Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam4057

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam4057

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
ISF 201AKıraat İlmi223
ISF 201AKıraat İlmi223
ISF 203ATefsir Tarihi223
ISF 203ATefsir Tarihi223
ISF 205AHadis Tarihi223
ISF 205AHadis Tarihi223
ISF 207İslam Tarihi-I223
ISF 207İslam Tarihi-I223
ISF 209Aİslam Hukukuna Giriş223
ISF 209Aİslam Hukukuna Giriş223
ISF 211AArap Dili ve Belagatı223
ISF 211AArap Dili ve Belagatı223
ISF 215Felsefe Tarihi446
ISF 215Felsefe Tarihi446
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders223
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders223
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ISF 213Dini Musiki223
ISF 213Dini Musiki223
ISF 217Fıkhu's-Sire223
ISF 217Fıkhu's-Sire223
ISF 219İslam İnanç Esasları223
ISF 219İslam İnanç Esasları223
Toplam3654

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
ISF 202İslam Mezhepleri Tarih445
ISF 202İslam Mezhepleri Tarih445
ISF 208İslam Tarihi-II223
ISF 208İslam Tarihi-II223
ISF 210Aİslam Hukuk Tarihi445
ISF 210Aİslam Hukuk Tarihi445
ISF 212AArap Dili ve Edebiyatı223
ISF 212AArap Dili ve Edebiyatı223
ISF 216ATefsir I223
ISF 216ATefsir I223
ISF 222AHadis I223
ISF 222AHadis I223
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders223
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders223
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders222
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders222
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ISF 214Hüsn ü Hat223
ISF 214Hüsn ü Hat223
ISF 218Hadis ve Teşrii222
ISF 218Hadis ve Teşrii222
ISF 220AAhkam Ayetleri222
ISF 220AAhkam Ayetleri222
Toplam3852

5. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
FRM 103Eğitim Bilimine Giriş223
FRM 103Eğitim Bilimine Giriş223
FRM 117Eğitim Psikolojisi223
FRM 117Eğitim Psikolojisi223
ISF 301ASistematik Kelam I223
ISF 301ASistematik Kelam I223
ISF 303Aİslam Hukuku I223
ISF 303Aİslam Hukuku I223
ISF 305ATefsir II223
ISF 305ATefsir II223
ISF 309AHadis II223
ISF 309AHadis II223
ISF 311Din Psikolojisi445
ISF 311Din Psikolojisi445
ISF 331Tasavvuf I223
ISF 331Tasavvuf I223
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders222
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders222
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders222
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders222
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ISF 313Hadis Tahrici Metotları222
ISF 313Hadis Tahrici Metotları222
ISF 317Din ve Kişilik222
ISF 317Din ve Kişilik222
ISF 319Felsefeye Giriş222
ISF 319Felsefeye Giriş222
ISF 321Tekke Edebiyatı222
ISF 321Tekke Edebiyatı222
ISF 323Fetva Kurumu222
ISF 323Fetva Kurumu222
ISF 325Kur'an Semantiği222
ISF 325Kur'an Semantiği222
ISF 327ABasın Arapçası222
ISF 327ABasın Arapçası222
ISF 329Klasik Kelam Metinleri222
ISF 329Klasik Kelam Metinleri222
Toplam4056

6. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
FRM 006Türk Eğitim Tarihi222
FRM 006Türk Eğitim Tarihi222
FRM 107Sınıf Yönetimi223
FRM 107Sınıf Yönetimi223
FRM 121Öğretim İlke ve Yöntemleri223
FRM 121Öğretim İlke ve Yöntemleri223
ISF 302ASistematik Kelam II223
ISF 302ASistematik Kelam II223
ISF 304Aİslam Hukuku II223
ISF 304Aİslam Hukuku II223
ISF 306İslam Felsefesi I223
ISF 306İslam Felsefesi I223
ISF 310Türk-İslam Edebiyatı223
ISF 310Türk-İslam Edebiyatı223
ISF 312Din Sosyolojisi445
ISF 312Din Sosyolojisi445
ISF 328Tasavvuf II223
ISF 328Tasavvuf II223
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders222
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders222
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ISF 314Klasik Tasavvuf Metinleri222
ISF 314Klasik Tasavvuf Metinleri222
ISF 316Dini Çoğulculuk222
ISF 316Dini Çoğulculuk222
ISF 318Çağdaş Dini Akımlar222
ISF 318Çağdaş Dini Akımlar222
ISF 320İslam Kurumları Tarihi222
ISF 320İslam Kurumları Tarihi222
ISF 322AMeşhur Hadis Metinleri222
ISF 322AMeşhur Hadis Metinleri222
ISF 324Kur'an Meal Çalışması222
ISF 324Kur'an Meal Çalışması222
ISF 326Din ve Modernleşme222
ISF 326Din ve Modernleşme222
ISF 330AKlasik Fıkıh Metinleri222
ISF 330AKlasik Fıkıh Metinleri222
Toplam4258

7. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
FRM 106Özel Öğretim Yöntemleri2 + 245
FRM 106Özel Öğretim Yöntemleri2 + 245
FRM 115Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme222
FRM 115Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme222
ISF 401Din Felsefesi-I223
ISF 401Din Felsefesi-I223
ISF 403Dinler Tarihi-I223
ISF 403Dinler Tarihi-I223
ISF 405Osmanlı Türkçesi223
ISF 405Osmanlı Türkçesi223
ISF 407İslam Felsefesi II223
ISF 407İslam Felsefesi II223
ISF 409İslam Medeniyeti Tarihi223
ISF 409İslam Medeniyeti Tarihi223
ISF 411Din Eğitimi223
ISF 411Din Eğitimi223
ISF 413İslam Sanatları Tarihi223
ISF 413İslam Sanatları Tarihi223
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders222
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders222
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ISF 417AGünümüz Tefsir Problemleri222
ISF 417AGünümüz Tefsir Problemleri222
ISF 418Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar222
ISF 418Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar222
ISF 419AMukayeseli İslam Hukuku222
ISF 419AMukayeseli İslam Hukuku222
ISF 421Bilim ve Medeniyet Tarihi222
ISF 421Bilim ve Medeniyet Tarihi222
ISF 425İslam Estetiği ve Sanatları222
ISF 425İslam Estetiği ve Sanatları222
ISF 426İrfan ve Edebiyat222
ISF 426İrfan ve Edebiyat222
ISF 427Tarih Usul ve Tenkidi222
ISF 427Tarih Usul ve Tenkidi222
ISF 428Günümüz Fıkıh Problemleri222
ISF 428Günümüz Fıkıh Problemleri222
ISF 433İslam Eğitim Tarihi222
ISF 433İslam Eğitim Tarihi222
ISF 435Günümüz Kelam Problemleri222
ISF 435Günümüz Kelam Problemleri222
Toplam4258

8. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam5060

Genel Toplam328452
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
IZU 001Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme223
IZU 001EÜniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme223
IZU 002Dünya Kenti İstanbul223
IZU 002EDünya Kenti İstanbul223
IZU 003Sosyal Sorumluluk ve Etik223
IZU 003ESosyal Sorumluluk ve Etik223
IZU 004İslam Düşüncesi ve Medeniyeti223
IZU 004Eİslam Düşüncesi ve Medeniyeti223
IZU 005Etkili ve Sağlıklı İletişim223
IZU 006Matematik ve Doğayı Anlamak223
IZU 007Estetik ve Sanat223
IZU 008Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme223
IZU 008EDünya Medeniyetleri ve Küreselleşme223
IZU 009Siyaset, Ekonomi ve Kültür223
IZU 009ESiyaset, Ekonomi ve Kültür223
IZU 010Sağlığı Koruma ve Geliştirme223
IZU 011Bilim Tarihi ve Felsefesi223
IZU 012İşaret Dili223
IZU 013Dünya Klasikleri-I (İslam)223
IZU 014Dünya Klasikleri-II (Doğu-Batı)223
IZU 015Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları223
IZU 015EOsmanlı Medeniyeti ve Kurumları223
IZU 018Yenilik ve Kalite Yönetimi223
IZU 019Türk Musikisi2 + 243
IZU 042Girişimcilik ve İnovasyon223
IZU 042EGirişimcilik ve İnovasyon223
IZU 043Sosyal Girişimcilik223
IZU 044Uygulamalı Girişimcilik1 + 233
IZU 101Türkçe-A13 + 696
IZU 102Türkçe-A23 + 696
IZU 103Türkçe-B13 + 696
IZU 104Türkçe-B1+3 + 696
IZU 105Türkçe-B23 + 696
IZU 106Türkçe-C13 + 696
IZU 107Türkçe-C23 + 696
IZU 111Osmanlı Türkçesi'ne Giriş2 + 243
IZU 112Osmanlı Paleografyasına Giriş2 + 243
IZU 113Osmanlıca Belge Okumaları2 + 243
IZU 114Osmanlıca Arşiv Uygulamaları2 + 243
IZU 115Farsça-I2 + 243
IZU 116Farsça-II2 + 243
IZU 121Arapça-A13 + 696
IZU 122Arapça-A23 + 696
IZU 123Arapça-B13 + 696
IZU 124Arapça-B1+3 + 696
IZU 125Arapça-B23 + 696
IZU 126Arapça-C13 + 696
IZU 127Arapça-C23 + 696
IZU 131İngilizce-A13 + 696
IZU 132İngilizce-A23 + 696
IZU 133İngilizce-B13 + 696
IZU 134İngilizce-B1+3 + 696
IZU 135İngilizce-B23 + 696
IZU 136İngilizce-C13 + 696
IZU 137İngilizce-C23 + 696
IZU 141Rusça-A13 + 696
IZU 142Rusça-A23 + 696
IZU 143Rusça-B13 + 696
IZU 144Rusça-B1+3 + 696
IZU 145Rusça-B23 + 696
IZU 146Rusça-C13 + 696
IZU 147Rusça-C23 + 696
IZU 151İspanyolca-A13 + 696
IZU 152İspanyolca-A23 + 696
IZU 153İspanyolca-B13 + 696
IZU 154İspanyolca-B1+3 + 696
IZU 155İspanyolca-B23 + 696
IZU 156İspanyolca-C13 + 696
IZU 157İspanyolca-C23 + 696
IZU 161Çince-A13 + 696
IZU 162Çince-A23 + 696
IZU 163Çince-B13 + 696
IZU 164Çince-B1+3 + 696
IZU 165Çince-B23 + 696
IZU 166Çince-C13 + 696
IZU 167Çince-C23 + 696
IZU 171Klasik Arapça-A13 + 12156
IZU 172Klasik Arapça-A23 + 12156
IZU 173Klasik Arapça-B13 + 12156
IZU 174Klasik Arapça-B1+3 + 12156
IZU 175Klasik Arapça-B23 + 12156
Toplam536384

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"