Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Basın ArapçasıISF 327A2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliArapça
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nurgül KARAHAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Nurgül KARAHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere günümüz şartlarında Arap medyasını izleyerek Arapça basın basın dili gibi özel bir alanda okuma- anlama, dinleme- konuşma becerilerini geliştirip, bu tür metinleri çevirebilme yeterliliği kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiArapça basını anlama ve değerlendirme
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1ileri düzeyde Arapça seviyesine ulaşır1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14A, B, C
ÖÇ2 Arap basınında yazılmış olan çeşitli içerikteki makaleleri anlayıp tercüme edebilir.1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14A, B, C
ÖÇ3Farklı içerikteki güncel metinleri anlayabilir1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPetrol Fiyatları
2. HaftaUçak Kazaları
3. HaftaSeçimler
4. Haftaİklim Değişikliği
5. HaftaAfrika Birliği Zirvesi
6. HaftaDomuz Gribi
7. HaftaDepremler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSu Baskınları
10. Haftaİnsan Hakları ve Demokrasi
11. HaftaEkonomi
12. HaftaMayın Temizleme
13. HaftaSomali Korsanları
14. HaftaGüncel Haberler
15. HaftaKarma Haberlerden Seçmeler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuUygulamalı Basın Arapçası,Nurettin Ceviz,Akdem Yayınları,İstanbul 2015.
Diğer KaynaklarArapça-Türkçe, Türkçe Arapça Haber Çevirisi, Mehmet Hakkı Suçin,Opus Yayınları, İstanbul 2014. Basın Arapçası, Mahmut Süleyman, Cantaş Yayınları, İstanbul 2011.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"