Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Batıda İslam AraştırmalarıISF 4222016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Turan KOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye Batıda İslam ve İslami İlimlere dair yapılan çalışmaları tanıtmak ve kullanılan yöntemlere aşina kılmaktır
Dersin İçeriğiBatıda İslamiyat araştırmaları hakkında genel bilgi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ortaçağdaki Batı nın yargılarını, yorumlarını, anlatma ve kavratma,1, 2, 3A, F
ÖÇ2 Batı daki Kur an çevirilerinin, yorumlarının değerlendirmelerinin temel ilkeleri kavratma,1, 2, 3A, F
ÖÇ3 Batı daki Kur an çevirilerinin, yorumlarının değerlendirmelerinin temel ilkeleri kavratma,1, 2, 3A, F
ÖÇ4Batı da ön yargısız yapılan Kur an çalışmalarının, araştırmalarının farkına varmak1, 2, 3A, F
ÖÇ5Batı da yazılmış Kur an reddiyelerinin gerekçelerini öğrenerek onlara karşı fikirler üretmek1, 2, 3A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBatılı kavramının anlamı ve dinler arası ilişkiler
2. HaftaBatı'da Kur'an çevirisinin ortaya çıkışını hazırlayan sebepler
3. HaftaLatince Tercümelerin Dini ve Tarihi Sebepleri,
4. HaftaBenediktin Tarikatı ve Petrus Venerabilis
5. HaftaOrta çağda ilk çeviri örnekleri
6. HaftaKur'an araştırmalarının başlaması ve Martin Luther `in etkis
7. HaftaKur'an'ın ilk Almanca çevirileri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKur'an'ın ilk Fransızca çevirileri
10. HaftaKur'an'ın ilk İngilizce çevirileri
11. HaftaYirminci Yüzyıl Kur'an çevirileri
12. HaftaMüslümanların Batı dillerine ilk çevirileri
13. HaftaÇağdaş Kur'an çevirileri
14. HaftaKur'ân Bibliyografyaları,
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAhmet Yücel, "Hz. Peygamber'in Gayr-i Müslimlerle İlişkileri" Bulut Yücel, "Oryantalizm", DİA. E. Said, Oryantalizm Encyclopedia of Islam (Diyanet)
Diğer KaynaklarOryantalistlerin Gözüyle İslâm (ed.: Ahmet Yücel)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"