Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilim ve Medeniyet TarihiISF 4212016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Turan KOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ana hatlarıyla İslam bilim tarihini ve Müslüman bilim adamlarını tanımaktır.
Dersin İçeriğiBilimin tanımı, bilimin tarihi gelişimi, İslam dünyasında bilim, islam’da bilimlerin tarihi gelişimi, Müslüman bilim adamları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İslam tarihinde bilimin gelişim sürecini bilir.1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ2İslam biliminin kaynaklarını açıklar. 1, 2, 3, 14A, C
ÖÇ3Müslüman bilim adamlarının motivasyon kaynaklarını değerlendirir. 1, 2, 3, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilim nedir?
2. HaftaBilimin tarihi gelişimi
3. Haftaİslami kaynaklarda bilginin yeri
4. Haftaİslam’da bilim ve teknik
5. Haftaİslam’da bilim kurumları ve eğitim
6. Haftaİslam dünyasında bilim dalları
7. Haftaİslam’da bilimlerin tarihi gelişimi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMüslüman bilim adamları
10. Haftaİslam bilimlerinin avrupa’ya geçişi 1
11. Haftaİslam bilimlerinin avrupa’ya geçişi 2
12. Haftaİslam bilimi ve modern bilim
13. Haftaİslam dünyasında bilimin duraklaması ve nedenleri
14. HaftaYeni bir bilim perspektifi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuFuat Sezgin, İslam’da bilim ve teknik, İstanbul 2008.İsmail Yakıt ve Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, Isparta 2002.
Diğer KaynaklarYavuz Unat (ed.), Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknik, Ankara 2008.Rüşdi Raşid, İslam Bilim Tarihi 1, İstanbul 2006.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.000.000.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü35
Toplam İş Yükü / 25 (s)35 / 25
Dersin AKTS Kredisi1

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"