Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Temel Mesleki Dersler
Ahkam Ayetleri3.0
Alevilik-Bektaşilik3.0
Arap Dili ve Belagatı3.0
Arap Dili ve Belagatı3.0
Arap Dili ve Edebiyatı3.0
Arap Dili ve Edebiyatı3.0
Çağdaş İslam Düşüncesi3.0
Değerler Eğitimi4.0
Değerler Eğitimi3.0
Din Eğitimi3.0
Din Eğitimi3.0
Din Felsefesi-I3.0
Din Felsefesi-II3.0
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim3.0
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim3.0
Din Psikolojisi6.0
Din Sosyolojisi6.0
Din ve Kişilik3.0
Dinler Tarihi-I4.0
Dinler Tarihi-I3.0
Dinler Tarihi-II4.0
Dinler Tarihi-II3.0
Farsça I4.0
Farsça II4.0
Felsefe Tarihi5.0
Fıkhu's-Sire3.0
Günümüz Tefsir Problemleri3.0
Hadis4.0
Hadis I3.0
Hadis II3.0
Hadis İlmine Giriş5.0
Hadis Tarihi3.0
İleri Arapça I4.0
İleri Arapça II4.0
İslam Ahlak Felsefesi3.0
İslam Estetiği ve Sanatları3.0
İslam Felsefesi I3.0
İslam Felsefesi I3.0
İslam Felsefesi II3.0
İslam Felsefesi II3.0
İslam Hukuk Tarihi3.0
İslam Hukuk Tarihi6.0
İslam Hukuku I3.0
İslam Hukuku I3.0
İslam Hukuku II3.0
İslam Hukukuna Giriş6.0
İslam Hukukuna Giriş3.0
İslam İbadet Esasları4.0
İslam İbadet Esasları3.0
İslam İnanç Esasları4.0
İslam İnanç Esasları3.0
İslam Kurumları Tarihi3.0
İslam Medeniyeti Tarihi3.0
İslam Medeniyeti Tarihi3.0
İslam Mezhepleri Tarih6.0
İslam Mezhepleri Tarih5.0
İslam Sanatları Tarihi3.0
İslam Sanatları Tarihi3.0
İslam Tarihi-I3.0
İslam Tarihi-I3.0
İslam Tarihi-II3.0
İslam Tarihi-II3.0
Kelam İlmine Giriş3.0
Kıraat İlmi3.0
Klasik Fıkıh Metinleri3.0
Klasik Tasavvuf Metinleri3.0
Kur'an Okuma ve Tecvit4.0
Kur'an Okuma ve Tecvit - Ezberler4.0
Kur'an Okuma ve Tecvit I3.0
Kur'an Okuma ve Tecvit II3.0
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar3.0
Kurumsal Tasavvuf Tarihi3.0
Lisans Bitirme Çalışması6.0
Mantık3.0
Mantık3.0
Meşhur Hadis Metinleri3.0
Mukayeseli İslam Hukuku3.0
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi3.0
Osmanlı Türkçesi4.0
Osmanlı Türkçesi3.0
Sistematik Kelam I3.0
Sistematik Kelam I3.0
Sistematik Kelam II4.0
Sistematik Kelam II3.0
Siyer3.0
Siyer5.0
Tarih Usul ve Tenkidi3.0
Tasavvuf3.0
Tasavvuf3.0
Tefsir I3.0
Tefsir II3.0
Tefsir II3.0
Tefsir İlmine Giriş6.0
Tefsir Tarihi3.0
Türk-İslam Edebiyatı3.0
Türk-İslam Edebiyatı3.0
Toplam331.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Ahkam Ayetleri3.0
Alevilik-Bektaşilik3.0
Basın Arapçası3.0
Batıda İslam Araştırmaları3.0
Bilim ve Medeniyet Tarihi3.0
Çağdaş Dini Akımlar3.0
Çağdaş İslam Düşüncesi3.0
Dil ve Anlam Kuramları3.0
Din ve Kişilik3.0
Din ve Modernleşme3.0
Dini Çoğulculuk3.0
Dini Musiki3.0
Farsça I4.0
Farsça II4.0
Felsefeye Giriş3.0
Fetva Kurumu3.0
Fıkhu's-Sire3.0
Günümüz Fıkıh Problemleri3.0
Günümüz Kelam Problemleri3.0
Günümüz Tefsir Problemleri3.0
Hadis Tahrici Metotları3.0
Hadiste Metin Tenkidi3.0
Hüsn ü Hat3.0
İrfan ve Edebiyat3.0
İslam Eğitim Tarihi3.0
İslam Estetiği ve Sanatları3.0
İslam İnanç Esasları3.0
İslam Kurumları Tarihi3.0
Kısasu'l-Enbiya3.0
Klasik Fıkıh Metinleri3.0
Klasik Tasavvuf Metinleri3.0
Klasik Tasavvuf Metinleri3.0
Kur'an Meal Çalışması3.0
Kur'an Semantiği3.0
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar3.0
Meşhur Hadis Metinleri3.0
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi3.0
Paleografi3.0
Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar3.0
Tarih Felsefesi3.0
Tarih Usul ve Tenkidi3.0
Tekke Edebiyatı3.0
Türkiye' de Din Toplum ve Modernleşme3.0
Zühd ve Rekaik Hadisleri3.0
Toplam134.0
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
İleri Arapça I4.0
İleri Arapça II4.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Türk Dili II 3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Toplam44.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı509.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"