Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Tarih Usul ve TenkidiISF 4272016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Ziya KAZICI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tarihin tanımı, ortaya çıkışı, kaynakları, tarih yazıcılığı, tarihe yardımcı ilimler, İslâm tarihinin yazılı ve çizili kaynakları ile sözlü rivayetler konularına aşinalık kazandırmak
Dersin İçeriğiTarihin tanımı, ortaya çıkışı, kaynakları, tarih yazıcılığı, tarihe yardımcı ilimler, İslâm tarihinin yazılı ve çizili kaynakları ile sözlü rivayetler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1tarihte temel kaynaklara ulaşabilme yeteneği edinme1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ2 tarih kaynaklarını tenkit süzgecinden geçirebilme1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ3 tarih tenkit metotlarını kullanabilme1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ4tarihi tenkit süzgecinden geçirebilme yeteneğine sahip olma1, 2, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTarihin Konusu ve Faydaları
2. HaftaTarih Telakkileri
3. HaftaTarih İlminin Kaynakları
4. HaftaTarihe Yardımcı İlimler
5. HaftaTarih Kaynaklarının Tasnifi
6. HaftaSözlü Kaynaklar
7. HaftaYazılı Kaynaklar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKaynak Tahlil ve Tenkidi
10. HaftaTarih Araştırmasının Hazırlık Safhası
11. HaftaBibliyografya Tespiti
12. HaftaArşiv Malzemesinin Kullanılması
13. HaftaMaddi ve Sözlü Malzemenin Tespiti
14. HaftaTarih eserinin kaleme alınması
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİmamüddin Halil, İslam Tarihi Bir Yöntem Araştırması, trc. Ubeydullah Dalar, İstanbul 1985. Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1998
Diğer KaynaklarSabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991 Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul 1969
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü83
Toplam İş Yükü / 25 (s)83 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"