Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Arapça Tercüme TeknikleriTİB 5332016 - 2017T : 3+U : 366.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. Veysel AKKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, yapı ve edatların anlam özelliklerinden de yararlanarak, Arapça metinleri Türkçeye çevirebilecek seviyeye getirmek.
Dersin İçeriğiÖğrencileri, yapı ve edatların anlam özelliklerinden de yararlanarak, Arapça metinleri Türkçeye çevirebilecek seviyeye getirmek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Arapçadan Türkçeye çeviri yapar.1, 2, 4, 6A, C, F
ÖÇ2Arapça kalıp ifadelerin çevirisini öğrenir; uygular.1, 2, 4, 6A, C, F
ÖÇ3Arapça ve Türkçenin gramatik özelliklerini öğrenir.1, 2, 4, 6A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTercüme Kuramı ve Kavramsal Çerçeve: Tercümenin Önemi ve Türleri.
2. HaftaTercüme Teknikleri: a) Kaynak ve hedef dillerin gramatik ve kültürel özelliklerinin dikkate alınması.
3. HaftaTercüme Teknikleri: b) Kaynak metnin ait olduğu ilme ait terminolojinin bilinmesi.
4. HaftaTercüme Teknikleri: c) Kaynak metindeki kelimelerin sözlük anlamlarının tespiti.
5. HaftaTercüme Teknikleri: d) Terimlerin tespit ve çevirisi.
6. HaftaTercüme Teknikleri: e) Bağlaç ve edatların çevirisi.
7. HaftaTercüme Teknikleri: f) Çok anlamlılık ve eşanlamlılık olgusunun dikkate alınması.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTercüme Teknikleri: g) Edebi sanatların dikkate alınması.
10. HaftaTercüme Teknikleri: h) Deyimsel ifadelerin çevirisi.
11. Haftatercüme Teknikleri: k) Yapılan çevirinin hedef dildeki çağrışımlarının dikkate alınması.
12. HaftaÇeviri Hataları: a) Literal çeviriden kaynaklanan hatalar.
13. HaftaÇeviri Hataları: c) Kaynak veya hedef dili bilmemekten kaynaklanan hatalar.
14. HaftaÇeviri Hataları: d) Terimleri koruma güdüsüyle ağdalı bir dil kullanılması.
15. HaftaÇeviri Hataları: d) Terimleri koruma güdüsüyle ağdalı bir dil kullanılması.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMustafa Meral Çörtü, Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği, MÜİF Vakfı Yayınları, İstanbul, 2009
Diğer KaynaklarAli Cüneyt EREN, M. Vecih UZUNOĞLU, Muharrem ÇELEBİ, Nusûs Muhtâra mine l- `Arabiyyeti l-mu `âsıra, İzmir 2008. Dücane Cündioğlu, Kur an ı Anlamanın Anlamı, Kapı Yayınları, İstanbul, 2011.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.004.004.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"