Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ehli Sünnet Kelamının Temel MeseleleriTİB 5322016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Metin YURDAGÜR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ehl-i Sünneti ve kelam metodunu tanımak.
Dersin İçeriğiEhl-i sünnet kavramı, Ehli sünnet mezheplerinin teşekkülü, Ehli sünnet mezheplerinini metodolojisi ve görüşleri, Eşarilik ve Maturidiliğin tanınması.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Ehl-i Sünnet kavramını tanır.1, 2, 3A, F
ÖÇ2 İmam-ı Eşari ve görüşlerini öğrenir.1, 2, 3A, F
ÖÇ3Eşarilerin metodolojilerini öğrenir.1, 2, 3A, F
ÖÇ4İmam-ı Maturidi’yi ve görüşlerini öğrenir.1, 2, 3A, F
ÖÇ5 Osmanlı dönemi Maturidi Kelamcılarını ve görüşlerini öğrenir.1, 2, 3A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEhl-i Sünnet kavramı.
2. Haftaİmam-ı Eşari eserleri ve görüşleri
3. HaftaMütekaddimin dönemi Eşari Kelamcıları
4. HaftaMüteahhirin dönemi Eşari Kelamcıları
5. HaftaEşari kelamında Metodoloji
6. HaftaEşariliğin kelami görüşleri
7. HaftaEşariliğin kelami görüşleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİmam Maturidi, eserleri ve görüşleri
10. HaftaMaturidi Kelamcıları
11. HaftaMaturidi Kelamında Metodoloji
12. HaftaEşari ve Maturidiliğin ihtilaf ettiği hususlar.
13. HaftaOsmanlı Dönemi Maturidi Kelamcıları
14. HaftaYeni İlmi Kelam
15. HaftaYeni İlmi Kelam
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖzervarlı, M.S. (1998), Kelam’da Yenilik Arayışları, İsam Yay.İstanbul.
Diğer Kaynaklarİmam Maturidi, (2002) Kitabu’t-Tevhid, (terc. Bekir Topaloğlu) İsam Yay. Ankara İmam Eşari, (2010),Kitabu’l-Luma fi’r-Reddi Ala Ehli’z-Zeyğ ve’l-Bid’a, Mektebetu’l-Hancî, Kahire
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.X
PÇ2Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.X
PÇ3Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,X
PÇ4Alana ait sorunları tespit edebilme,X
PÇ5Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.X
PÇ6Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.X
PÇ7Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme X
PÇ8Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.002.002.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü132
Toplam İş Yükü / 25 (s)132 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"