Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Alevilik-BektaşilikISF 4142016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye'deki Alevilik ve Bektaşilik hakkında temel bilgiler vermek.
Dersin İçeriğiDin, mezhep, akım, cemaat, dini grup kavramları. Aleviliğin doğuşu, gelişimi ve günümüze intikali. Alevilikte inançlar, ibadet ve erkan. Örgütlenmeleri, diğer gruplarla ilişkileri ve talepleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Alevilik ve Bektâşîliğin İslam’daki yerini analiz etmek ve anlamak1, 2, 3A
ÖÇ2Alevilik ve Bektâşîliğin niçin ve nasıl ortaya çıktığını anlamak1, 2, 3A
ÖÇ3Alevilik ve Bektâşîliğn Müslümanlar üzerindeki etkisini incelemek1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDin, Mezhep, Grup ve Dini grup terimleri
2. HaftaAlevi ve Bektâşî terimleri
3. HaftaAlevilik ve Bektâşiliğin ortaya çıkışı
4. HaftaAlevilik ve Bektâşiliğin ortaya çıkışı
5. HaftaAleviliğin tarihsel gelişimi
6. HaftaAleviliğin günümüzdeki durumu
7. HaftaAleviliğin temel prensipleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAleviliğin temel prensipleri
10. HaftaAleviliğin temel prensipleri
11. HaftaAlevi yazarlar ve aydınlar
12. HaftaAlevilikteki kurumlar (Cemevi, Dergâh, Vakıf)
13. HaftaAlevilikteki kurumlar (Cemevi, Dergâh, Vakıf)
14. HaftaAleviliğin içindeki bölünme
15. HaftaAlevi gruplar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYusuf Ziya Yörükân, Anadolu'da Alevîler ve Tahtacılar, İstanbul, 2006. Ömer Faruk Teber, Bektâşî Erkânnâmelerinde Mezhebî Unsurlar, Ankara, 2008. Alevi Kimliği, İstanbul, 1999. (Editörler: T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere) E. Ruhi Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri, (İzmir, 2008).
Diğer KaynaklarE. Ruhi Fığlalı, Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik, (Ankara, 1990). İlyas Üzüm, Günümüz Aleviliği, (İstanbul, 1997).
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"