Ders Kategori Listesi


Ders Kategori ListesiAKTS
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
İleri Arapça I4.0
İleri Arapça II4.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Toplam20.0
Temel Mesleki Dersler
Değerler Eğitimi4.0
Osmanlı Türkçesi4.0
Ahkam Ayetleri3.0
İslam Sanatları Tarihi3.0
Arap Dili ve Belagatı3.0
Arap Dili ve Edebiyatı3.0
İslam Kurumları Tarihi3.0
Çağdaş İslam Düşüncesi3.0
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim3.0
Dinler Tarihi-I4.0
Dinler Tarihi-II4.0
Farsça I4.0
Farsça II4.0
Fıkhu's-Sire3.0
Klasik Tasavvuf Metinleri3.0
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi3.0
Hadis4.0
İslam Medeniyeti Tarihi3.0
Tefsir II3.0
İslam Felsefesi I3.0
İslam Hukuk Tarihi3.0
İslam Hukuku I3.0
İslam Hukukuna Giriş6.0
İslam İbadet Esasları4.0
İslam İnanç Esasları4.0
Meşhur Hadis Metinleri3.0
Din Eğitimi3.0
İslam Mezhepleri Tarih6.0
İslam Felsefesi II3.0
İslam Tarihi-I3.0
İslam Tarihi-II3.0
Sistematik Kelam II4.0
Sistematik Kelam I3.0
Tarih Usul ve Tenkidi3.0
Klasik Fıkıh Metinleri3.0
Kur'an Okuma ve Tecvit4.0
Kur'an Okuma ve Tecvit - Ezberler4.0
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar3.0
Mantık3.0
Günümüz Tefsir Problemleri3.0
Alevilik-Bektaşilik3.0
Siyer3.0
Din ve Kişilik3.0
İslam Estetiği ve Sanatları3.0
Tasavvuf3.0
Türk-İslam Edebiyatı3.0
Toplam156.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı176.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"