Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
İslam İnanç Esasları24425533444423
Siyer44434333344553
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222211211
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222211211
Kur'an Okuma ve Tecvit I53343343334334
Tefsir İlmine Giriş55334455443334
Kur'an Okuma ve Tecvit II53343343334334
İslam İbadet Esasları44333333243444
Mantık33134433545153
Kraat İlmi33333444344244
Tefsir Tarihi55444434224444
Hadis Tarihi34443334555545
İslam Tarihi-I33343233345244
İslam Hukukuna Giriş41133444443444
Arap Dili ve Belagatı15541413212241
İslam Mezhepleri Tarih22422424242422
Tefsir I55334455443334
Hadis I44333435433443
İslam Tarihi-II33343233345234
İslam Hukuk Tarihi43443444543344
Arap Dili ve Edebiyatı54443232321321
Sistematik Kelam I33243333423323
İslam Hukuku I43343444443444
Tefsir II55334455443334
Tasavvuf45334544533555
Hadis II32333333323433
Din Psikolojisi32322334433344
Sistematik Kelam II33243333423323
İslam Felsefesi I33332324433314
Kurumsal Tasavvuf Tarihi23333354433343
Türk-İslam Edebiyatı25455234442335
Din Sosyolojisi35544433334344
Din Felsefesi-I33224343442342
Dinler Tarihi-I34533223432243
Osmanlı Türkçesi21343323434344
İslam Felsefesi II33332323433314
İslam Medeniyeti Tarihi43143352333343
Din Eğitimi23222312324322
Din Felsefesi-II32224344442342
Dinler Tarihi-II34533222432234
Değerler Eğitimi32323243432443
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim23443425445453
Lisans Bitirme Çalışması44324443424344
Hadis İlmine Giriş33333343333323
Dini Musiki34334334333433
Fıkhu's-Sire33333332333333
Farsça I23333535343444
Hüsn ü Hat23332132214133
Zühd ve Rekaik Hadisleri33233333433323
Farsça II23333525344423
Hadis Tahrici Metotları33334434333433
Klasik Tasavvuf Metinleri33333554443343
Din ve Kişilik34343323433343
Felsefeye Giriş33333333333333
Tekke Edebiyatı33333333333333
Fetva Kurumu34334233334333
Dini Çoğulculuk33343433233433
Çağdaş Dini Akımlar23123323134323
İslam Kurumları Tarihi24222423222223
Meşhur Hadis Metinleri34334333432333
Kur'an Meal Çalışması53333333433533
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi44333222333253
Günümüz Tefsir Problemleri45352434443444
Mukayeseli İslam Hukuku34334333343333
Bilim ve Medeniyet Tarihi33333333333333
Dil ve Anlam Kuramları12313333223233
İslam Estetiği ve Sanatları23342332434545
Tarih Usul ve Tenkidi33333333333333
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar33333333333333
Çağdaş İslam Düşüncesi23423342324323
Tarih Felsefesi22343433432332
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12242432223243
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12212432223243
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12242432223224
Üniversite Ortak Seçmeli Ders12242432224322
Türk Dili I 22344223322443
İleri Arapça I54443444434444
Kelam İlmine Giriş43444334334444
Türk Dili II 22344223322443
İleri Arapça II54443444434444
Felsefe Tarihi44233343224222
İslam İnanç Esasları43443333333443
Ahkam Ayetleri25232215424322
Kur'an Semantiği53333333333333
Basın Arapçası34332323242321
İslam Hukuku II43343434443444
Klasik Tasavvuf Metinleri34344554443343
Din ve Modernleşme43222233443233
Klasik Fıkıh Metinleri33433344434343
İslam Sanatları Tarihi24433434445442
Kısasu'l-Enbiya33433344434344
Hadiste Metin Tenkidi34333224321344
İslam Eğitim Tarihi34334333332333
Günümüz Kelam Problemleri33333333333333
İslam Ahlak Felsefesi22343333343333
Alevilik-Bektaşilik33333333333333
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar55322324233424
Batıda İslam Araştırmaları33233333333333
İrfan ve Edebiyat33333233433343
Günümüz Fıkıh Problemleri33333333333333
Türkiye' de Din Toplum ve Modernleşme23432333443343
Paleografi22333432332244

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
İslam İnanç EsaslarıOÇÇOÇÇOOÇÇÇÇOO
SiyerÇÇÇOÇOOOOÇÇÇÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAAOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAAOAA
Kur'an Okuma ve Tecvit IÇOOÇOOÇOOOÇOOÇ
Tefsir İlmine GirişÇÇOOÇÇÇÇÇÇOOOÇ
Kur'an Okuma ve Tecvit IIÇOOÇOOÇOOOÇOOÇ
İslam İbadet EsaslarıÇÇOOOOOOOÇOÇÇÇ
MantıkOOAOÇÇOOÇÇÇAÇO
Kraat İlmiOOOOOÇÇÇOÇÇOÇÇ
Tefsir TarihiÇÇÇÇÇÇOÇOOÇÇÇÇ
Hadis TarihiOÇÇÇOOOÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Tarihi-IOOOÇOOOOOÇÇOÇÇ
İslam Hukukuna GirişÇAAOOÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Arap Dili ve BelagatıAÇÇÇAÇAOOAOOÇA
İslam Mezhepleri TarihOOÇOOÇOÇOÇOÇOO
Tefsir IÇÇOOÇÇÇÇÇÇOOOÇ
Hadis IÇÇOOOÇOÇÇOOÇÇO
İslam Tarihi-IIOOOÇOOOOOÇÇOOÇ
İslam Hukuk TarihiÇOÇÇOÇÇÇÇÇOOÇÇ
Arap Dili ve EdebiyatıÇÇÇÇOOOOOOAOOA
Sistematik Kelam IOOOÇOOOOÇOOOOO
İslam Hukuku IÇOOÇOÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Tefsir IIÇÇOOÇÇÇÇÇÇOOOÇ
TasavvufÇÇOOÇÇÇÇÇOOÇÇÇ
Hadis IIOOOOOOOOOOOÇOO
Din PsikolojisiOOOOOOOÇÇOOOÇÇ
Sistematik Kelam IIOOOÇOOOOÇOOOOO
İslam Felsefesi IOOOOOOOÇÇOOOAÇ
Kurumsal Tasavvuf TarihiOOOOOOÇÇÇOOOÇO
Türk-İslam EdebiyatıOÇÇÇÇOOÇÇÇOOOÇ
Din SosyolojisiOÇÇÇÇÇOOOOÇOÇÇ
Din Felsefesi-IOOOOÇOÇOÇÇOOÇO
Dinler Tarihi-IOÇÇOOOOOÇOOOÇO
Osmanlı TürkçesiOAOÇOOOOÇOÇOÇÇ
İslam Felsefesi IIOOOOOOOOÇOOOAÇ
İslam Medeniyeti TarihiÇOAÇOOÇOOOOOÇO
Din EğitimiOOOOOOAOOOÇOOO
Din Felsefesi-IIOOOOÇOÇÇÇÇOOÇO
Dinler Tarihi-IIOÇÇOOOOOÇOOOOÇ
Değerler EğitimiOOOOOOÇOÇOOÇÇO
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimOOÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇO
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇOOÇÇÇOÇOÇOÇÇ
Hadis İlmine GirişOOOOOOÇOOOOOOO
Dini MusikiOÇOOÇOOÇOOOÇOO
Fıkhu's-SireOOOOOOOOOOOOOO
Farsça IOOOOOÇOÇOÇOÇÇÇ
Hüsn ü HatOOOOOAOOOAÇAOO
Zühd ve Rekaik HadisleriOOOOOOOOÇOOOOO
Farsça IIOOOOOÇOÇOÇÇÇOO
Hadis Tahrici MetotlarıOOOOÇÇOÇOOOÇOO
Klasik Tasavvuf MetinleriOOOOOÇÇÇÇÇOOÇO
Din ve KişilikOÇOÇOOOOÇOOOÇO
Felsefeye GirişOOOOOOOOOOOOOO
Tekke EdebiyatıOOOOOOOOOOOOOO
Fetva KurumuOÇOOÇOOOOOÇOOO
Dini ÇoğulculukOOOÇOÇOOOOOÇOO
Çağdaş Dini AkımlarOOAOOOOOAOÇOOO
İslam Kurumları TarihiOÇOOOÇOOOOOOOO
Meşhur Hadis MetinleriOÇOOÇOOOÇOOOOO
Kur'an Meal ÇalışmasıÇOOOOOOOÇOOÇOO
Osmanlı Tasavvuf DüşüncesiÇÇOOOOOOOOOOÇO
Günümüz Tefsir ProblemleriÇÇOÇOÇOÇÇÇOÇÇÇ
Mukayeseli İslam HukukuOÇOOÇOOOOÇOOOO
Bilim ve Medeniyet TarihiOOOOOOOOOOOOOO
Dil ve Anlam KuramlarıAOOAOOOOOOOOOO
İslam Estetiği ve SanatlarıOOOÇOOOOÇOÇÇÇÇ
Tarih Usul ve TenkidiOOOOOOOOOOOOOO
Sünnete Çağdaş YaklaşımlarOOOOOOOOOOOOOO
Çağdaş İslam DüşüncesiOOÇOOOÇOOOÇOOO
Tarih FelsefesiOOOÇOÇOOÇOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOÇOÇOOOOOOÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOAOÇOOOOOOÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOÇOÇOOOOOOOÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAOOÇOÇOOOOÇOOO
Türk Dili I OOOÇÇOOOOOOÇÇO
İleri Arapça IÇÇÇÇOÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Kelam İlmine GirişÇOÇÇÇOOÇOOÇÇÇÇ
Türk Dili II OOOÇÇOOOOOOÇÇO
İleri Arapça IIÇÇÇÇOÇÇÇÇOÇÇÇÇ
Felsefe TarihiÇÇOOOOÇOOOÇOOO
İslam İnanç EsaslarıÇOÇÇOOOOOOOÇÇO
Ahkam AyetleriOÇOOOOAÇÇOÇOOO
Kur'an SemantiğiÇOOOOOOOOOOOOO
Basın ArapçasıOÇOOOOOOOÇOOOA
İslam Hukuku IIÇOOÇOÇOÇÇÇOÇÇÇ
Klasik Tasavvuf MetinleriOÇOÇÇÇÇÇÇÇOOÇO
Din ve ModernleşmeÇOOOOOOOÇÇOOOO
Klasik Fıkıh MetinleriOOÇOOOÇÇÇOÇOÇO
İslam Sanatları TarihiOÇÇOOÇOÇÇÇÇÇÇO
Kısasu'l-EnbiyaOOÇOOOÇÇÇOÇOÇÇ
Hadiste Metin TenkidiOÇOOOOOÇOOAOÇÇ
İslam Eğitim TarihiOÇOOÇOOOOOOOOO
Günümüz Kelam ProblemleriOOOOOOOOOOOOOO
İslam Ahlak FelsefesiOOOÇOOOOOÇOOOO
Alevilik-BektaşilikOOOOOOOOOOOOOO
Kur'an'a Çağdaş YaklaşımlarÇÇOOOOOÇOOOÇOÇ
Batıda İslam AraştırmalarıOOOOOOOOOOOOOO
İrfan ve EdebiyatOOOOOOOOÇOOOÇO
Günümüz Fıkıh ProblemleriOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye' de Din Toplum ve ModernleşmeOOÇOOOOOÇÇOOÇO
PaleografiOOOOOÇOOOOOOÇÇ
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
İslam İnanç Esasları
Siyer
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kur'an Okuma ve Tecvit I
Tefsir İlmine Giriş
Kur'an Okuma ve Tecvit II
İslam İbadet Esasları
Mantık
Kraat İlmi
Tefsir Tarihi
Hadis Tarihi
İslam Tarihi-I
İslam Hukukuna Giriş
Arap Dili ve Belagatı
İslam Mezhepleri Tarih
Tefsir I
Hadis I
İslam Tarihi-II
İslam Hukuk Tarihi
Arap Dili ve Edebiyatı
Sistematik Kelam I
İslam Hukuku I
Tefsir II
Tasavvuf
Hadis II
Din Psikolojisi
Sistematik Kelam II
İslam Felsefesi I
Kurumsal Tasavvuf Tarihi
Türk-İslam Edebiyatı
Din Sosyolojisi
Din Felsefesi-I
Dinler Tarihi-I
Osmanlı Türkçesi
İslam Felsefesi II
İslam Medeniyeti Tarihi
Din Eğitimi
Din Felsefesi-II
Dinler Tarihi-II
Değerler Eğitimi
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
Lisans Bitirme Çalışması
Hadis İlmine Giriş
Dini Musiki
Fıkhu's-Sire
Farsça I
Hüsn ü Hat
Zühd ve Rekaik Hadisleri
Farsça II
Hadis Tahrici Metotları
Klasik Tasavvuf Metinleri
Din ve Kişilik
Felsefeye Giriş
Tekke Edebiyatı
Fetva Kurumu
Dini Çoğulculuk
Çağdaş Dini Akımlar
İslam Kurumları Tarihi
Meşhur Hadis Metinleri
Kur'an Meal Çalışması
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi
Günümüz Tefsir Problemleri
Mukayeseli İslam Hukuku
Bilim ve Medeniyet Tarihi
Dil ve Anlam Kuramları
İslam Estetiği ve Sanatları
Tarih Usul ve Tenkidi
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar
Çağdaş İslam Düşüncesi
Tarih Felsefesi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Türk Dili I
İleri Arapça I
Kelam İlmine Giriş
Türk Dili II
İleri Arapça II
Felsefe Tarihi
İslam İnanç Esasları
Ahkam Ayetleri
Kur'an Semantiği
Basın Arapçası
İslam Hukuku II
Klasik Tasavvuf Metinleri
Din ve Modernleşme
Klasik Fıkıh Metinleri
İslam Sanatları Tarihi
Kısasu'l-Enbiya
Hadiste Metin Tenkidi
İslam Eğitim Tarihi
Günümüz Kelam Problemleri
İslam Ahlak Felsefesi
Alevilik-Bektaşilik
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar
Batıda İslam Araştırmaları
İrfan ve Edebiyat
Günümüz Fıkıh Problemleri
Türkiye' de Din Toplum ve Modernleşme
Paleografi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"