Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Hadis Usulü ve EdebiyatıTİB 5222016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Özcan HIDIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste başlangıçtan günümüze hadis tarihi ve usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir. Neticede hadis tarihinin dönemleri, önemli eserleri, şahısları ve hadis usulünün temel kavramları tanıtılmış olacaktır.
Dersin İçeriğiBu derste başlangıçtan günümüze hadis tarihi ve usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir. Neticede hadis tarihinin dönemleri, önemli eserleri, şahısları ve hadis usulünün temel kavramları tanıtılmış olacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Güncel hadis tartışmaları hakkında kavramsal hazırlık yapar.1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ2Hadis tarihi ile diğer islami disiplinlerin tarihi arasında ilişki kurar.1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ3Temel hadis kaynaklarını kullanabilir.1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ4Hadisin temel kavramlarını anlar ve doğru olarak kullanır.1, 2, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHadisin tanımı
2. HaftaHadislerin yazılması
3. Haftahadislerin derlenmesi (Tedvin)
4. HaftaHadislerin tasnifi
5. HaftaHadis ilimlerinin gelişimini hazırlayan sebepler
6. HaftaUlumü'l-hadis ve tanımlar
7. HaftaHadis rivayeti ve raviler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaRavide aranan şartlar
10. HaftaRavi tenkidi
11. HaftaRivayetlerin tasnifi
12. HaftaHadis çeşitleri: Mütevatir, meşhur, sahih
13. HaftaZayıf hadis
14. Haftayalancılık ve hadis uydurma
15. HaftaBaşlıca hadis kaynakları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuŞeref Kudât, el-Menhec el-Hadîs fî ulûmi'l-hadîs, Amman, 2014. İsmail L. Çakan, Hadis Usûlü, İstanbul 1998
Diğer Kaynaklar1. Ali Yardım, Hadis I-II, İstanbul 2000. 2. Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, Ankara 1988. 3. Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İstanbul, 2010.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.X
PÇ2Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.X
PÇ3Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,X
PÇ4Alana ait sorunları tespit edebilme,X
PÇ5Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.X
PÇ6Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.X
PÇ7Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme X
PÇ8Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.007.00112.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü162
Toplam İş Yükü / 25 (s)162 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"