Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Osmanlı Tasavvuf DüşüncesiISF 4152016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Veysel AKKAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı .Osmanlı dönemi tasavvuf düşüncesiyle ilgili kaynakların incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği.Osmanlı dönemi tasavvuf düşüncesiyle ilgili kavramların tanımları, literatürü, kaynakları ve unsurları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Osmanlıda tasavvuf düşüncesine aşinalık kazanır1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta.Giriş
2. Hafta.Osmanlıda tasavvufi düşünce
3. Hafta.Kavramları
4. Hafta.Literatür ve kaynakları
5. Hafta.Faaliyetler
6. Hafta.Temsilcileri: Davûd-i Kayserî
7. Hafta.Yunus Emre Divanından Seçmeler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta.Aziz Mahmud Hüdayiden İlahiler
10. Hafta.Niyazi Mısrî'den Seçmeler
11. Hafta.Şeyh Galip'ten Seçmeler Yazıcıoğlu Mehmet Efendi,
12. Hafta.İsmail Hakkı Bursevî
13. Hafta.Muhammed Nûrul-Arabî
14. Hafta.Eşrefoğlu Rumi, Salahadin Uşşâki
15. Haftaİbrahim Hakkı Erzurumi Müstakimzade Süleyman Efendi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMetinlerle Osmanlılarda tasavvuf ve tarikatlar. / Mustafa Kara. -- İstanbul : Sır Yayıncılık, 2004. Vahdet Aynasında Osmanlı Tasavvuf Metinlerin Seçmeler 1 Bursevi, İsmail Hakkı, Kenz-i mahfi, Kitabü´n-netice.
Diğer KaynaklarOsmanlı tasavvuf düşüncesi Makasıd-ı aliyye fi şerhi’t-taiyye : İbnü’l-Farız’ın Kaside-i taiyyesi ve şerhi. / İsmail Rusuhi Ankaravi, 1041/1631 ; haz. Mehmet Demirci. -- İstanbul : Vefa Yayınları, 2007. Sufi ve şiir : Osmanlı tasavvuf şiirinin poetikası / Mahmut Erol Kılıç . -- 2. bs. -- İstanbul : İnsan Yayınları, 2004 Mısri Niyazi Divanı ve Şerhi, şrh. Muhammed Nur Arabi, Ankara 1974.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.X
PÇ2Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.X
PÇ3Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ4Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.X
PÇ5İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirirX
PÇ6İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.X
PÇ7Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında bilgi sahibidir.X
PÇ8Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.X
PÇ9Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirebilir.X
PÇ10İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahiptir.X
PÇ11İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirebilir.X
PÇ12Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.X
PÇ13Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.X
PÇ14Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"