Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Günümüz Fıkıh ProblemleriTİB 5232016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM
Dersi VerenlerDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çağdaş Fıkıh Problemlerini tanıma ve hakkında yorum yapabilme becerisi kazanma
Dersin İçeriğiModern dönemde ortaya çıkmış fıkhi meseleler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Güncel dini konular hakkında bilgi kazanır.1, 2, 3, 4A
ÖÇ2Güncel dini sorunları açıklar1, 2, 3, 4A
ÖÇ3Güncel sorunlarla geleneksel sorunlar arasında bağlantı kurar.1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGünümüz Fıkıh Problemlerinin Çözümünde İlke ve Yöntemler
2. Haftaİbadet Hayatına İlişkin Problemler, Kur’an’a Dokunmada Temizlik Şartı
3. HaftaAbdestsiz, hayızlı ve cünübün Kur’an’a Dokunması, Adetli kadının namazı ve orucu
4. Haftaİbadet Hayatına İlişkin Problemler Çoraba Mesh.
5. HaftaOruçla ilgili güncel problemler, Orucu Bozmanın Cezası
6. HaftaYolculuk Hükümleri (Cem ve Taksir)
7. HaftaGüncel Zekat Problemleri Zekat mükellefi, Asli İhtiyaçlar,
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaZekata tabi Olan Mallar, Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekat
10. HaftaTicaret Mallarının Zekatı
11. HaftaAile Hayatı İlgili Problemler 1; Çok Eşlilik
12. HaftaAile Hayatı İle İlgili Problemler 2, Süt Akraba İle Evlilik
13. Haftaİddetle İlgili Sorunlar
14. HaftaBoşanma
15. HaftaNafaka
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKaraman, Hayrettin, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, İz Yayıncılık, İst. 2003 Günenç, Halil, Günümüz Meselelerine Fetvalar, 1-4, Yasin Yayınevi, İstanbul. 2012
Diğer Kaynaklar.Kardâvî, Yusuf, Çağdaş Meselelere Fetvalar, 1-6, Mirac Yayınları, ts. İstanbul. Dalgın, Nihat, Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, 1-2, Ensar Yayınları, İstanbul, 2013 Döndüren, Hamdi, Güncel Fıkhî Meseleler, Işık Yayınları, İzmir, 2013.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.X
PÇ2İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır. X
PÇ3İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar. X
PÇ4 İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar. X
PÇ5İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır X
PÇ6Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrarX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.009.00144.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü194
Toplam İş Yükü / 25 (s)194 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"