Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Günümüz Kelam ProblemleriISF 4352016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa TEMİMİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin günümüzde itikadî açıdan problem teşkil eden konular hakkında fikir sahibi olması ve bunların cevap ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiKelâm ilminin ontoloji ve epistemoloji anlayışının kelâmî problemlere ve çözümlerine etkisi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Günümüzde İslâm itikadı açısından problem teşkil eden konular hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur1, 2, 3A, F
ÖÇ2problemli konuların, fikir akımlarının ve teorilerin ortaya çıkışları ve tarihsel süreç içerisinde aldıkları şekilleri tanır1, 2, 3A, F
ÖÇ3problemler karşısında İslâm dininin temel kaynak ve dinamiklerinden yararlanarak bunların çözümünde doğru ve günümüz için geçerli olabilecek cevaplar geliştirebilme yetisi kazanır.1, 2, 3A, F
ÖÇ4Günümüzde yaşanan sosyal hayatın temel özelliklerini kavrayarak inanç noktasında ortaya çıkardığı problemlere İslâmî tez ve öneriler üretebilme mekanizmasına sahip olur.1, 2, 3A, F
ÖÇ5İleride İslâm itikadının karşısına problem olarak çıkabilecek durumlara karşı uyanık olur ve bunlara cevap ve çözüm üretme refleksi kazanır1, 2, 3A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYeni İlm-i Kelam Dönemi Sonrası Kelamda Yenilik Arayışları
2. Haftaİslam İnanç Hürriyeti/Tekfir-İtidal
3. HaftaKlasik ve Modern Kelamda İtikadî Meseleleri Ayetlerle Temellendirme
4. HaftaAteizm ve Allahın Varlığına Dair Delillere Yöneltilen Eleştiriler
5. HaftaGünümüzde Hatm-i Nübüvvetle İlgili Bazı Meseleler
6. HaftaKötülük Problemi
7. HaftaDiğer Dinlerle Diyalog
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇevre Problemleri ve Din
10. HaftaTabiî Afetler ve Din
11. HaftaReenkarnasyon
12. HaftaBir Misyonerlik Faaliyeti Olarak Yoga Meditasyon
13. HaftaÇevre Problemleri ve Din
14. Haftaİnsan Hakları ve İslam
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGünümüz inanç problemleri [İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı Sempozyumu]
Diğer KaynaklarBazı kelam problemleri(sistematik), Hüdaverdi Adam.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"