Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Hadis Usulü ve EdebiyatıTİB 5222016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Özcan HIDIR
Dersi VerenlerProf. Dr. Özcan HIDIR, Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste başlangıçtan günümüze hadis tarihi ve usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir. Neticede hadis tarihinin dönemleri, önemli eserleri, şahısları ve hadis usulünün temel kavramları tanıtılmış olacaktır.
Dersin İçeriğiBu derste başlangıçtan günümüze hadis tarihi ve usulü, temel konuları, eserleri ve kavramlarıyla incelenecektir. Neticede hadis tarihinin dönemleri, önemli eserleri, şahısları ve hadis usulünün temel kavramları tanıtılmış olacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Güncel hadis tartışmaları hakkında kavramsal hazırlık yapar.1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ2Hadis tarihi ile diğer islami disiplinlerin tarihi arasında ilişki kurar.1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ3Temel hadis kaynaklarını kullanabilir.1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ4Hadisin temel kavramlarını anlar ve doğru olarak kullanır.1, 2, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHadisin tanımı
2. HaftaHadislerin yazılması
3. Haftahadislerin derlenmesi (Tedvin)
4. HaftaHadislerin tasnifi
5. HaftaHadis ilimlerinin gelişimini hazırlayan sebepler
6. HaftaUlumü'l-hadis ve tanımlar
7. HaftaHadis rivayeti ve raviler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaRavide aranan şartlar
10. HaftaRavi tenkidi
11. HaftaRivayetlerin tasnifi
12. HaftaHadis çeşitleri: Mütevatir, meşhur, sahih
13. HaftaZayıf hadis
14. Haftayalancılık ve hadis uydurma
15. HaftaBaşlıca hadis kaynakları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuŞeref Kudât, el-Menhec el-Hadîs fî ulûmi'l-hadîs, Amman, 2014. İsmail L. Çakan, Hadis Usûlü, İstanbul 1998
Diğer Kaynaklar1. Ali Yardım, Hadis I-II, İstanbul 2000. 2. Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, Ankara 1988. 3. Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İstanbul, 2010.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.007.00112.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü162
Toplam İş Yükü / 25 (s)162 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"