXXX
Günümüz Tefsir ProblemleriXXXXXXXXXXX
Hadis IXXXXXXXXXXX
Hadis IIXXXXXXXXXXX
Hadis İlmine GirişXXXXXXXXXXX
Hadis Tahrici MetotlarıXXXXXXXXXXX
Hadis TarihiXXXXXXXXXXX
Hadis ve TeşriiXXXXXXXXXXX
Hüsn ü HatXXXXXXXXXXX
İleri Arapça IXXXXXXXXXXX
İleri Arapça IIXXXXXXXXXXX
İrfan ve EdebiyatXXXXXXXXXXX
İslam Ahlak FelsefesiXXXXXXXXXXX
İslam Eğitim TarihiXXXXXXXXXXX
İslam Estetiği ve SanatlarıXXXXXXXXXXX
İslam Felsefesi IXXXXXXXXXXX
İslam Felsefesi IIXXXXXXXXXXX
İslam Hukuk TarihiXXXXXXXXXXX
İslam Hukuku IXXXXXXXXXXX
İslam Hukuku IIXXXXXXXXXXX
İslam Hukukuna GirişXXXXXXXXXXX
İslam İbadet EsaslarıXXXXXXXXXXX
İslam İnanç EsaslarıXXXXXXXXXXX
İslam İnanç EsaslarıXXXXXXXXXXX
İslam Kurumları TarihiXXXXXXXXXXX
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Mezhepleri TarihXXXXXXXXXXX
İslam Sanatları TarihiXXXXXXXXXXX
İslam Tarihi-IXXXXXXXXXXX
İslam Tarihi-IIXXXXXXXXXXX
Kelam İlmine GirişXXXXXXXXXXX
Kıraat İlmiXXXXXXXXXXX
Klasik Fıkıh MetinleriXXXXXXXXXXX
Klasik Kelam MetinleriXXXXXXXXXXX
Klasik Tasavvuf MetinleriXXXXXXXXXXX
Kur'an Meal ÇalışmasıXXXXXXXXXXX
Kur'an Okuma ve Tecvit IXXXXXXXXXXX
Kur'an Okuma ve Tecvit IIXXXXXXXXXXX
Kur'an SemantiğiXXXXXXXXXXX
Lisans Bitirme ÇalışmasıXXXXXXXXXXX
MantıkXXXXXXXXXXX
Meşhur Hadis MetinleriXXXXXXXXXXX
Mukayeseli İslam HukukuXXXXXXXXXXX
Öğretim İlke ve YöntemleriXXXXXXXXXXX
Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıXXXXXXXXXXX
Öğretmenlik UygulamasıXXXXXXXXXXX
Osmanlı TürkçesiXXXXXXXX
Özel Öğretim Yöntemleri
RehberlikXXXXXXXXXXX
Sınıf YönetimiXXXXXXXXXXX
Sistematik Kelam IXXXXXXXXXXX
Sistematik Kelam IIXXXXXXXXXXX
SiyerXXXXXXXXXXX
Sünnete Çağdaş YaklaşımlarXXXXXXXXXXX
Tarih Usul ve TenkidiXXXXXXXXXXX
Tasavvuf IXXXXXXXXXXX
Tasavvuf IIXXXXXXXXXXX
Tefsir IXXXXXXXXXXX
Tefsir IIXXXXXXXXXXX
Tefsir İlmine GirişXXXXXXXXXXX
Tefsir TarihiXXXXXXXXXXX
Tekke EdebiyatıXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXX
Türk Eğitim TarihiXXXXXXXXXXX
Türk-İslam Edebiyatı
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 106106106106106106106106106106106106
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"