Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Temel Mesleki Dersler
Arap Dili ve Belagatı-II7.5
Arap Dili ve Belagatı-l7.5
Arapça Tercüme Teknikleri6.0
Ehli Sünnet Kelamının Temel Meseleleri6.0
Günümüz Fıkıh Meseleleri7.5
Günümüz Fıkıh Problemleri6.0
Günümüz Tefsir Problemleri6.0
Günümüzde Hadis Çalışmaları6.0
Hadis Usulü ve Edebiyatı6.0
Hadis'in Anlaşılmasında Yöntem7.5
İslam Düşüncesinin İrfani Boyutları7.5
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları6.0
İslam Düşüncesinin Kelami Boyutları7.5
İslam Hukuk Metodolojisi6.0
İslamın İrfani Boyutu Tasavvuf6.0
Kur’an İlimleri ve Kaynakları6.0
Kur'an Tarihi ve İlimleri7.5
Tasavvuf Terminolojisi6.0
Toplam118.5
Destek Dersleri
Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri6.0
İleri Arapça6.0
İslami Araştırmalarda Usul6.0
İslami İlimlerde Usul7.5
İslami İlimlerin Teşekkülü ve Tedvini7.5
Toplam33.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Yüksek Lisans Semineri0.0
Yüksek Lisans Tezi30.0
Yüksek Lisans Tezi30.0
Toplam60.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı211.5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"