Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Günümüz Tefsir ProblemleriTİB 5122016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersi VerenlerDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanmasına dair gerekli usüllere temas ederek bu yöndeki güncel tartışmaları akademik bir seviyede tartışmaya açmak.
Dersin İçeriğiKur'an'ın anlaşılması ve yorumlanmasına dair gerekli usüllere temas ederek bu yöndeki güncel tartışmaları akademik bir seviyede tartışmaya açmak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci Kur'an tefsirinde mevcut problemleri öğrenip onlara karşı nasıl bir yöntem takip edeceğini öğrenir1, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKur'ân'ın temel özellikleri.
2. HaftaAkıl-vahiy ilişkisi.
3. HaftaModern tefsir yöntemleri: Semantik, Hemrenötik.
4. HaftaKur'ân'a modern yaklaşımlar: (Ahmed Han)
5. HaftaNesh Meselesi
6. HaftaTefsirde Te'vîl
7. HaftaTefsirde rivayet-dirayet ikilemi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİlmi Tefsir
10. HaftaTefsirde Tarihselcilik
11. Haftaİşârî Tefsirin bilimselliği
12. HaftaKur'an dilinin i'câzı'nın sürekliliği
13. HaftaKadın ayetlerinin tefsiri
14. Haftacihad ayetlerinin tefsiri
15. Haftacezalarla ilgili ayetlerin tefsiri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuel-İtkan fi Ulumi'l-Kur'an: Suyuti el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an: Zerkeşi Menahilü'l-İrfân: Zerkani
Diğer Kaynaklarisam.org.tr ilahiyat makaleleri veri tabanı Günümüz Tefsir Problemleri: M. Sait Şimşek
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.007.00112.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü162
Toplam İş Yükü / 25 (s)162 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"