Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Din ve ModernleşmeISF 3262016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Turan KOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 19 yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve sanayileşme, bireyselleşme, aklın ve bilimin egemenliği, küreselleşme, göçler, sosyal ve kültürel değişmeleri hızlandıran iletişimde gelişmelerle tanımlanan modernite ya da çağdaş çağdaş durumun, dinlerin temel öğretileri, dini topluluklar açısından doğurduğu hukuki, siyasi, sosyal, ahlaki ve çevre sorunları hakkında düşünsel ve bilişsel farkındalık oluşturmak. Din ve inanç özgürlüğü, dinî ve kültürel ayrımcılık, sosyal ve meseleleri çözümlemekte dini kültürlerin inanç, öğreti ve tarihi tecrübelerinden nasıl yararlanabileceği becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriğisanayileşme, bireyselleşme, aklın ve bilimin egemenliği, küreselleşme, göçler, sosyal ve kültürel değişmeleri hızlandıran iletişimde gelişmelerle tanımlanan modernite ya da çağdaş çağdaş durumun, dinlerin temel öğretileri, dini topluluklar açısından doğurduğu hukuki, siyasi, sosyal, ahlaki ve çevre sorunlar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci dersin sonucunda, Uluslararası hukuki belgelerde din ile ilgili hükümleri yaşayan dinlerin temel öğretileri açısından değerlendirir.1, 2, 3A
ÖÇ2 çeşitli dinlerin mensuplarının karşılaştığı sorunlarla ilgili çözüm yollarını kavrar.1, 2, 3A
ÖÇ3Uluslar arası hukuk ve din arasındaki meselelerde ufuk sahibi olur1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÇağdaşlık, Çağdaş durumu tanımlayan beşeri olgular ve toplumsal değişimin dini ilgilendiren boyutları
2. HaftaÇağdaş durumda ortaya çıkan sorunların dini ve hukuki çerçevesi: Ulusal ve Uluslararası Hukuki Belgeler
3. HaftaBM Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Din
4. HaftaYaşayan Dinlerin Temel Öğretileri Açısından Çağdaş Dini Sorunların tanımı:
5. HaftaHukuki Sorunlar: Din ve inanç özgürlüğü Siyasi Sorunlar: Sekülarizm ve Laiklik uygulamaları, dini azınlıkların hakları
6. HaftaKültürel Sorunlar: Dini ve kültürel ayrımcılık sorunları
7. HaftaSosyal Sorunlar: Sağlık, eğitim ve çalışma gibi haklardan yararlanmada ayrımcılık
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDinler ve Toplumlararası ilişkiler
10. HaftaAhlaki Sorunlar
11. HaftaÇevre Sorunları
12. HaftaUnesco 'Gelecek Nesiller Programı' İçinde Çevreye Duyarlılık Eğitiminde Dini Öğretilerin Yeri
13. Haftaİslam Öğretileri ve tarihi uygulamalarda Çevre Duyarlılığı Öğretimi
14. Haftaİslam Öğretileri ve tarihi uygulamalarda Çevre Duyarlılığı Öğretimi
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHilmi Ziya Ülken, Eski Yunandan Çağdaş Düşünceye Doğru İslam Felsefesi: Kaynakları ve Etkileri, Ülken Yayınları, İstanbul 2007. Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997.
Diğer KaynaklarMacit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev., Kasım Turhan, İklim Yayınları, İstanbul 1992. M.M. Şerif (ed.), İslam Düşüncesi Tarihi, (İslam Felsefesi ve Filozofları Bölümü), insan Yayınları, c.I-IV, İstanbul 1990. Seyyid Hüseyin Nasr-Oliver Leaman (ed.), İslam Felsefesi Tarihi, çev., Şamil Öçal, Hasan Tuncay Başoğlu, Açılımkitap Yayınları, c.I-III, İstanbul 2007.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"